• Home
 • Portaal Zakelijk veelgestelde vragen

Portaal Zakelijk veelgestelde vragen

​Problemen met Portaal Zakelijk? Of een vraag over het gebruik? Kijk of u het antwoord kunt vinden in deze lijst veelgestelde vragen.

​Inloggen met eHerkenning

Als ik probeer in te loggen middels e-Herkenning krijg ik een foutmelding dat ik niet over de juiste machtiging beschik.

Deze melding ontvangt u van uw e-Herkenning provider, niet van het portaal van de IND. Om toegang te hebben tot portaal zakelijk dient u te beschikken over betrouwbaarheidsniveau 3, “Toegang tot het portaal: immigratie- en naturalisatiedienst”. Controleer of dit het geval is.

Binnen bedrijven die gebruik maken van meerdere e-Herkenningsproducten, bijvoorbeeld om ook gebruik te maken van diensten van de Belastingdienst of Douane, is er doorgaans een centrale gebruiker die andere gebruikers binnen het bedrijf kan voorzien van de juiste autorisatie. Als er een dergelijke gebruiker aanwezig is binnen het bedrijf laat deze dan uw autorisatie controleren.

Verder is het belangrijk dat e-Herkenning voor u is aangevraagd voor het juiste KvK nummer. Bij bedrijven die over meerdere KvK nummers beschikken kan het voorkomen dat e-Herkenning accounts van (nieuwe) medewerkers (per ongeluk) aangevraagd zijn voor verschillende KvK nummers. Het effect hiervan is dat deze medewerker niet in hetzelfde account zullen kunnen inloggen en dus ook niet dezelfde lopende aanvragen kunnen zien.

Ik log regelmatig zonder problemen in namens mijn bedrijf, maar zodra ik dit keer op de pagina van het portaal kom (te herkennen aan het rijkslogo boven in het scherm) verschijnt de melding "Deze dienst is niet voor u beschikbaar". Ik zie geen storingsbalk op IND.nl.

In dit geval is het raadzaam contact op te nemen met het adres genoemd onder het kopje technische problemen portaal zakelijk. Mogelijk staan een of meerdere bedrijfsgegevens niet correct (meer) in het achterliggende IND-systeem. Vergeet niet een print screen, waarop ook de adresbalk van de browser zichtbaar is, toe te voegen.

Ik beschik over een machtiging om namens een ander bedrijf in te loggen in het portaal. Echter, na het invoeren van mijn eigen KvK-nummer en het KvK nummer van het bedrijf waarvoor ik gemachtigd ben krijg ik de melding te zien dat deze dienst niet voor mij beschikbaar is. Ik zie geen storingsbalk op IND.nl.

Het is alleen mogelijk in te loggen namens een erkend referent. Controleer of uw klant inderdaad erkend referent is. Is dit het geval? Neem dan contact met ons op via het adres genoemd onder het kopje technische problemen portaal zakelijk. Mogelijk staan een of meerdere bedrijfsgegevens niet correct in het achterliggende IND-systeem.

Is het mogelijk om de e-herkenningsaccount van een collega over te nemen?

E-herkenning is persoonsgebonden. Een account kan dus niet doorgegeven worden aan een collega. Als u toch met het account van een collega inlogt zult u rechtsboven in het scherm de naam van de collega zien waar het e-herkenningsaccount oorspronkelijk voor is aangevraagd. Dit kan niet aangepast worden.

Vragen over gebruik Portaal Zakelijk

Aanvragen die ik heb ingediend zijn niet terug te zien op het tabblad lopende aanvragen.

Alleen zaken die digitaal ingediend zijn, zijn terug te zien zijn in het portaal. Schriftelijke aanvragen worden niet getoond in het portaal.

Als u gemachtigd bent om met het KvK-nummer van een ander bedrijf in te loggen in het portaal en aanvragen in te dienen, ziet u bij de lopende aanvragen alleen de zaken, die u namens dat bedrijf ingediend heeft. Zaken die door het bedrijf zelf of een andere gemachtigde zijn ingediend, ziet u niet.

Afgeronde aanvragen zijn nog 28 dagen zichtbaar maar verdwijnen daarna uit het overzicht lopende aanvragen.

Hoe wijzig ik digitaal het administratieadres van mijn bedrijf?

Sinds kort kunt u het administratieadres zoals dat bij ons bekend is controleren in het portaal onder het kopje "accountinformatie".

Als het adres van uw bedrijf wijzigt bent u verplicht om het gewijzigde adres binnen 2 weken door te geven aan de IND.

U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale formulier 'Melding wijziging positie referent', beschikbaar in het Portaal Zakelijk. In dit formulier kiest u voor de optie:

Het adres waar de administratie van de onderneming, organisatie of rechtspersoon wordt gevoerd wordt gewijzigd'.

Nb. U kunt ook het schriftelijk formulier op de pagina 'Wettelijke verplichtingen (erkend) referent arbeid' gebruiken om een wijziging in het administratieadres door te geven. Andere adreswijzigingen, zoals het postadres of bezoekadres, kunnen uitsluitend met het schriftelijke meldingsformulier worden doorgegeven.

Waarom is de aanvraag gezinsleden werknemer soms niet zichtbaar in Portaal Zakelijk?

