• Home
 • Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Type W en W2)

Een asielzoeker die nog geen beslissing op zijn aanvraag voor asiel heeft gekregen, krijgt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W. Hij kan ook een W-document krijgen tijdens de aanvraag voor verlenging of onbepaalde tijd. Of als hij zijn document moet vervangen of vernieuwen.
Een vreemdeling die een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning heeft ingediend en geen paspoort heeft, kan soms een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 aanvragen.

Met een vreemdelingen identiteitsbewijs kunt u uw identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Dit betekent dat u met dit document kunt aantonen dat u legaal in Nederland verblijft. En dat u in procedure bent voor een verblijfsvergunning. Het is geen verblijfsvergunning en ook geen document voor grensoverschrijding (paspoort). U kunt met een Vreemdelingen Identiteitsbewijs dus niet naar het buitenland reizen.

Er zijn twee type Vreemdelingen Identiteitsbewijzen:

 • Type W voor vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend.
 • Type W2 voor een specifieke groep vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, maar geen paspoort hebben.

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W

U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W krijgen als u één van de volgende aanvragen hebt ingediend:

 • Een eerste asielaanvraag.
 • Een aanvraag voor verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd.
 • Een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd.
 • U bent in beroep gegaan tegen de afwijzing van uw asielverzoek, de afwijzing van de verlenging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of de afwijzing van uw aanvraag voor asiel onbepaalde tijd.
 • Een aanvraag voor vervanging van uw verblijfsvergunning asiel bepaalde of asiel onbepaalde tijd, omdat u uw verblijfsdocument kwijt bent, deze gestolen of beschadigd is of de gegevens op het document onjuist zijn.

Aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W

U kunt op verschillende manieren een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W krijgen of aanvragen. Dit hangt af van de aanvraag die u hebt gedaan.

Eerste asielaanvraag
U hebt een eerste gehoor gehad. Er is besloten dat u de verdere afhandeling van uw asielaanvraag in Nederland mag afwachten. Er wordt automatisch een Vreemdelingen Identiteitsbewijs aangemaakt. U krijgt een brief van de IND wanneer u het document kunt ophalen. Dit doet u bij een IND-loket.
Hebt u na een paar weken nog geen brief ontvangen voor uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs? Bel dan de IND.

Aanvraag asiel verlenging of asiel onbepaalde tijd ingediend
U hebt op tijd een aanvraag gedaan voor verlenging van uw verblijfsvergunning asiel of voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd. Verloopt uw verblijfsvergunning en hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag? U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W aanvragen met het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010).

U kunt deze aanvraag ook online indienen. U start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag.

 Online aanvraag

Document kwijt, gestolen of beschadigd
Uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W is gestolen of u bent het kwijt geraakt. Of het document is beschadigd geraakt. U moet zelf een nieuw document aanvragen. Dit doet u met het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010). Als u het document kwijt bent of deze is gestolen, dan moet u eerst aangifte doen bij de politie. Het proces verbaal van de aangifte stuurt u mee met uw aanvraag.              

Beroep tegen afwijzing asielverzoek
U bent in afwachting van de behandeling van een beroep tegen de afwijzing van een eerste asielverzoek of aanvraag verlenging of onbepaalde tijd. U moet zelf een VI-document aanvragen. Dit doet u met het aanvraagformulier vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010).

Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 krijgen in de volgende situaties:

 • U hebt uitstel van vertrek gekregen omdat u ziek bent en niet kunt reizen.
 • U bent slachtoffer of getuige-aangever van de mensenhandel.
 • U hebt eerder een asielaanvraag gedaan, maar hebt nu een aanvraag gedaan voor een niet-asielverblijfsvergunning. Bijvoorbeeld voor medische behandeling of omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunnen verlaten. Andere redenen zijn ook mogelijk.

Er gelden een aantal voorwaarden:

 • U hebt geen geldig paspoort.
 • U mag de aanvraag in Nederland afwachten.
 • U krijgt geen geld van de Nederlandse autoriteiten om te voorzien in de kosten van uw verblijf in Nederland.

Met het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 kunt u uw identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. U krijgt bij het W2-document ook een inlegvel met een verblijfsaantekening (VAA). Op de verblijfsaantekening staat tot welke datum u rechtmatig verblijf hebt en of u mag werken.

Aanvraag Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2

U moet het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W2 zelf aanvragen. Dit doet u met het formulier Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument (6010).

Als het document klaar is, krijgt u een brief voor het ophalen van het document. U kunt het document alleen ophalen als u een afspraak hebt.