• Home
 • In Nederland wonen na Brexit

In Nederland wonen na Brexit

​U bent een VK-onderdaan of een familielid en wilt na Brexit in Nederland (blijven) wonen volgens het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement, WA). Lees wat u in uw situatie moet regelen. 

Op deze pagina

Brexitakkoord voor wie?

U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. In de volgende situaties valt u onder het terugtrekkingsakkoord:

 • U woonde vóór 31 januari 2020 al in Nederland. Of,
 • U bent ná 31 januari 2020 maar vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen. Of,
 • Uw familielid wil bij u (een VK-onderdaan) in Nederland komen wonen, en
  • U bent een VK-onderdaan en woont vóór 1 januari 2021 in Nederland. Daarom valt u onder de regels van het terugtrekkingsakkoord, en
  • Uw familieband met uw familielid bestaat al vóór 1 januari 2021. 


Verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord nodig

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten (Brexit). Valt u onder de regels van het terugtrekkingsakkoord? En wilt u in Nederland blijven wonen, werken en studeren? Dan hebt u een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord nodig. U hebt geen verblijfsdocument nodig als Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht.

Doe snel uw aanvraag volgens het terugtrekkingsakkoord 

Het hangt van uw situatie af wanneer u een aanvraag moet doen:

Verblijf in Nederland vóór 1 januari 2021

De officiële, laatste dag waarop u een aanvraag kunt doen is 30 september 2021. Vraagt u op of na 1 oktober 2021 een verblijfsdocument aan? Dan is uw verblijf in Nederland illegaal geworden en uw aanvraag is te laat. Illegaal zijn heeft serieuze gevolgen voor u zoals verlies van werk, uitkeringen en subsidies.

Flexibel beleid voor te late aanvragen

Máár, op of na 1 oktober 2021 kunt u toch nog een aanvraag doen. Tot 1 oktober 2022 gelden er namelijk soepele regels van de Nederlandse overheid. Dan behandelt de IND uw aanvraag ook al bent u te laat. En u hoeft niet uit te leggen waarom u te laat bent. Op 1 oktober 2022 stopt het soepele beleid. In dat geval geldt de hoofdregel dat aanvragen niet meer mogelijk zijn omdat u te laat bent. Dan gelden ook de andere standaardregels voor derdelanders die verblijf willen aanvragen. Een derdelander is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland.

Let op! Vraagt u tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 een verblijfsdocument volgens het Brexitakkoord aan? En beslist de IND positief? Dan is uw verblijf vanaf 1 oktober 2021 legaal geworden.

In Nederland komen wonen voor gezinshereniging op of na 1 januari 2021

Vraag binnen 3 maanden na uw aankomst in Nederland een verblijfsdocument aan. Dan is uw aanvraag op tijd. Het Brexitakkoord geldt ook voor familieleden die op of na 1 januari 2021 naar Nederland komen. En gezinshereniging willen met een VK-onderdaan met een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. 

Is uw aanvraag later dan 3 maanden na uw aankomst in Nederland? Dan bent u officieel te laat. Máár, ook dan kunt u nog een aanvraag doen door het soepele beleid dat geldt tot 1 oktober 2022. In dat geval hoeft u niet uit te leggen waarom u te laat bent. Doet u na 1 oktober 2022 een aanvraag voor gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord? Dan is de hoofdregel dat u binnen 3 maanden na binnenkomst in Nederland een aanvraag doet. Als u dat niet doet dan is uw aanvraag te laat. 

Welk soort verblijfsdocument u moet aanvragen

Er zijn 2 soorten verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. De tijd die u in Nederland woont, bepaalt het soort verblijfsdocument.

U gaat op of na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland wonen

De hoofdregel is dat u als VK-onderdaan niet valt onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Door Brexit bent u geen EU-burger meer maar een derdelander. Een derdelander is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u als derdelander nog steeds voor het eerst in Nederland gaan wonen. U hebt dan een verblijfsvergunning nodig die u moet aanvragen. Maar, voor derdelanders gelden andere, vaak strengere regels dan voor EU-burgers. U hebt een verblijfsvergunning voor een bepaald verblijfsdoel nodig. Een verblijfsdoel is een reden waarom u in Nederland mag wonen. 

Uitzondering: Britse of niet-Britse familieleden die op of na 1 januari 2021 bij u als VK-onderdaan in Nederland gaan wonen. Zij vallen wel onder het terugtrekkingsakkoord als u al volgens dat akkoord woonrecht in Nederland hebt.


Belangrijkste verblijfsdoelen voor derdelanders

Op ind.nl kunt u voor alle verschillende verblijfsdoelen een aanvraag doen. De belangrijkste verblijfsdoelen zijn:

 • Verblijf bij partner: u wilt een gezin vormen met uw partner in Nederland.
 • Studie: u wilt in Nederland gaan studeren aan het mbo, hbo, een universiteit of middelbare school.
 • Werk: u wilt in Nederland gaan werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om betaald werk te doen bij een werkgever (loondienst). Maar u kunt ook uw eigen bedrijf gaan starten als zelfstandig ondernemer of als start-up.
 • Nederlanderschap: Nederlanders mogen natuurlijk in Nederland wonen. Het kan zijn dat u makkelijk en snel Nederlander kunt worden. Dit geldt bijvoorbeeld als u oud-Nederlander was. Of als u vóór 1 januari 1985 bent geboren uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader.  


Wanneer Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht

 • Als u VK-onderdaan bent en een nationale verblijfsvergunning voor permanent verblijf hebt. Een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland valt daar ook onder. Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Het terugtrekkingsakkoord geeft de mogelijkheid om uw nationale permanente verblijfsvergunning om te wisselen. U kunt dan een permanent verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord krijgen.
 • Als u VK-onderdaan bent met ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit. Door uw andere nationaliteit heeft Brexit geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Dit geldt ook voor uw familielid zonder EU/EER- of Zwitserse nationaliteit.
 • Als u een derdelander bent en de relatie met uw Britse partner (VK-onderdaan) in Nederland is gestopt door scheiding of overlijden. U bent derdelander als u geen EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit hebt. Volgens EU-regels is het mogelijk dat u in Nederland mag blijven. U hebt dan geen nieuw verblijfsdocument nodig.  Als u dat wilt, kunt u wel een aanvraag voor een verblijfsdocument doen. Tijdens de beoordeling van de aanvraag bekijkt de IND of uw situatie gelijk is aan de voorwaarden. 

Terugkerende Nederlanders na Brexit

U bent Nederlander en woont nu als EU-burger in het VK. U wilt na Brexit met uw partner terug naar Nederland verhuizen. Lees hier meer over op onze pagina over terugkerende Nederlanders na Brexit.

Vragen?

Ga naar onze Contactpagina om met ons in contact te komen.