• Home
 • In het buitenland verblijven met een verblijfsvergunning

In het buitenland verblijven met een verblijfsvergunning

Als u een Nederlandse verblijfsvergunning hebt, mag u periodes in het buitenland zijn. U moet wel in Nederland wonen en hier de meeste tijd doorbrengen. Dit noemen we uw hoofdverblijf in Nederland hebben. Op deze pagina staat hoe de IND beoordeelt of u uw hoofdverblijf in Nederland hebt. En welke gevolgen het kan hebben als u uw hoofdverblijf verplaatst.

Periodes buiten Nederland verblijven

Hoelang u in het buitenland mag zijn, hangt af van uw verblijfsvergunning. Bent u langer in het buitenland dan is toegestaan? Dan verplaatst u uw hoofdverblijf. Hebt u bij vertrek uit Nederland gebruik gemaakt van een remigratieregeling? Bijvoorbeeld een regeling van de Remigratiewet? Dan hebt u altijd uw hoofdverblijf verplaatst.   

Verblijfsvergunning bepaalde tijd of onbepaalde tijd (asiel of regulier)

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als een van deze situaties voor u geldt:

 •  U bent langer dan 6 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland. En dit ligt niet aan omstandigheden buiten uw schuld.

 • U bent 3 jaar achterelkaar langer dan 4 maanden achterelkaar (aaneengesloten) buiten Nederland. De IND telt deze 4 maanden alleen per kalenderjaar (januari t/m december). Losse periodes tellen we niet bij elkaar op. U hebt het centrum van uw activiteiten verplaatst naar het buitenland. Dit betekent dat u niet kunt bewijzen dat u het grootste deel van uw activiteiten in Nederland doet. De IND bekijkt dit per persoon. 

Voorbeelden verplaatsen hoofdverblijf

 • U bent van 1 november 2020 tot 1 juni 2021 buiten Nederland. Dit telt als 7 maanden achterelkaar.

 • U bent in 2019, 2020 en 2021 van 1 juli tot 1 december buiten Nederland. Dit telt als 3 jaar achterelkaar 5 maanden achterelkaar.

Voorbeelden niet verplaatsen hoofdverblijf

 • U bent van 1 november 2020 tot 1 mei 2021 buiten Nederland. Dit telt als 6 maanden achterelkaar.

 • U bent in 2019, 2020 en 2021 van 1 december tot 1 mei buiten Nederland. Dit telt als 3 jaar achterelkaar 4 maanden achterelkaar (januari t/m april). De periode 1 december tot 1 januari wordt niet opgeteld bij de periode 1 januari tot 1 mei.

Uitzonderingen verblijfsvergunning bepaalde tijd

Voor de volgende verblijfsvergunningen bepaalde tijd gelden andere regels:

 • Verblijfsvergunning studie: u mag zo lang als uw verblijfsvergunning geldig is maximaal 1 jaar achterelkaar buiten Nederland verblijven. Dit mag als u tijdelijk onderwijs in het buitenland gaat volgen om uw studie in Nederland te kunnen afronden. Gaat u tijdelijk in een ander EU-land studeren? En heeft uw onderwijsinstelling dit gemeld bij de IND? Dan mag u in totaal maximaal 360 dagen in het andere land studeren. Losse periodes tellen we bij elkaar op.

 • Verblijfsvergunning kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker richtlijn 2005/71/EG of onderzoeker richtlijn 2016/801: u mag in totaal maximaal 8 maanden per periode van 12 maanden werken in het buitenland. Dit betekent dat we losse periodes ook bij elkaar optellen. U moet wel aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen.

 • Verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder: u mag maximaal 8 maanden per periode van 12 maanden buiten Nederland verblijven. Dit betekent dat we losse periodes ook bij elkaar optellen. U moet wel aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen.

 • Verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (richtlijn 2014/66/EU): u verplaatst uw hoofdverblijf niet als u in een ander EU-land bent met uw verblijfsvergunning voor korte- of langetermijnmobiliteit.

Vergunning toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht (familieleden van burgers van de EU, EER of Zwitserland)

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als u in totaal meer dan 6 maanden per periode van 12 maanden buiten Nederland verblijft. Dit betekent dat we losse periodes ook bij elkaar optellen.

Vergunning voor EU langdurig ingezetenen

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als:

 • U langer dan 12 maanden achterelkaar buiten de EU, EER of Zwitserland bent.
 • U langer dan 6 jaar achterelkaar buiten Nederland, maar binnen de EU, EER of Zwitserland bent.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf (onbepaalde tijd voor familieleden van burgers van de EU, EER of Zwitserland)

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als u langer dan 2 jaar achterelkaar buiten Nederland bent.

Verblijfsdocument tijdelijk verblijf Terugtrekkingsakkoord Brexit (VK-onderdanen en familieleden)

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als u langer dan 6 maanden achterelkaar buiten Nederland bent.

Verblijfsdocument duurzaam verblijf Terugtrekkingsakkoord Brexit (VK-onderdanen en familieleden)

U hebt uw hoofdverblijf verplaatst als u langer dan 5 jaar achterelkaar buiten Nederland bent.

Beoordeling andere feiten verplaatsing hoofdverblijf

De IND kijkt niet alleen naar de periode dat u in het buitenland verblijft. Ook andere feiten zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of u uw hoofdverblijf hebt verplaatst. De volgende feiten kunnen bijvoorbeeld belangrijk zijn:

 • U bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. Gaat u voor intra EU-mobiliteit tijdelijk naar een ander EU-land? Dan mag u zich voor die periode tijdelijk uitschrijven uit de BRP. Maar dan moet uw werkgever, onderwijs- of onderzoeksinstelling dit wel op tijd melden bij de IND.
 • U bent afgemeld bij de Belastingdienst voor vertrek naar het buitenland.
 • Uw vertrek naar het buitenland is gemeld aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM).
 • U neemt of krijgt ontslag of het bedrijf van uw werkgever stopt. Of u stopt met uw eigen bedrijf (bedrijfsbeĆ«indiging).
 • U zegt een bank- of girorekening op.
 • U laat periodieke uitkeringen (geld) overmaken naar een adres buiten Nederland.
 • U koopt pensioenrechten af.
 • Uw woning in Nederland is ontruimd en de inboedel (spullen) verplaatst naar het buitenland.
 • Uw woning in Nederland is (onder)verhuurd aan andere mensen.

Gevolgen verplaatsen hoofdverblijf

Hebt u volgens de IND uw hoofdverblijf verplaatst naar het buitenland? Dan kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken. Of uw vergunning wordt niet verlengd.