We werken aan onze website. Daarom zijn op dinsdag 28 september tussen 08:00 en 09:00 uur Portaal Zakelijk, Portaal Gemeenten, Mijn IND en de online aanvraagformulieren niet beschikbaar

 • Home
 • In Nederland wonen na Brexit

In Nederland wonen na Brexit

​Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Over Brexit zijn afspraken gemaakt: Brexit met een deal. Deze afspraken staat in het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement, WA). U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. En u wilt na Brexit in Nederland (blijven) wonen. Op deze pagina staat wat u moet regelen om in Nederland te (blijven) wonen na Brexit. Dit hangt af van de datum waarop u in Nederland bent aangekomen. En ook van de tijd die u hier woont.

Op deze pagina

U bent vóór 1 januari 2021 in Nederland aangekomen

U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. In de volgende situaties valt u onder het terugtrekkingsakkoord:

 • U woonde vóór 31 januari 2020 al in Nederland. Of,
 • U bent ná 31 januari 2020 maar vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen. Of,
 • Uw familielid wil bij u (een VK-onderdaan) in Nederland komen wonen, en
  • U bent een VK-onderdaan en woont vóór 1 januari 2021 in Nederland. Daarom valt u onder de regels van het terugtrekkingsakkoord, en
  • Uw familieband met uw familielid bestaat al vóór 1 januari 2021. 


Na overgangsperiode verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord nodig

Brexit heeft uw recht om in Nederland te wonen veranderd. U bent niet langer meer een burger van de EU. U hebt een verblijfsdocument nodig om hier na de overgangsperiode te kunnen blijven wonen, werken en studeren. Deze overgangsperiode gold tot en met 31 december 2020. In deze periode had u alleen een geldig paspoort nodig om in Nederland te (blijven) wonen, werken en studeren. 

Vanaf 1 januari 2021 moet u kunnen laten zien dat u volgens het Terugtrekkingsakkoord in Nederland mag wonen. Dit gaat het makkelijkst met een verblijfsdocument. Maar u kunt ook andere documenten gebruiken als u nog geen verblijfsdocument hebt. U kunt tot en met 30 september 2021 een verblijfsdocument volgens het Terugtrekkingsakkoord aanvragen. Daarna moet u een verblijfsdocument hebben. U hebt geen verblijfsdocument nodig als Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht.

Doe snel uw online aanvraag tot en met 30 september 2021 

De Nederlandse overheid wil graag een fatsoenlijke oplossing voor alle Britten die ook na de overgangsperiode in Nederland willen blijven wonen. Hebt u nog geen verblijfsdocument aangevraagd? Dan adviseert de IND u om zo snel mogelijk een online aanvraag te doen voor een verblijfsdocument. Dit kan op 30 september 2021 voor het laatst. Hoe eerder u een aanvraagt doet, hoe eerder u een beslissing en een verblijfsdocument krijgt. Met uw verblijfsdocument kunt u makkelijk laten zien dat u het recht hebt om in Nederland te blijven wonen.

Welk soort verblijfsdocument u moet aanvragen

Er zijn 2 soorten verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. De tijd die u in Nederland woont, bepaalt het soort verblijfsdocument.

Aanvraagproces verblijfsdocument in stappen

In het schema hieronder ziet u de verschillende stappen in de aanvraag. Het schema is er alleen in het Engels. Meer informatie staat op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Aanvraagproces verblijfsdocument Brexit
Gebruik deze link om het schema over het aanvraagproces groter te zien.

Voorwaarden verblijfsdocument

Voor de aanvraag gelden voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden die al voor u gelden om nu in Nederland te mogen wonen. De voorwaarden staan op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Kosten aanvraag verblijfsdocument

Een aanvraag voor een verblijfsdocument kost hetzelfde als een aanvraag voor duurzaam verblijf als EU-burger: ​€ 64 voor volwassenen en ​€ 33 voor kinderen tot 18 jaar.

Aanbod nieuw verblijfsdocument voor Britten met verblijfsdocument EU duurzaam 

In Nederland wonen Britten die een verblijfsdocument duurzaam verblijf als EU-burger hadden. Door Brexit kunnen zij dat verblijfsdocument niet meer gebruiken. Britse burgers zijn namelijk niet langer meer burgers van de EU. Daarom heeft de IND ze een brief gestuurd. In deze brief vragen wij om hun verblijfsdocument om te laten wisselen voor een nieuw verblijfsdocument. Aan het einde van 2020 hebben alle Britten met een verblijfsdocument EU duurzaam in Nederland zo'n brief gehad.

