Door een technische storing werkt onze site op dit moment niet optimaal. Excuses voor het ongemak

Kosten

Op zoek naar de kosten voor een aanvraag? Hier vindt u alle kosten gesorteerd op verblijfsdoel en soort aanvraag. Lees alstublieft ook de Toelichtingen onderaan de pagina.

Visa​ ​

Visum kort verblijf (tot 90 dagen) ​
​Eerste aanvraag​€ 60
​Eerste aanvraag kinderen 6 tot 12 jaar​​€ 35
​Eerste aanvraag kinderen tot 6 jaar​€ 0
​​Verlenging € 30
​Verlenging wegens overmacht of om humanitaire redenen​​​€ 0
​​​Verlenging collectief reisvisum​€ 1
​Wijziging visum van single-entry naar multiple-entry​​€ 30
Transitvisum ​
​Transitvisum voor luchthavenpassagiers​​€ 60
​​Kinderen 6 tot 12 jaar​​€ 35
​​Kinderen tot 6 jaar​​€ 0
​Reizigerslijst ​
​Eerste persoon​​€ 30
​Volgende personen​€ 1
​​Terugkeervisum
​Terugkeervisum​€ 148
​​Terugkeervisum vreemdeling die rechten ontleent aan Associatieovereenkomst EG-Turkije​​€ 43
​Terugkeervisum Molukkers​€ 0

Familie

Verblijf bij familielid, incl. (gehuwd) partner ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 237
​Verlenging meerderjarig kind bij (adoptie-/pleeg-) ouder​€ 159
Minderjarig kind bij (adoptie-/pleeg-)ouder, incl. in Nederland geboren kind ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 51
Verblijf als familielid van langdurig ingezetene ​
​Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging​€ 159
​Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging minderjarige​€ 51

​Verblijf bij een Turks gezinslid op grond van de Associatieovereenkomst EG-Turkije ​(zie toelichting)

​Eerste aanvraag met mvv​€ 64
​Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging​​€ 51
​Eerste aanvraag met mvv minderjarige​€ 51
​Eerste aanvraag zonder mvv en verlenging minderjarige​​€ 29
Verblijf bij familielid, met beroep op art.8 EVRM ivm onvoldoende middelen ​(zie toelichting)
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 0
Verblijf als familielid van (niet-)geprivilegieerd NAVO-personeel, personeel Joing Force Command Headquarters (JFCHQ), Taiwan Representative Office Netherlands medewerkers (TRON) ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​​€ 0

​Erkenning als referent

​Erkenning als referent​€ 5276
​Erkenning als referent start-ups en kleine bedrijven met maximaal 50 personen​​€ 2638
​​Erkenning als referent voor uitwisseling (incl. au pair)​€ 2638
​Erkenning als referent - wijziging bedrijfsvorm van een erkende referent​€ 2638

​Werken

Overplaatsing binnen een onderneming ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel ​​​€ 926
​Verlenging   € 396
Kennismigrant ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel​€ 926
​​Verlenging​€ 396
Arbeid in loondienst (incl. doorbrengen verlof na werk op mijnbouwinstallatie op continentaal plat of aan boord van Nederlands zeeschip) ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (incl. GVVA) ​€ 897
​​Verlenging (incl. GVVA) ​€ 396
​​Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar)
​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel​​€ 633
Lerend werken: stagiair/practicant ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel (GVVA) ​€ 792
​​Verlenging (GVVA)​€ 396
Lerend werken: Young Workers Exchange Program (YWEP) ​
​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel (GVVA)​€ 51
Grensoverschrijdende dienstverlening ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   ​€ 897
​Verlenging ​€ 396
Seizoenarbeid ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel ​​€ 792
​Verlenging​€ 396
Arbeid als houder van Europese blauwe kaart (Blue Card) ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel  ​​€ 897
​​Verlenging ​​€ 396
Wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 317
Werk in het kader van zetelovereenkomst ICC en Libanon ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 64
Werk als (niet-)geprivilegieerd NAVO-personeel/ Personeel Joint Force Command Head Quarters (JFCHQ) ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging ​€ 0
​​Zelfstandig ondernemer
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   ​€ 1319
​​Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up​€ 396
​Verlenging​€ 396
Start-up ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   ​€ 317
​Wijziging verblijfsdoel: zelfstandig ondernemer na start-up   ​€ 396
Associatieovereenkomst EG-Turkije ​(geldt voor alle verblijfsdoelen onder Werken) ​
​Verblijfsvergunning met mvv​€ 64
​​Verblijfsvergunning zonder mvv​​€ 51
​Verlenging​​​€ 51

​Studie

Studie (alle onderwijsniveaus) ​
​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel​€ 317
​Verlenging​€ 159
​​​Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar)
​​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel​​​€ 633

Uitwisseling

​Au pair / Uitwisselingsprogramma ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel ​​€ 633
​Associatieovereenkomst EG-Turkije met mvv​€ 64
​Associatieovereenkomst EG-Turkije zonder mvv​€ 51
​​Working Holiday (WHS/WHP)   
​Eerste aanvraag of wijziging verblijfsdoel​€ 51

