• Home
  • Legalisatie en vertaling van documenten

Legalisatie en vertaling van documenten

Voor een aanvraag bij de IND hebt u meestal buitenlandse documenten nodig. Deze documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Of ze moeten zijn vertaald. Buitenlandse documenten en de vertaling moeten meestal ook zijn gelegaliseerd.

Legalisatie van documenten

U moet officiële buitenlandse documenten laten legaliseren. Officiële documenten zijn bijvoorbeeld geboorteaktes, ongehuwdverklaringen, huwelijksaktes of diploma’s.

Bij legalisatie wordt gekeken of uw document is afgegeven door de juiste persoon of instelling. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Legalisatie kan veel tijd kosten. Begin daarom op tijd.

Wilt u weten hoe u uw buitenlandse document kunt laten legaliseren? Kijk dan op de website van Nederland Wereldwijd.

Geldigheid document en legalisatie

Bij de meeste documenten kijkt de IND niet naar de ouderdom en het tijdstip van legalisatie van het document. Het gaat daarbij om documenten waarvan de gegevens zo definitief zijn dat de afgiftedatum minder van belang is. Bijvoorbeeld:

  • geboorteakte;

  • huwelijksakte;

  • overlijdensakte;

  • echtscheidingsakte.

Deze documenten worden door de IND geaccepteerd als deze al een aantal jaar geleden zijn gelegaliseerd. Voorwaarde daarbij is dat het document eerder is gelegaliseerd voor gebruik in Nederland.

Een ongehuwdverklaring wordt door de IND alleen geaccepteerd als deze niet ouder is dan 6 maanden.

Het heeft geen zin om eerder gelegaliseerde documenten opnieuw te laten legaliseren. Vraagt een Nederlandse instantie om een recent en gelegaliseerd document? Dan moet u het document opnieuw aanvragen en laten legaliseren.

Inschrijving huwelijksakte bij de afdeling Landelijke Taken van Den Haag

U kunt een buitenlands huwelijk laten inschrijven bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit kan ook als u niet in Nederland woont. De buitenlandse huwelijksakte wordt dan omgezet naar een Nederlandse akte. De originele akte blijft bewaard. U kunt altijd een afschrift opvragen. Dit afschrift kunt u ook gebruiken voor uw aanvraag bij de IND. U hoeft dan niet opnieuw een gelegaliseerde akte uit het buitenland in te leveren.

Vertaling van documenten

Is uw document niet geschreven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u het laten vertalen in één van deze talen. U kunt het document laten vertalen in Nederland of in het buitenland. Hierbij geldt het volgende:

Vertaling in Nederland

De vertaler moet door een Nederlandse rechtbank zijn beëdigd. Op de website www.bureauwbtv.nl/ kunt u een beëdigd vertaler zoeken.

Vertaling in het buitenland

Laat u het do­cu­ment in het bui­ten­land ver­ta­len? In dat ge­val moet u meestal het do­cu­ment zelf én de ver­ta­ling la­ten le­ga­li­se­ren. Voor de procedure per land kijkt u op de website van Nederland Wereldwijd.