• Home
 • Voorwaarden voor verblijf bepaalde tijd na Brexit volgens het terugtrekkingsakkoord

Voorwaarden voor verblijf bepaalde tijd na Brexit volgens het terugtrekkingsakkoord

​Ontdek de voorwaarden die gelden voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd volgens het terugtrekkingsakkoord (Brexit).  

Voorwaarden

De volgende, algemene voorwaarden gelden:

 • U bent zelf VK-onderdaan. Óf u hebt een andere nationaliteit en bent het familielid van een VK-onderdaan. De volgende personen kunnen worden gezien als familielid:

  • Gehuwde of geregistreerde partner.
  • Ongehuwd partner in een bestaande, duurzame relatie: u hebt minimaal 6 maanden achter elkaar samengewoond met uw VK-familielid of u hebt samen een kind.
  • Familielid in opgaande lijn: (schoon)ouder, grootouder. Dit familielid is financieel afhankelijk van u. Financieel afhankelijk betekent dat uw familielid regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld krijgt van u. Alleen met dit geld kan uw familielid de basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind. (Klein)kinderen ouder dan 21 jaar zijn financieel afhankelijk van u.
 • U woonde al vóór 1 januari 2021 met toestemming in Nederland en;
 • U woont op het moment van de aanvraag minder dan vijf jaar in Nederland volgens EU-regels. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord telt ook mee en;
 • U hebt een geldig paspoort en;
 • - U voert reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit. Dat is werk voor minimaal 40% van de hele werktijd die standaard geldt voor een beroep. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de bijstandsnorm. Dit is de hoogte van de uitkering bij een aanvraag voor bijstand in Nederland. Of;
  - Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en voldoende middelen van bestaan om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare ruimtes en gebouwen. 
 • Uw aanvraag is op tijd.

Aanvraag op tijd

Het hangt af van uw situatie of de aanvraag op tijd is:

Verblijf in Nederland vóór 1 januari 2021

Doe uw aanvraag vóór 1 oktober 2021. Is uw aanvraag later? Dan bent u te laat. Máár, u kunt daarna toch nog een aanvraag doen. En u hoeft niet uit te leggen waarom u te laat bent. Tot 1 oktober 2022 gelden namelijk soepele regels van de Nederlandse overheid. Daarna stopt het soepele beleid. In dat geval geldt de hoofdregel dat aanvragen niet meer mogelijk zijn omdat u te laat bent.

Let op! Doet u een aanvraag op of na 1 oktober 2021? Dan woont u niet meer legaal in Nederland. Illegaal zijn kan serieuze gevolgen voor u hebben. 

Verblijf als familielid voor gezinshereniging op of na 1 januari 2021

Vraag binnen 3 maanden na uw aankomst in Nederland een verblijfsdocument aan. Dan is uw aanvraag op tijd. U komt hier voor gezinshereniging met een VK-onderdaan met een Brexit-verblijfsdocument. Bent u te laat? Dan kunt u toch nog een aanvraag doen door het soepele beleid tot 1 oktober 2022. U hoeft dan niet uit te leggen waarom u te laat bent. 

Doet u na 1 oktober 2022 een aanvraag voor gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord? Dan is de hoofdregel dat u binnen 3 maanden na binnenkomst in Nederland een aanvraag doet. Als u dat niet doet dan is uw aanvraag te laat.

Voldoende middelen van bestaan

U hebt voldoende middelen van bestaan als u genoeg eigen geld hebt om van te leven. U hebt daarom geen geld nodig van de Nederlandse overheid. De IND bekijkt in uw eigen situatie of u genoeg middelen hebt.

Middelen zijn in ieder geval voldoende als zij hetzelfde zijn als het netto bedrag voor sociale bijstand voor personen vanaf 21 jaar (met vakantietoeslag). Het bedrag hangt af van uw eigen situatie (leeftijd, alleenstaand of met partner enzovoort). 

Eigen geld kan uit verschillende bronnen komen:
 • Uitkering waarover u belasting en sociale premies hebt betaald, bijvoorbeeld: staatspensioen, werkloosheid, ziektewet en arbeidsongeschiktheid
 • Geld uit eigen vermogen, bijvoorbeeld: dividend (aandelen/obligaties), (rente op) spaargeld, winst uit beleggingen
 • Overige bronnen waarover u belasting hebt betaald, bijvoorbeeld: erfenis en alimentatie


Let op!