Cijfers infographic: stand van zaken aanvragen verblijfsdocumenten na Brexit

Op de tekening hieronder ziet u de situatie in cijfers over de aanvragen van verblijfsdocumenten van VK-onderdanen. Iedere maand zetten wij een nieuwe tekening online. In de periode februari 2020 en met augustus 2021 heeft de IND:

 • 38.707 ingediende aanvragen ontvangen;
 • 38.436 beslissingen genomen.

Verblijfsdocumenten Brexit: aantal ingediende aanvragen en genomen beslissingen.
Gebruik deze link om de tekening groter te zien. 

Daarnaast heeft de IND in 2020 de oude EU-verblijfsvergunning van ruim 5500 Britten in Nederland omgewisseld voor een nieuw verblijfsdocument.

U gaat op of na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland wonen

De hoofdregel is dat u als VK-onderdaan niet valt onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Door Brexit bent u geen EU-burger meer maar een derdelander. Een derdelander is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u als derdelander nog steeds voor het eerst in Nederland gaan wonen. U hebt dan een verblijfsvergunning nodig die u moet aanvragen. Maar, voor derdelanders gelden andere, vaak strengere regels dan voor EU-burgers. U hebt een verblijfsvergunning voor een bepaald verblijfsdoel nodig. Een verblijfsdoel is een reden waarom u in Nederland mag wonen. 

Uitzondering: Britse of niet-Britse familieleden die op of na 1 januari 2021 bij u als VK-onderdaan in Nederland gaan wonen. Zij vallen wel onder het terugtrekkingsakkoord als u al volgens dat akkoord woonrecht in Nederland hebt.


Belangrijkste verblijfsdoelen voor derdelanders

Op ind.nl kunt u voor alle verschillende verblijfsdoelen een aanvraag doen. De belangrijkste verblijfsdoelen zijn:

 • Verblijf bij partner: u wilt een gezin vormen met uw partner in Nederland.
 • Studie: u wilt in Nederland gaan studeren aan het mbo, hbo, een universiteit of middelbare school.
 • Werk: u wilt in Nederland gaan werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om betaald werk te doen bij een werkgever (loondienst). Maar u kunt ook uw eigen bedrijf gaan starten als zelfstandig ondernemer of als start-up.
 • Nederlanderschap: Nederlanders mogen natuurlijk in Nederland wonen. Het kan zijn dat u makkelijk en snel Nederlander kunt worden. Dit geldt bijvoorbeeld als u oud-Nederlander was. Of als u vóór 1 januari 1985 bent geboren uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader.  


Wanneer Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht

 • Als u VK-onderdaan bent en een nationale verblijfsvergunning voor permanent verblijf hebt. Een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland valt daar ook onder. Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Het terugtrekkingsakkoord geeft de mogelijkheid om uw nationale permanente verblijfsvergunning om te wisselen. U kunt dan een permanent verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord krijgen.
 • Als u VK-onderdaan bent met ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit. Door uw andere nationaliteit heeft Brexit geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Dit geldt ook voor uw familielid zonder EU/EER- of Zwitserse nationaliteit.
 • Als u een derdelander bent en de relatie met uw Britse partner (VK-onderdaan) in Nederland is gestopt door scheiding of overlijden. U bent derdelander als u geen EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit hebt. Volgens EU-regels is het mogelijk dat u in Nederland mag blijven. U hebt dan geen nieuw verblijfsdocument nodig.  Als u dat wilt, kunt u wel een aanvraag voor een verblijfsdocument doen. Tijdens de beoordeling van de aanvraag bekijkt de IND of uw situatie gelijk is aan de voorwaarden. 

Terugkerende Nederlanders na Brexit

U bent Nederlander en woont nu als EU-burger in het VK. U wilt na Brexit met uw partner terug naar Nederland verhuizen. Lees hier meer over op onze pagina over terugkerende Nederlanders na Brexit.

Als u nog vragen hebt

Bel de Brexitlijn: 088 04 30410

U kunt hier terecht voor vragen over uw recht om hier te mogen wonen. De Brexitlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.