• Home
 • In Nederland wonen na Brexit

In Nederland wonen na Brexit

​Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Over Brexit zijn afspraken gemaakt: Brexit met een deal. Deze afspraken staat in het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement). U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. En u wilt na Brexit in Nederland (blijven) wonen. Op deze pagina staat wat u moet regelen om in Nederland te (blijven) wonen na Brexit. Dit hangt af van de datum waarop u in Nederland bent aangekomen. En ook van de tijd die u hier woont.

Inhoudsopgave

U bent vóór 1 januari 2021 in Nederland aangekomen

U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. In de volgende situaties valt u onder het terugtrekkingsakkoord:

 • U woonde vóór 31 januari 2020 al in Nederland. Of,
 • U bent ná 31 januari 2020 maar vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen.

Overgangsperiode in 2020: u mag (blijven) wonen, werken en studeren in Nederland

Door het terugtrekkingsakkoord verandert Brexit uw situatie in 2020 niet. Er geldt namelijk een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode mag u in Nederland (blijven) wonen, werken en studeren. U hebt geen verblijfsdocument nodig, alleen een geldig paspoort.

Na overgangsperiode verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord nodig

Brexit heeft uw recht om hier te wonen veranderd. U bent niet langer meer een burger van de EU. U hebt een verblijfsdocument nodig om ook na de overgangsperiode in Nederland te kunnen blijven wonen. U hebt geen verblijfsdocument nodig als Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht.

Doe uw online aanvraag zo snel mogelijk

De Nederlandse overheid wil graag een fatsoenlijke oplossing voor alle Britten die ook na de overgangsperiode in Nederland willen blijven wonen. Daarom probeert de IND ervoor te zorgen dat u en uw familieleden voor het einde van 2020 een verblijfsdocument krijgen. Hebt u nog geen aanvraag gedaan? Dan adviseert de IND u om zo snel mogelijk en voor 31 december 2020 een online aanvraag te doen voor een verblijfsdocument. Hoe eerder u een aanvraagt doet, hoe eerder u een beslissing en een verblijfsdocument krijgt. Met uw verblijfsdocument kunt u makkelijk laten zien dat u vanaf 1 januari 2021 het recht hebt om in Nederland te blijven wonen. Het terugtrekkingsakkoord geeft de mogelijkheid tot en met 30 juni 2021 een verblijfsdocument aan te vragen. 

Geen uitnodiging van de IND meer nodig voor aanvraag verblijfsdocument

 • U bent vóór 1 augustus 2020 in Nederland komen wonen

Ongeveer 35.000 bij de IND bekende VK-onderdanen en hun familieleden hebben een uitnodigingsbrief van de IND gehad. Het gaat om personen die zich voor 1 augustus 2020 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van hun gemeente. In deze brief (en soms was dat een herinnering) nodigde de IND hen uit om een online aanvraag voor een verblijfsdocument te doen.

De IND stuurt nu geen uitnodigingsbrieven of herinneringsbrieven meer. Hebt u geen uitnodiging gehad? Bijvoorbeeld omdat de IND uw nieuwe adres niet heeft omdat u pas bent verhuisd? Of om een andere reden? Als u recht hebt om hier te wonen dan kunt u nu een online aanvraag doen. U hebt geen uitnodiging van de IND meer nodig. Doe uw online aanvraag zo snel mogelijk. 

 • U bent ná 1 augustus maar vóór 31 december 2020 in Nederland komen wonen

Doe uw online aanvraag voor een verblijfsdocument zo snel mogelijk. U kunt dat meteen doen: de IND stuurt sinds augustus 2020 geen uitnodigingsbrieven meer.

Welk soort verblijfsdocument u moet aanvragen

Er zijn 2 soorten verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. De tijd die u in Nederland woont, bepaalt het soort verblijfsdocument.

Aanvraagproces verblijfsdocument in stappen

In het schema hieronder ziet u de verschillende stappen in de aanvraag. Het schema is er alleen in het Engels. Meer informatie staat op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Infographic over het uitnodigingsproces van de IND
(Klik op plaatje voor grotere weergave)

Voorwaarden verblijfsdocument

Voor de aanvraag gelden voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden die al voor u gelden om nu in Nederland te mogen wonen. De voorwaarden staan op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Kosten aanvraag verblijfsdocument

Een aanvraag voor een verblijfsdocument kost hetzelfde als een aanvraag voor duurzaam verblijf als EU-burger: ​€58 voor volwassenen en ​€31 voor kinderen tot 18 jaar.

U hebt een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf: u laat uw document omwisselen

Bekijk de animatie en lees de informatie daaronder. De animatie is er alleen in het Engels.

 


Bent u een VK-onderdaan of een familielid van een VK in Nederland? En hebt u een door Nederland uitgegeven verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger? Dan moet u dit verblijfsdocument laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument. Door Brexit kunt u uw bestaande verblijfsdocument niet meer gebruiken. VK-onderdanen zijn niet langer meer burgers van de EU. De omwisseling van uw document is gratis. Alleen met het nieuwe document kunt u laten zien dat u in 2021 en erna in Nederland mag blijven wonen, werken en studeren.

