• Home
  • U woont in Nederland en financiert de studie van een buitenlandse student

U woont in Nederland en financiert de studie van een buitenlandse student

U wilt voor een buitenlandse student de kosten van studeren en wonen in Nederland betalen. Dit kan alleen als u inkomen hebt. Op deze pagina leest u wat de inkomenseisen zijn.

​De inkomenseisen zijn:

  1. U verdient een zelfstandig inkomen: dit is een inkomen waarover u belastingen en premies betaald.
  2. Uw inkomen is duurzaam: dit betekent dat u uw inkomen lang genoeg ontvangt.
  3. U hebt voldoende inkomen: dit betekent dat uw inkomen hoog genoeg is.

De eisen worden nu verder toegelicht.

1. U verdient een zelfstandig inkomen

Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient en waarover u belastingen en premies hebt betaald. Lees of uw inkomen zelfstandig is.

2. Uw inkomen is duurzaam

Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 12 maanden krijgt op de dag dat de IND uw aanvraag ontvangt. Kijk op de pagina Wanneer is mijn inkomen duurzaam? voor meer informatie over de duurzaamheid van uw inkomen.

3. U hebt voldoende inkomen

Het bedrag dat u moet verdienen, heet het normbedrag. Het normbedrag is gelijk aan het wettelijk minimumloon plus de studienorm voor het studieniveau van de student. Of 70% van het wettelijk minimumloon plus de studienorm voor het studieniveau van de student als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent. Het minimumloon en het normbedrag veranderen elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Kijk hoe hoog het normbedrag voor u is. En lees hoe de hoogte van uw inkomen wordt berekend.

U mag verschillende inkomens bij elkaar optellen

U kunt bijvoorbeeld inkomen uit werk bij meerdere werkgevers bij elkaar optellen. Of loon bij een werkgever en winst uit een eigen bedrijf. Elk inkomen moet wel voldoen aan de regels die gelden voor dat inkomen. Alle inkomens bij elkaar opgeteld moeten minimaal gelijk zijn aan het normbedrag.

U mag het inkomen van uw partner meerekenen

Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • U en uw partner wonen samen.
  • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.

U moet dan allebei een inkomen hebben dat voldoet aan de eisen, dus een zelfstandig en duurzaam inkomen. Voor de hoogte van het inkomen, kunt u de zelfstandige en duurzame inkomens bij elkaar optellen.

Wat is het wettelijk minimumloon?

​Het wettelijk minimumloon is het minimale loon dat een werkgever u moet betalen. Dit staat in de wet.