Als u een online aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer indient, ziet u deze bijna altijd direct terug in Portaal Zakelijk. Soms is de aanvraag niet direct zichtbaar, omdat we deze handmatig moeten verwerken. Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. Is uw aanvraag na die tijd nog niet terug te zien in Portaal Zakelijk? Dan kunt u contact opnemen met de IND.

Vanwege een technisch probleem registreren we deze aanvraag soms als schriftelijk in plaats van online. Schriftelijke aanvragen worden echter niet getoond in het lopende aanvragen overzicht in Portaal Zakelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Vragen over invullen online aanvraagformulieren

 

Tijdens het invullen van het digitale formulier aanvraag verlenging kennismigrant of het digitale formulier aanvraag verlenging gezinsleden kennismigrant verschijnt de melding "deze dienst is op dit moment niet beschikbaar. Probeer het later nog een keer". Ik kan niet verder met mijn aanvraag. Wat is er aan de hand?
Dit is een bekend probleem dat we inmiddels van meerdere zakelijke klanten te horen hebben gekregen. Het probleem is vermoedelijk ontstaan tijdens een recente software update. De technici bij de IND zijn druk bezig deze formulieren te herstellen. 

De knop ‘verder’ werkt niet. Wat moet ik doen?

​Controleer of u alles op de pagina hebt ingevuld. U kunt daarna op volgende klikken.

Zorg dat uw internet browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) up-to-date is. Anders werkt de knop volgende niet. Update uw browser en probeer het nogmaals.

Ik begrijp een vraag niet. Waar vind ik een uitleg?

Veel vragen hebben een toelichting. Klik op de link bij de vraag. Er verschijnt een uitklaptekst met een toelichting op de vraag.

Ik wil documenten oploaden. Hoe kan ik dit doen?

U kunt alleen pdf-bestanden uploaden. Elk document mag maximaal 8 MB groot zijn. Lees meer over Documenten uploaden.

Waarom kan ik de fotokaart niet uploaden?

U moet de fotokaart per post naar de IND sturen. De fotokaart kunt u niet uploaden, omdat de kwaliteit van de foto dan niet goed genoeg is.

Ik wil meer stukken uploaden dan is toegestaan. Is dit mogelijk?

U kunt in principe alleen de documenten uploaden die in de aanvraag genoemd worden.

Hebt u uw aanvraag al ingediend en wilt u aanvullende documenten uploaden? Dit kan zolang er nog niet op uw aanvraag is beslist. U kunt de aanvullende documenten als volgt uploaden:

 1. Ga naar de homepage van onze website.
 2. Klik op de tegel 'aanvraag indienen'.
 3. Selecteer 'ik wil een aanvullend document uploaden'.
Houd uw zaaknummer bij de hand. Het zaaknummer vindt u in de ontvangstbevestiging.

Ik heb betaald, maar krijg de melding 'indienen niet gelukt'. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de IND. Wij kunnen nakijken of wij uw aanvraag goed hebben ontvangen. 

Is uw aanvraag niet ontvangen? De IND stort het door u betaalde bedrag terug op uw rekening. U moet een nieuwe aanvraag indienen.

Ik heb 2 keer een aanvraag ingediend en betaald, omdat ik geen ontvangstbevestiging kreeg. Wat moet ik doen?

De IND stort het te veel betaalde bedrag automatisch terug op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hoe sla ik mijn aanvraag tussentijds op?

U wilt uw aanvraag tussentijds opslaan. Dit gaat als volgt:

 1. Ga in uw online aanvraag naar de menuknop (linksboven op de pagina).
 2. Klik op Opslaan.

Vaak verschijnt er nog een vervolgvraag. Dit hangt af van uw browser/browserinstelling. Hebt u bijvoorbeeld Internet Explorer? Dan verschijnt onder in uw scherm de tekst Wilt u het bestand openen of opslaan? Als u kiest voor opslaan, dan bewaart Internet Explorer dit bestand standaard in de map Downloads. Het opgeslagen bestand eindigt op .tfa. U hebt nu uw online aanvraag tijdelijk opgeslagen op uw eigen computer.

Waar vind ik mijn opgeslagen aanvraag?

U vindt de opgeslagen aanvraag als volgt:

 1. Ga naar de homepage van Portaal Zakelijk en klik op nieuwe aanvraag indienen.
 2. Selecteer de aanvraag waar u al mee gestart was.
 3. Log in met e-Herkenning.
 4. Klik op de menuknop (linksboven in het scherm) en selecteer Openen.
 5. Klik op Selecteer een bestand. De verkenner opent.
 6. Ga naar de map Downloads.
 7. Selecteer in de map Downloads het eerder door opgeslagen .tfa-bestand.

Waarom lukt het niet om een tussentijds opgeslagen aanvraag te openen?

Door een technisch probleem kunt u soms een tussentijds opgeslagen aanvraag niet opnieuw openen. De oorzaak is dat het tussentijds opgeslagen bestand te groot is. U kunt dit voorkomen door de aanvraag tussentijds op te slaan zonder geüploade documenten. En de document pas te uploaden als u het bestand later opnieuw opent en de aanvraag indient. Er wordt gewerkt aan een oplossing.