Andere verblijfsdoelen

Buitenlandse investeerder ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel   ​€ 2110
​​Verlenging​€ 1055
Verblijf op grond van tijdelijke humanitaire gronden

​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging voor wat betreft de 5 hieronder genoemde categorieën:

 1. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel en hun kinderen ​​
 2. Illegale slachtoffers eergerelateerd en huiselijk geweld
 3. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen vertrekken ​​
 4. Kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel ​​
 5. Tijdelijke plaatsing in een pleeggezin of instelling (Haags kinderbeschermingsverdrag) ​​
​​€ 0
​​Medische behandeling
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel  ​€ 1003
​Verlenging​​€ 396
​​Medische behandeling ná 1 jaar uitstel vertrek vanwege gezondheidsredenen (artikel 64 Vreemdelingenwet)
Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel​​€ 0
​Verlenging​​​€ 0
Buiten schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging ​​€ 317
​​Wedertoelating ex artikel 17 RWN
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel​€ 1003
​Verlenging​​€ 396
​​Wedertoelating vóór remigratie
​Wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 51
​Wijziging verblijfsdoel en verlenging minderjarige​€ 29
Wedertoelating
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel  ​€ 1003
​Verlenging​€ 396
​​Wedertoelating artikel 8 Remigratiewet
​​Eerste aanvraag met mvv (ook voor minderjarige)​€ 0
​Eerste aanvraag zonder mvv en wijziging verblijfsdoel​€ 51
​Eerste aanvraag zonder mvv en wijziging verblijfsdoel minderjarige​€ 29
​Verlenging​€ 51
​Verlenging minderjarige​€ 29
Voortgezet verblijf ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel ​€ 1003
​​Verlenging​€ 396
Voorgezet verblijf na verblijf als slachtoffer/getuige-aangever mensenhandel, illegaal slachtoffer huiselijk of eergerelateerd geweld (gender) ​
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel​€ 371
​Verlenging​€ 396
​Voortgezet verblijf na verblijf bij familielid (incl. na huiselijk of eergerelateerd geweld en na achterlating (gender)) ​
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 237
​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging minderjarige​€ 51
​​Langdurig verblijvende kinderen en hun gezinsleden
​​Eerste aanvraag, wijziging verblijfsdoel en verlenging​€ 159
Bijzondere omstandigheden (niet op uitnodiging SvV&J)
​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel € 1003
​​Verlenging € 396
Bijzondere omstandigheden (op uitnodiging SvV&J)
​​Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel€ 0
​Verlenging€ 396
Houder status langdurig ingezetene in ander EU-land ​
​Eerste aanvraag zonder mvv, wijziging en verlenging​€ 159

Asiel

​​Asiel bepaalde tijd ​ ​

​Eerste aanvraag  en verlenging​​€ 0

Asiel onbepaalde tijd / EU langdurig ingezetene ​ ​

​Eerste aanvraag​€ 159
​Eerste aanvraag minderjarige€ 51
​Eerste aanvraag Turkse onderdaan​€ 51
​Eerste aanvraag minderjarige Turkse onderdaan​​€ 29
​Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument​€ 51
​​Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument minderjarige​€ 29

​EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun gezinsleden

​​Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht ​
​​Eerste aanvraag​€ 51
​Eerste aanvraag minderjarige​€ 29
Duurzaam verblijf EU ​
​Eerste aanvraag  en vernieuwing verblijfsdocument​€ 51
​Eerste aanvraag  en vernieuwing verblijfsdocument minderjarige​€ 29

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd regulier en asiel / EU langdurig ingezetene ​
​​Eerste aanvraag​​€ 159
​Eerste aanvraag minderjarige€ 51
​Eerste aanvraag Turkse onderdaan​​€ 51
​Eerste aanvraag minderjarige Turkse onderdaan​​€ 29
​​Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument​€ 51
​​Vijfjaarlijkse vernieuwing verblijfsdocument minderjarige​€ 29
Duurzaam verblijf EU ​
​​Eerste aanvraag en vernieuwing verblijfsdocument​€ 51
​​​Eerste aanvraag en vernieuwing verblijfsdocument minderjarige​€ 29

