Vreemdelingen Identiteitsbewijs (model 2014)

Laatste update: 23 mei 2024

Een Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI) is een geldig identiteitsbewijs. Er zijn 3 typen: het type W-document, het type W2-document en het type O-document. Bekijk hoe ze eruitzien en hoe u weet dat het bewijs echt is.

Vreemdelingen Identiteitsbewijs: type W-document (model 2014)

Een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W is voor personen die een aanvraag hebben gedaan voor een asielvergunning bepaalde tijd of onbepaalde tijd en nog wachten op een beslissing van de IND. 

Met het Vreemdelingen Identiteitsbewijs kunnen zij hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Het document is geen verblijfsvergunning. Ook is het geen reisdocument. 

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W-document model 2014 voorkantVreemdelingen Identiteitsbewijs type W-document model 2014 achterkant

 

Vreemdelingen Identiteitsbewijs: type W2-document (model 2014)

Het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 is voor personen die door 1 van de volgende situaties tijdelijk in Nederland mogen zijn: 

  • De persoon kan door ziekte niet reizen en heeft daarom uitstel van vertrek gekregen.
  • De persoon is slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel. 
  • De persoon heeft eerder asiel aangevraagd. En heeft nu een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning om een andere reden. 
  • De persoon wacht op de overdracht naar een andere lidstaat. Die andere lidstaat is volgens de Dublinverordening verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag. 
  • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft een voorlopige maatregel getroffen volgens Regel 39 van het procesreglement van het EHRM. En de Nederlandse Staat vraagt om opschorting van de uitzetting.

Bij het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 hoort ook een inlegvel met de sticker “verblijfsaantekening algemeen”. Met het document en het inlegvel kan de persoon de identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Het document is geen verblijfsvergunning. Ook is het geen reisdocument.  

Voorkant W2-document model 2014achterkant W2-document model 2014

Vreemdelingen Identiteitsbewijs: type O-document (model 2014)

Een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type O is voor personen die uit Oekraïne zijn gevlucht en vallen onder de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming (Oekraïne). 

Met het Vreemdelingen Identiteitsbewijs kunnen Oekraïners hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Personen met een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type O mogen werken in Nederland. De werkgever heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Het document is geen verblijfsvergunning. Ook is het geen reisdocument. 

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type 0Vreemdelingen Identiteitsbewijs type 0 achterkant

Echtheidskenmerken (model 2014)

Alles uitklappen Alles inklappen