• Home
 • Tijdelijke verblijfsdoelen in de zin van de Wet inburgering

Tijdelijke verblijfsdoelen in de zin van de Wet inburgering

​De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijk in de zin van de Wet inburgering:

 • Uitwisseling
 • Studie
 • Arbeid in loondienst*
 • Arbeid als zelfstandige
 • Stagiair of Praktikant
 • Seizoenarbeid
 • Grensoverschrijdende dienstverlening
 • Zoekjaar hoogopgeleiden
 • Arbeid als kennismigrant
 • Verblijf als houder van de Europese blauwe kaart
 • Wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
 • Verblijf bij familie- of gezinslid, als het verblijfsdoel van het gezinslid bij wie u verblijft tijdelijk is
 • Tijdelijke humanitaire gronden
 • Medische behandeling
 • Het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • Verblijf als vermogende vreemdeling
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU)

* Gaat u werken in loondienst als geestelijk bedienaar? Dit is niet-tijdelijk in de zin van de Wet inburgering. U moet daarom wel het basisexamen inburgering buitenland halen.