• Home
  • Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor uw familielid: inkomen

Voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor uw familielid: inkomen

U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor uw familielid, zodat uw familielid bij u in Nederland kan wonen. Als aanvrager bent u de referent van uw familielid. Eén van de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning is dat u (de referent) inkomen hebt. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn. En wanneer u niet aan de inkomenseis hoeft te voldoen.

De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaalt.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder uitgelegd.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient. En waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen uit werk in loondienst is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 12 maanden ontvangt. U hebt bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd. Of uw contract voor bepaalde tijd is nog 12 maanden geldig. 

Is uw contract voor bepaalde tijd minder dan 12 maanden geldig?

Dan is uw inkomen duurzaam als uw contract bij de aanvraag nog minimaal 6 maanden geldig is. En u in de 12 maanden voor uw aanvraag minimaal het normbedrag verdiende. Maar u mag in die 12 maanden geen werkloosheidsuitkering (WW) of ziektewetuitkering (ZW) hebben ontvangen. Ook mag u geen bijstandsuitkering of ander algemeen middel hebben ontvangen.

Hebt u wel een werkloosheids- of ziektewetuitkering ontvangen? Is uw contract korter dan 6 maanden geldig? Of hebt u een flexibel contract? Dan kijkt de IND naar uw inkomen van de laatste 3 jaar.

Wilt u meer informatie? Of werkt u niet in loondienst?

Op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? leest u meer over de duurzaamheid van uw inkomen. 

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Of 70% van het minimumloon voor alleenstaande ouders, die hun kind naar Nederland willen laten komen. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

U mag het inkomen van uw partner meerekenen

Doet u een aanvraag voor een (pleeg)kind, adoptiekind of een ander familielid? Dan kunt u het inkomen van uw partner meerekenen. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • U en uw partner wonen samen.
  • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.

U moet dan wel allebei een inkomen hebben dat zelfstandig en duurzaam is. Voor de hoogte van het inkomen, kunt u de inkomens bij elkaar optellen.

Soms hoeft u geen inkomen te laten zien

Sommige personen kunnen door bijzondere omstandigheden niet voldoen aan de inkomenseisen. Zij krijgen vrijstelling van de inkomenseis. Dit geldt voor de volgende situaties:

U ontvangt AOW of u hebt de AOW-leeftijd

De Nederlandse overheid verhoogt in stappen de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is daarom niet voor iedereen gelijk. U kunt controleren of u de AOW-leeftijd hebt.

U bent volledig en blijvend arbeidsongeschikt

U bent volledig arbeidsongeschikt als u voor 80-100% bent afgekeurd of als u een WIA-uitkering ontvangt. U bent voor de IND blijvend arbeidsongeschikt als u meerdere keren bent gekeurd en nog steeds 80-100% arbeidsongeschikt bent. Tussen de eerste keuring en de laatste keuring zit minimaal 1 jaar.

U kunt blijvend niet voldoen aan de plicht tot arbeidsinschakeling

Iemand die een uitkering van de Participatiewet (bijvoorbeeld bijstand) ontvangt, is verplicht mee te werken aan het vinden van een baan. Dit heet de plicht tot arbeidsinschakeling en re-integratie. De gemeente kan iemand vrijstellen van deze plicht. Bent u al 5 jaar vrijgesteld van de plicht tot arbeidsinschakeling? En bent u nog minimaal 1 jaar vrijgesteld op de datum dat de IND uw aanvraag ontvangt? Dan kijkt de IND niet naar uw inkomen.

U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel of van eergerelateerd of huiselijk geweld

En op de achterkant van uw verblijfsvergunning staat bij bijzonderheden: tijdelijke humanitaire gronden. De IND wijst uw aanvraag niet af als uw inkomen niet aan de eisen voldoet.

Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.