• Home
  • Inkomenseisen als u garant wilt staan voor een kort verblijf van een vreemdeling in Nederland

Inkomenseisen als u garant wilt staan voor een kort verblijf van een vreemdeling in Nederland

​U wilt garant staan voor een persoon die voor een kort verblijf naar Nederland komt. Deze persoon mag voor een kort verblijf (tot 90 dagen) zonder visum naar Nederland, of moet een visum aanvragen. Om garant te staan moet u inkomen hebben. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn.

​De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaalt.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder toegelicht.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient en waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 12 maanden ontvangt. Reken vanaf de dag dat het visum kort verblijf wordt aangevraagd. Of de dag dat de persoon Nederland inreist.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan moet uw onderneming minimaal 1,5 jaar hebben bestaan op het moment dat het visum kort verblijf wordt aangevraagd.

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is.

Informeer bij de Nederlandse vertegenwoordiging

Heeft de vreemdeling een visum kort verblijf nodig? De vreemdeling vraagt het visum aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in zijn land of een buurland. Meer informatie over hoe u garant kunt staat en welke documenten u daarvoor nodig hebt, vindt u op nederlandenu.nl.

Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.