• Home
 • In Nederland wonen na Brexit

In Nederland wonen na Brexit

​Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Over Brexit zijn afspraken gemaakt: Brexit met een deal. Deze afspraken staat in het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement). U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. En u wilt na Brexit in Nederland (blijven) wonen. Op deze pagina staat wat u moet regelen om in Nederland te (blijven) wonen na Brexit. Dit hangt af van de datum waarop u in Nederland bent aangekomen. En ook van de tijd die u hier woont.

Klik op de volgende belangrijke links om snel te vinden wat u zoekt:

1. U bent vóór januari 2021 in Nederland aangekomen

1. U bent vóór 1 januari 2021 in Nederland aangekomen

U bent een VK-onderdaan of een familielid van een VK-onderdaan. In de volgende situaties valt u onder het terugtrekkingsakkoord:

 • U woonde vóór 31 januari 2020 al in Nederland. Of,
 • U bent ná 31 januari 2020 maar vóór 1 januari 2021 in Nederland komen wonen.

Overgangsperiode in 2020: u mag (blijven) wonen, werken en studeren in Nederland

Door het terugtrekkingsakkoord verandert Brexit uw situatie in 2020 niet. Er geldt namelijk een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode mag u in Nederland (blijven) wonen, werken en studeren. U hebt geen verblijfsdocument nodig, alleen een geldig paspoort.

Na de overgangsperiode hebt u een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord nodig

Brexit heeft uw recht om hier te wonen veranderd. U bent niet langer meer een burger van de EU. U hebt een verblijfsdocument nodig als u na 1 januari 2021 in Nederland wilt blijven wonen. Met dit verblijfsdocument laat u zien dat u in Nederland mag wonen. U doet een online aanvraag bij de IND om een verblijfsdocument te krijgen. U hebt geen verblijfsdocument nodig als Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht.

Doe uw online aanvraag vóór 31 december 2020

 • U bent vóór 1 augustus 2020 in Nederland komen wonen

Meer dan 45.000 bij de IND bekende VK-onderdanen en hun familieleden hebben een brief van de IND gehad. Het gaat om personen die zich voor 1 augustus 2020 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van hun gemeente. In deze brief (en soms was dat een herinnering) nodigde de IND hen uit om een online aanvraag voor een verblijfsdocument te doen.

De IND stuurt nu geen uitnodigingsbrieven of herinneringsbrieven meer. Hebt u geen uitnodiging gehad? Bijvoorbeeld omdat de IND uw nieuwe adres niet heeft omdat u pas bent verhuisd? Of om een andere reden? Als u recht hebt om hier te wonen dan kunt u nu een online aanvraag doen. U hebt geen uitnodiging van de IND meer nodig. Doe uw online aanvraag zo snel mogelijk vóór 31 december 2020.

 • U bent ná 1 augustus maar vóór 31 december 2020 in Nederland komen wonen

Doe uw online aanvraag voor een verblijfsdocument zo snel mogelijk vóór 31 december 2020. U kunt dat meteen doen: de IND stuurt sinds augustus 2020 geen uitnodigingsbrieven meer.

Wat u nu kunt doen om uw verblijf na 1 januari 2021 in Nederland te regelen

 1. Schrijf u in persoon in in de BRP van de gemeente waar u woont. Inschrijving in de BRP is verplicht voor iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland woont.
 2. Vraag dan DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.
 3. Zorg er daarna voor dat u ook digitale post van de IND kunt ontvangen. Meld u aan voor de ontvangst van digitale post van de IND door met uw DigiD in te loggen bij MijnOverheid.nl op https://mijn.overheid.nl/. Daar kunt u in uw Berichtenbox digitale post van overheidsorganisaties zoals de IND ontvangen. Ga naar Instellingen en vink bij Landelijke Organisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan.
 4. Open een Nederlandse bankrekening. Alleen hiermee kunt u het online betaalmiddel  iDEAL gebruiken. U hebt iDEAL nodig om te betalen voor een online aanvraag voor een verblijfsdocument.

Welk soort verblijfsdocument u moet aanvragen

Er zijn 2 soorten verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. De tijd die u in Nederland woont, bepaalt het soort verblijfsdocument.