Vervangen verblijfsvergunning

Vervangen verblijfsdocument regulier bepaalde tijd ​
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens​€ 264
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens Turkse onderdaan ​​€ 51
​​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige Turkse onderdaan ​​€ 29
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens familieleden van EU-onderdanen die rechten ontlenen aan gemeenschapsrecht met een verblijfsvergunnning bepaalde tijd ​​​€ 51
Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens familieleden van EU-onderdanen die rechten ontlenen aan gemeenschapsrecht met een verblijfsvergunnning bepaalde tijd voor minderjarigen​​€ 29
​​Vervangen verblijfsdocument (voortgezet verblijf na) verblijf bij familie of gezinslid ​
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens​​€ 237
​​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige​​€ 51
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens Turkse onderdaan​€ 51
​​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige Turkse onderdaan​​​€ 29
Vervangen verblijfsdocument  type EU/EER voor (familieleden van)  burgers van de Unie
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens ​​€ 51
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige​€ 29
​​Vervangen verblijfsdocument regulier onbepaalde tijd / EU langdurig ingezetene ​
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens​​€ 159
​​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige​​€ 51
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens Turkse onderdaan    ​€ 51
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige Turkse onderdaan​€ 29
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens familieleden van EU-onderdanen die rechten ontlenen aan gemeenschapsrecht met een verblijfsvergunnning bepaalde tijd ​​€ 51
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens familieleden van EU-onderdanen die rechten ontlenen aan gemeenschapsrecht met een verblijfsvergunnning bepaalde tijd  voor minderjarigen​​€ 29
Vervangen verblijfsdocument asiel (bepaalde tijd en onbepaalde tijd) ​
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens ​€ 159
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens asiel onbepaalde tijd minderjarige€ 51
​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens Turkse onderdaan​​€ 51
​​Bij diefstal / vermissing / beschadiging / wijzigen gegevens minderjarige Turkse onderdaan​​​​​€ 29

Nederlander worden

Naturalisatie ​
​Enkelvoudig naturalisatieverzoek​​€ 855
​Meervoudig naturalisatieverzoek ​€ 1091
​Mee-naturaliseren door minderjarig kind​​€ 126
​Enkelvoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel​​€ 636
​Meervoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel ​​€ 873
​​Optie ​
​Enkelvoudig optieverzoek ​​€ 182
​Meervoudig optieverzoek​​€ 310
​​Mee-opteren door minderjarig kind​​€ 21

Toelichtingen

San Marino en Israël
Onderdanen van San Marino en Israël betalen op grond van het Benelux-verdrag geen leges voor de aanvraag van een mvv. Omdat geen leges betaald hoeven te worden voor het vvr-deel van de TEV-procedure, hoeft voor de TEV-procedure niet betaald te worden.

Gezinshereniging bij ouders
Voor de verlenging van een verblijfsvergunning voor verruimde gezinshereniging bij ouders als meerderjarig kind, geldt een legestarief van €156.

Associatieovereenkomst EG-Turkije
Turkse onderdanen betalen een lager tarief voor aanvragen voor de volgende verblijfsvergunningen:

 • Arbeid als zelfstandige
 • Arbeid in loondienst
 • Lerend werken
 • Seizoenarbeid
 • Wetenschappelijk onderzoek richtlijn 2005/71/EG
 • Kennismigrant
 • Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) ​
 • Au pair
 • Verblijf als gezinslid van een Turkse onderdaan (ook als u zelf niet de Turkse nationaliteit hebt). Gezinsleden zijn de echtgenoot of geregistreerd partner - geen ongehuwde partners -, een (klein)kind of een (groot)ouder. Het lage tarief geldt in dit geval niet als de Turkse onderdaan een verblijfsvergunning heeft voor medische behandeling of voor het doorbrengen van verlof in Nederland.

De lage tarieven gelden ook als u naast de Turkse nationaliteit een andere nationaliteit hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse. Doet u een aanvraag voor verblijf bij een Turkse onderdaan in Nederland en heeft deze persoon ook de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan bij de aanvraag ook een kopie van een geldig Turks paspoort of ID-kaart mee. Geef in een toelichting aan dat u dit doet om in aanmerking te komen voor het lage legestarief.

Meer informatie over de speciale regels voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden.

Langdurig ingezeten derdelander
Een langdurig ingezeten derdelander is een persoon die een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft, of die deze status heeft in een andere lidstaat en in Nederland een vergunning voor bepaalde tijd heeft.
Dit tarief geldt ook wanneer degene die deze status in een andere lidstaat heeft in Nederland gezinshereniging of -vorming aanvraagt of wanneer die persoon verblijf vraagt bij een hoofdpersoon die de status van langdurig ingezetene aanvraagt.

8 EVRM
Als de vreemdeling aanspraak wil maken op vrijstelling van leges op grond van artikel 8 EVRM bij de aanvraag voor een mvv of vvr voor gezinshereniging of gezinsvorming, dan moet de vreemdeling de volgende stukken overleggen:

 1. Een inkomensverklaring T-2, afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit blijkt dat de hoofdpersoon in het betreffende jaar geen inkomen heeft gehad en niet over vermogen heeft beschikt;
 2. Bewijsstukken waaruit blijkt dat de vreemdeling en/of de hoofdpersoon op korte termijn niet in het bezit kunnen komen van geld waarmee de leges kunnen worden betaald. Hierbij moet de vreemdeling ook aannemelijk maken dat hij en de hoofdpersoon geen beroep kunnen doen op familieleden of andere in aanmerking komende derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leningen die zijn aangevraagd (bijvoorbeeld bij familie, vrienden/kennissen en banken), maar niet zijn verstrekt.