• Home
  • Formulieren en brochures

Formulieren en brochures

Op zoek naar een formulier of brochure? Hier vindt u alle beschikbare formulieren en brochures gesorteerd op thema. Om formulieren en brochures op uw computer te kunnen bekijken, hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Kort verblijf

Formulieren

Het formulier is te vinden op de website van de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de visumaanvraag doet.

Brochures

 

Basisexamen inburgering buitenland

Formulieren

 

Familie

Formulieren

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

Verlengen

Meldingsformulieren

Brochures

 

Erkenning als referent

Formulieren

Brochures

 

Werken

Formulieren


Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

 

Kennismigrant


Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

 

Arbeid als houder van Europese blauwe kaart (Blue Card)

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

 

Wetenschappelijk onderzoeker

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

 

GVVA

Met de formulieren hieronder kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor de volgende verblijfsdoelen:

  • Arbeid in loondienst (zoals kunst en cultuur)
  • Arbeid als geestelijke bedienaar
  • Goederenlevering aan Nederlands bedrijf
  • Goederenlevering door Nederlands bedrijf

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag of wijzigen verblijfsdoel door niet-erkend referent of vreemdeling

Verlengen

 

Arbeid in Aziatische horeca (GVVA)

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

Verlengen

 

Lerend werken / Young Workers Exchange Program (GVVA)

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag door niet-erkende referent of vreemdeling

Verlengen (GVVA)

 

Niet GVVA

Met de formulieren hieronder kunt u een verblijfsvergunning aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

  • Arbeid in loondienst (niet-GVVA)
  • Intra-concern uitzendingen
  • Grensoverschrijdende dienstverlening
  • (doorbrengen van verlof na, afwachting van, of herstel van) Arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of mijnbouw installatie op een continentaal plat
  • Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag en wijziging verblijfdoel door niet-erkend referent of vreemdeling

 

Seizoenarbeid

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel door referent of vreemdeling


Verblijf van gezinsleden van werknemer

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

Verlengen alle arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (behalve GVVA)

Meldingsformulieren

Brochures

 

Zelfstandig ondernemer / start-up / buitenlandse investeerder

Formulieren

Eerste aanvraag of wijzigen verblijfsdoel

Verlengen - alle categorieën

Meldingsformulieren

Brochures

 

Studie

Formulieren

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Verlengen studie voortgezet en beroepsonderwijs door vreemdeling

Aanvraag zoekjaar hoogopgeleide

Meldingsformulier

Brochures

 

Uitwisseling (au pair / Working Holiday / Uitwisselingsprogramma)

Formulieren

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

Meldingsformulieren

Brochures

 

Asiel

Formulieren

Verlengen asiel bepaalde tijd, eerste aanvraag asiel onbepaalde of EU langdurig ingezetene

Nieuwe asielaanvraag na afwijzing of intrekking asielvergunning

Meldingsformulieren

Brochures

 

Overige verblijfsredenen

Formulieren

Kennisgevingen aanvraag humanitair tijdelijk

Eerste aanvraag humanitair tijdelijk

Eerste aanvraag humanitair niet-tijdelijk (incl. voortgezet verblijf)

Aanvraag mvv op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag

Verlengen humanitair niet-tijdelijk (incl. voortgezet verblijf)

Brochures

 

Houder status langdurig ingezetene in een ander EU-land of gezinslid van houder status langdurige ingezetene in een ander EU-land

Eerste aanvraag door houder status langdurig ingezetene in ander EU-land óf gezinslid van houder status langdurig ingezetene in ander EU-land

Verlengen economisch niet-actieve langdurig ingezetene

Meldingsformulieren

 

Turkse onderdanen en hun gezinsleden

Formulier

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel voor de volgende verblijfsdoelen:

Brochures

EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun gezinsleden

Brief afschaffing meldplicht EU-burgers

Download (en print) hier een brief van de IND die u kunt tonen aan bedrijven en organisaties die u om een bewijs van rechtmatig verblijf vragen.

Formulieren

Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Registratie bij IND voor EU/EER-onderdanen (exclusief Kroaten)

Eerste aanvraag duurzaam verblijf EU

Brochures

 

Vervolgaanvragen (vervangen / vernieuwen)

Formulieren

Vervangen verblijfsdocument bij:

Vernieuwen onbepaalde tijd regulier en asiel (alle types)

Brochures

 

Onbepaalde tijd / EU langdurig ingezetene / duurzaam verblijf

Formulieren

Eerste aanvraag EU langdurig ingezetene (type V) en regulier onbepaalde tijd (type II)

Eerste aanvraag asiel onbepaalde tijd (type IV)

Eerste aanvraag duurzaam verblijf EU (type EU/EER)

Vernieuwen onbepaalde tijd regulier en asiel (alle types)

 

Nederlander worden

Formulieren

Het formulier krijgt u bij het indienen van de naturalisatieaanvraag of het optieverzoek bij de gemeente.

Brochures

 

Algemene brochures

Losse bijlagen