• Home
 • Uitzonderingen 5-jaartermijn bij onbepaalde tijd

Uitzonderingen 5-jaartermijn bij onbepaalde tijd

U leest hier informatie over uitzonderingen op de de 5-jaartermijn bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

​Geldt één van deze uitzonderingen voor u? Dan hoeft u geen 5 jaar in Nederland gewoond te hebben om een onbepaalde tijd vergunning aan te kunnen vragen:

 • U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit.

 • U bent een (ex-) geprivilegieerde of afhankelijk gezinslid van een (ex-) geprivilegieerde.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U wilt een vergunning als EU-langdurig ingezetene. U kunt deze meteen aanvragen.
 • U hebt een verblijfsvergunning gehad als EU-langdurig ingezetene. U hebt deze verloren door intrekking voor of als gevolg van één van deze situaties:
  • U hebt in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland verbleven voor een studie of beroepsopleiding. U hebt daar een aanvraag  ingediend. In deze aanvraag vraagt u om de vergunning opnieuw te krijgen. U deed dit binnen 6 maanden na intrekking.
  • U hebt 12 maanden buiten de EU/EER en Zwitserland verbleven. U hebt de aanvraag voor onbepaalde tijd ingediend binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de intrekking.
  • U hebt in een andere EU-lidstaat de status van EU-langdurig ingezetene gekregen. U hebt die aanvraag gedaan binnen 12 maanden na intrekking van de Nederlandse status als EU-langdurig ingezetene.
 • U bent houder van een Europese blauwe kaart (Blue Card) en alle volgende situaties zijn van toepassing:
  • U woont, onmiddellijk voorafgaand aan indiening van de aanvraag, minimaal 2 jaar zonder onderbreking in Nederland met een geldige blauwe kaart, én
  • U bent als houder van de Europese Blauwe kaart, na minimaal 18 maanden legaal verblijf in de eerste EU-lidstaat, verhuisd naar een andere EU-lidstaat voor een hooggekwalificeerde baan, én
  • U woont minimaal 5 jaar zonder onderbreking rechtmatig in de Europese Unie (dit mogen verschillende lidstaten zijn geweest) met een geldige Europese blauwe kaart.
  • U verbleef (in deze 5 jaar) niet langer dan 12 aaneengesloten maanden, en in totaal niet langer dan 18 maanden, buiten de Europese Unie.
 • U bent meerderjarig. U hebt, voordat u 18 jaar oud werd, 10 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland gewoond. U hebt een aanvraag tot wedertoelating ingediend voordat u 28 jaar bent geworden (terugkeeroptie).
 • U bent meerderjarig. U hebt, voordat u 18 jaar oud werd, 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland gewoond. Nederland is voor u aantoonbaar het meest aangewezen land voor verblijf (terugkeeroptie).
 • U bent oud-Nederlander. U heeft de Nederlandse nationaliteit verloren of deze is ingetrokken. Op het moment dat u Nederlander werd, woonde u 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.