U doet géén online aanvraag. U bent namelijk al bekend bij de IND omdat eerder is onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf. Vanaf de eerste week van juni 2020 bekijkt de IND dit uit eigen beweging nog een keer. Zo beoordeelt de IND of u na Brexit een nieuw verblijfsdocument krijgt of niet.

Bent u geen gevaar voor de openbare orde? En bent u niet langer dan 5 jaar achter elkaar uit Nederland weggeweest? Dan is uw situatie in orde. U krijgt vanaf begin juni 2020 een brief van de IND. Hierin staat wat u moet doen om uw verblijfsdocument van dit moment gratis te laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument.

Als uw situatie niet in orde is, dan krijgt u een brief van de IND waarin staat dat u op dit moment niet aan de regels voldoet. U krijgt de gelegenheid hierop te reageren en te bewijzen dat u wel voldoet.

Cijfers infographic: stand van zaken aanvragen verblijfsdocumenten na Brexit

Op de tekening hieronder ziet u de situatie in cijfers over de aanvragen van verblijfsdocumenten van VK-onderdanen. Iedere maand zetten wij een nieuwe tekening online. In de periode februari tot en met november 2020 heeft de IND:

 • 34.388 uitnodigingen verstuurd;
 • 31.963 ingediende aanvragen ontvangen;
 • 30.488 beslissingen genomen.

Infographic met cijfers over status aanvragen verblijfsdocument Brexit
(Klik op afbeelding voor groter beeld)

U gaat op of na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland wonen

De hoofdregel is dat u als VK-onderdaan niet valt onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Door Brexit bent u geen EU-burger meer maar een derdelander. Een derdelander is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u als derdelander nog steeds voor het eerst in Nederland gaan wonen. U hebt dan een verblijfsvergunning nodig die u moet aanvragen. Maar, voor derdelanders gelden andere, vaak strengere regels dan voor EU-burgers. U hebt een verblijfsvergunning voor een bepaald verblijfsdoel nodig. Een verblijfsdoel is een reden waarom u in Nederland mag wonen. 

Uitzondering: Britse of niet-Britse familieleden die op of na 1 januari 2021 bij u als VK-onderdaan in Nederland gaan wonen. Zij vallen wel onder het terugtrekkingsakkoord als u al volgens dat akkoord woonrecht in Nederland hebt. Lees meer over gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord.

Belangrijkste verblijfsdoelen voor derdelanders

Op ind.nl kunt u voor alle verschillende verblijfsdoelen een aanvraag doen. De belangrijkste verblijfsdoelen zijn:

 • Verblijf bij partner: u wilt een gezin vormen met uw partner in Nederland.
 • Studie: u wilt in Nederland gaan studeren aan het mbo, hbo, een universiteit of middelbare school.
 • Werk: u wilt in Nederland gaan werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om betaald werk te doen bij een werkgever (loondienst). Maar u kunt ook uw eigen bedrijf gaan starten als zelfstandig ondernemer of als start-up.
 • Nederlanderschap: Nederlanders mogen natuurlijk in Nederland wonen. Het kan zijn dat u makkelijk en snel Nederlander kunt worden. Dit geldt bijvoorbeeld als u oud-Nederlander was. Of als u vóór 1 januari 1985 bent geboren uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader.  


Wanneer Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht

 • Als u VK-onderdaan bent en een nationale verblijfsvergunning voor permanent verblijf hebt. Een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland valt daar ook onder. Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Het terugtrekkingsakkoord geeft de mogelijkheid om uw nationale permanente verblijfsvergunning om te wisselen. U kunt dan een permanent verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord krijgen.
 • Als u VK-onderdaan bent met ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit. Door uw andere nationaliteit heeft Brexit geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Dit geldt ook voor uw familielid zonder EU/EER- of Zwitserse nationaliteit.
 • Als u een derdelander bent en de relatie met uw Britse partner (VK-onderdaan) in Nederland is gestopt door scheiding of overlijden. U bent derdelander als u geen EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit hebt. Volgens EU-regels is het mogelijk dat u in Nederland mag blijven. U hebt dan geen nieuw verblijfsdocument nodig.  Als u dat wilt, kunt u wel een aanvraag voor een verblijfsdocument doen. Tijdens de beoordeling van de aanvraag bekijkt de IND of uw situatie gelijk is aan de voorwaarden. 

Terugkerende Nederlanders na Brexit

U bent Nederlander en woont nu als EU-burger in het VK. U wilt na Brexit met uw partner terug naar Nederland verhuizen. Lees meer op onze pagina over terugkerende Nederlanders na Brexit.

Als u nog vragen hebt

Bel de Brexitlijn: 088 04 30410

U kunt hier terecht voor vragen over uw recht om hier te mogen wonen. De Brexitlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.