• Home
 • Formulieren en brochures

Formulieren en brochures

Op zoek naar een formulier of brochure? Hier vindt u alle beschikbare formulieren en brochures gesorteerd op thema. Klik op een thema rechts om de formulieren en brochures bij dat thema te bekijken.

Om formulieren en brochures op uw computer te kunnen bekijken, hebt u het programma Adobe Acrobat Reader nodig.

Kort verblijf

Formulieren

Het formulier waarmee u een visum aanvraagt, is te vinden op de website van de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de visumaanvraag doet.

 

Basisexamen inburgering buitenland

Formulieren

 

 

Familie

Formulieren

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

Verlengen

U kunt de verlengingsaanvraag online indienen.

Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Erkenning als referent

Formulieren

 

Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Werken in loondienst

Formulieren


Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)


Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

U kunt deze aanvraag ook online indienen via Portaal Zakelijk.

 

Kennismigrant

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

U kunt deze aanvraag ook online indienen via Portaal Zakelijk.

 

Arbeid als houder van Europese blauwe kaart (Blue Card)

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

 

Onderzoeker

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

U kunt deze aanvraag online indienen via Portaal Zakelijk.

Kennisgeving

 

GVVA

Met de formulieren hieronder kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst (zoals kunst en cultuur)
 • Arbeid als geestelijke bedienaar
 • Goederenlevering aan Nederlands bedrijf
 • Goederenlevering door Nederlands bedrijf
 • Lerend werken/Young Workers Exchange Program
 • Seizoenarbeid
 • Intra concern uitzendingen

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag of wijzigen verblijfsdoel door niet-erkend referent of vreemdeling

Verlengen

 

Arbeid in Aziatische horeca (GVVA)

 

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

Verlengen

 

Niet GVVA

Met de formulieren hieronder kunt u een verblijfsvergunning aanvragen voor de volgende verblijfsdoelen:

 • Arbeid in loondienst (niet-GVVA, o.a als er geen tewerkstellingsvergunning nodig is)
 • Grensoverschrijdende dienstverlening
 • (doorbrengen van verlof na, afwachting van, of herstel van) Arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of mijnbouw installatie op een continentaal plat
 • Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Eerste aanvraag en wijziging verblijfdoel door niet-erkend referent of vreemdeling

Verlengen door niet-erkend referent of vreemdeling


Verblijf van gezinsleden van werknemer

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel

U kunt de eerste aanvraag voor gezinsleden van een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker online indienen via Portaal Zakelijk.

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel niet-erkend referent

Verlengen

U kunt de verlengingsaanvraag online indienen.

 

Meldingsformulieren

U kunt kennismigranten,  onderzoekers en werknemers met de verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (ICT-richtlijn) ook online afmelden.

 

Brochures

 

 

Zelfstandig ondernemer en start-up

Formulieren

 

Eerste aanvraag of wijzigen verblijfsdoel

Verlengen - alle categorieën

Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Buitenlandse investeerder

Formulieren

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel 

 Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Studie

Formulieren

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel door erkend referent

Verlengen studie voortgezet en beroepsonderwijs door vreemdeling

Aanvraag zoekjaar hoogopgeleide

Meldingsformulier

Kennisgeving

Brochures

 

 

Uitwisseling (au pair / Working Holiday / Uitwisselingsprogramma)

Formulieren

 

Eerste aanvraag en wijzigen verblijfsdoel

U kunt deze aanvraag ook online indienen via Portaal Zakelijk.

Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Asiel

Formulieren

 

Verlengen asiel bepaalde tijd, eerste aanvraag asiel onbepaalde of EU langdurig ingezetene

Nieuwe asielaanvraag na afwijzing of intrekking asielvergunning

Meldingsformulieren

Brochures

 

 

Overige verblijfsredenen

Formulieren

 

Eerste aanvraag humanitair tijdelijk

Eerste aanvraag humanitair niet-tijdelijk (incl. voortgezet verblijf)

Aanvraag mvv op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag

Verlengen humanitair niet-tijdelijk (incl. voortgezet verblijf)

Brochures

 

 

Houder status langdurig ingezetene in een ander EU-land of gezinslid van houder status langdurige ingezetene in een ander EU-land

Formulieren

 

Eerste aanvraag door houder status langdurig ingezetene in ander EU-land óf gezinslid van houder status langdurig ingezetene in ander EU-land

Verlengen economisch niet-actieve langdurig ingezetene

Meldingsformulieren

 

Turkse onderdanen en hun familie- en gezinsleden

Formulieren

 

Eerste aanvraag, verlengen en wijzigen verblijfsdoel voor de volgende verblijfsdoelen:

Brochures

 

 

EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun gezinsleden


Brief afschaffing meldplicht EU-burgers

Download (en print) hier een brief van de IND die u kunt tonen aan bedrijven en organisaties die u om een bewijs van rechtmatig verblijf vragen.

Formulieren

 

Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Registratie bij IND voor EU/EER-onderdanen

Eerste aanvraag duurzaam verblijf EU

Verlengen (vernieuwen) verblijfsdocument duurzaam verblijf EU

U kunt deze aanvraag online indienen.

Brochures

 

 

Vervangen verblijfsdocument

Formulieren

Vervangen verblijfsdocument bij:

 

Onbepaalde tijd / EU langdurig ingezetene / duurzaam verblijf

Formulieren

 

Eerste aanvraag EU langdurig ingezetene (type V) en regulier onbepaalde tijd (type II)

Eerste aanvraag asiel onbepaalde tijd (type IV)

Eerste aanvraag duurzaam verblijf EU (type EU/EER)

Verlengen (vernieuwen) (alle types)

U kunt deze aanvraag online indienen.

 

Nederlander worden

Formulieren

Het formulier krijgt u bij het indienen van de naturalisatieaanvraag of het optieverzoek bij de gemeente.

Brochures

 

 

Algemene brochures

 

Losse bijlagen