• Home
 • Voorwaarden voor verblijf bepaalde tijd na Brexit

Voorwaarden voor verblijf bepaalde tijd na Brexit

​Hier staan de voorwaarden die gelden voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd na Brexit. Deze gelden voor VK-onderdanen of hun familieleden in Nederland die onder het terugtrekkingsakkoord vallen. 

Voorwaarden

De volgende, algemene voorwaarden gelden:

 • U bent zelf VK-onderdaan. Óf u hebt een andere nationaliteit en bent het familielid van een VK-onderdaan. De volgende personen kunnen worden gezien als familielid:

  • Gehuwde of geregistreerde partner.
  • Ongehuwd partner in een bestaande, duurzame relatie: u hebt minimaal 6 maanden achter elkaar samengewoond met uw VK-familielid of u hebt samen een kind.
  • Familielid in opgaande lijn: (schoon)ouder, grootouder. Dit familielid is financieel afhankelijk van u.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind. (Klein)kinderen ouder dan 21 jaar zijn financieel afhankelijk van u.
 • U woont in de overgangsperiode volgens het terugtrekkingsakkoord in Nederland. De overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020 en;
 • U woont op het moment van de aanvraag minder dan vijf jaar in Nederland volgens EU-regels. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord telt ook mee en;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en;
 • - U voert reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit of;
  - Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en voldoende middelen van bestaan om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

Woont u volgens de wet langer dan 5 jaar achter elkaar in Nederland? Kijk dan of u een aanvraag kunt doen voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord.

financieel afhankelijk

In het land van herkomst of eerder verblijf kreeg uw familielid regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van u. Alleen met dit geld kon uw familielid zijn of haar basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​

voldoende middelen van bestaan

U hebt genoeg eigen geld (middelen) om van te leven. U hebt daarom geen geld nodig van de Nederlandse overheid. De IND bekijkt in uw eigen situatie of u genoeg middelen hebt.

Middelen zijn in ieder geval voldoende als zij hetzelfde zijn als het netto bedrag voor sociale bijstand voor personen vanaf 21 jaar (met vakantietoeslag). Het bedrag hangt af van uw eigen situatie (leeftijd, alleenstaand of met partner enzovoort). 

Eigen geld kan uit verschillende bronnen komen:

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.