De aanvraag voor een verblijfsdocument in stappen

In het schema hieronder ziet u de verschillende stappen in de aanvraag. Het schema is er alleen in het Engels. Meer informatie staat op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Infographic over het uitnodigingsproces van de IND
(Klik op plaatje voor grotere weergave)

Voorwaarden om een verblijfsdocument te kunnen krijgen

Voor de aanvraag gelden voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden die al voor u gelden om nu in Nederland te mogen wonen. De voorwaarden staan op de pagina's over de aanvraag voor een verblijfsdocument.

Kosten aanvraag voor een verblijfsdocument

Een aanvraag voor een verblijfsdocument kost hetzelfde als een aanvraag voor duurzaam verblijf als EU-burger: ​€58 voor volwassenen en ​€31 voor kinderen tot 18 jaar.

U hebt een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf: u laat uw document omwisselen

Bekijk de animatie en lees de informatie daaronder. De animatie is er alleen in het Engels.

 


Bent u een VK-onderdaan of een familielid van een VK in Nederland? En hebt u een door Nederland uitgegeven verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger? Dan moet u dit verblijfsdocument laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument. Door Brexit kunt u uw bestaande verblijfsdocument niet meer gebruiken. VK-onderdanen zijn niet langer meer burgers van de EU. De omwisseling van uw document is gratis. Alleen met het nieuwe document kunt u na 31 december 2020 in Nederland blijven wonen, werken en studeren.

U doet géén online aanvraag. U bent namelijk al bekend bij de IND omdat eerder is onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf. Vanaf de eerste week van juni 2020 bekijkt de IND dit uit eigen beweging nog een keer. Zo beoordeelt de IND of u na Brexit een nieuw verblijfsdocument krijgt of niet.

Bent u geen gevaar voor de openbare orde? En bent u niet langer dan 5 jaar achter elkaar uit Nederland weggeweest? Dan is uw situatie in orde. U krijgt vanaf begin juni 2020 een brief van de IND. Hierin staat wat u moet doen om uw verblijfsdocument van dit moment gratis te laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument.

Als uw situatie niet in orde is, dan krijgt u een brief van de IND waarin staat dat u op dit moment niet aan de regels voldoet. U krijgt de gelegenheid hierop te reageren en te bewijzen dat u wel voldoet.

Cijfers: stand van zaken aanvragen verblijfsdocumenten VK-onderdanen en hun familieleden na Brexit

Op de tekening hieronder ziet u de situatie in cijfers over de aanvragen van verblijfsdocumenten van VK-onderdanen. Iedere maand zetten wij een nieuwe tekening online. In de periode februari tot en met augustus heeft de IND:

 • 34.299 uitnodigingen verstuurd;
 • 25.624 ingediende aanvragen ontvangen;
 • 19.284 beslissingen genomen.

Infographic met cijfers over status aanvragen verblijfsdocument Brexit
(Klik op afbeelding voor groter beeld)

2. U wilt in Nederland gaan wonen op of na 1 januari 2021

Reist u als VK-onderdaan ná 31 december 2020 naar Nederland om hier te wonen en komt u niet voor gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord? Voor u gelden andere regels om in Nederland te kunnen wonen. Op de website van de IND staat informatie bij de verschillende verblijfsdoelen zoals EU, Familie, Werk en Nederlanderschap.

3. Wanneer Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht

 • Als u VK-onderdaan bent en een nationale verblijfsvergunning voor permanent verblijf hebt. Een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland valt daar ook onder. Brexit heeft geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. 
 • Als u VK-onderdaan bent met ook een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit. Door uw andere nationaliteit heeft Brexit geen gevolgen voor uw recht om in Nederland te wonen. Dit geldt ook voor uw familielid zonder EU/EER- of Zwitserse nationaliteit.
 • Als u een derdelander bent en de relatie met uw Britse partner (VK-onderdaan) in Nederland is gestopt door scheiding of overlijden. U bent derdelander als u geen EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit hebt. Volgens EU-regels is het mogelijk dat u in Nederland mag blijven. U hebt dan geen nieuw verblijfsdocument nodig. Daarom stuurt de IND u geen uitnodiging. Als u dat wilt, kunt u wel een aanvraag voor een verblijfsdocument doen. Tijdens de beoordeling van de aanvraag bekijkt de IND of uw situatie gelijk is aan de voorwaarden. 

4. Als u nog vragen hebt

Bel de Brexitlijn: 088 04 30410

U kunt hier terecht voor vragen over uw recht om hier te mogen wonen. De Brexitlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.