Brexit

Gepubliceerd: 14 mei 2018
Laatste update: 14 januari 2019

Informatiebrief wordt bezorgd in de week van 14 januari 2019

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Deze uittreding (Brexit) heeft gevolgen voor de meeste Britten en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen en wat u nu al kunt doen. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Brexit en uw verblijfsrecht

Hebt u nu verblijfsrecht als (familielid van een) Britse EU-burger in Nederland en blijft uw situatie hetzelfde? U houdt uw verblijfsrecht tot Brexit. Daarna bent u geen (familielid van een) EU-burger meer. 

EU en VK onderhandelen over Brexit

De EU en het VK onderhandelen over een uittredingsakkoord (deal). Op 13 november 2018 hebben het VK en de EU een voorlopige uittredingsovereenkomst (alleen beschikbaar in het Engels) gesloten. Hieruit blijkt dat u na Brexit mag blijven wonen, werken en studeren in Nederland. De uittredingsovereenkomst wordt pas definitief na goedkeuring  door het Britse en Europese Parlement. 

In november 2018 hebben alle EU-leiders het akkoord ondertekend. Premier May heeft bekend gemaakt dat het Britse Lagerhuis vanaf 14 januari over de uittredingsovereenkomst gaat stemmen. Uw situatie is voor de Nederlandse overheid topprioriteit. Daarom zet Nederland zich tot het uiterste in om als EU tot een akkoord met het VK te komen. Een 'deal' scenario met goede afspraken is de beste manier om de belangen van burgers te waarborgen.

U leest informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op de website van de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen akkoord komt (no deal). Zowel een deal als een no deal hebben gevolgen voor uw verblijfsrecht. Echter, Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u op 29 maart 2019 Nederlander bent. Bent u op die dag in bezit van een geldige, nationale vergunning? Dan heeft Brexit ook geen invloed op uw verblijfsrecht zolang uw vergunning geldig is.

Wat gebeurt er als er een akkoord komt over de terugtrekking (DEAL)?

 • Verblijft u nu al rechtmatig in Nederland? Dan kunt u na Brexit gewoon in Nederland blijven wonen, werken en studeren. Na 5 jaar rechtmatig verblijf in Nederland kunt u permanent verblijfsrecht krijgen op dezelfde manier als EU-burgers dat kunnen. Daarmee kunt u uw leven hier dus gewoon voortzetten.
 • In eerste instantie verandert er niets en blijft u tot 31 december 2020 dezelfde rechten hebben als nu. U hoeft daarvoor niets te doen. U hebt hiervoor geen verblijfsdocument nodig.
 • Na 31 december 2020 hebt u wel een verblijfsdocument nodig om hier te kunnen wonen, werken en studeren. Daarom wordt u tussen 29 maart 2019 en 31 december 2020 door de IND uitgenodigd om een verblijfsdocument aan te vragen.
 • U hoeft ook daarvoor zelf geen actie te ondernemen, want u ontvangt een uitnodiging van de IND om een aanvraag om een verblijfsdocument in te dienen. De IND beoordeelt uw aanvraag aan dezelfde voorwaarden als voor EU-burgers.
 • De kosten voor het aanvragen van de nieuwe verblijfsstatus zullen gelijk zijn aan de kosten voor het aanvragen van een EU-document. Bent u al in het bezit van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf? Dan is de aanvraag voor u gratis.

 • De uitnodigingsbrief wordt gestuurd naar het adres waarop u geregistreerd staat bij uw gemeente (in de BRP). U dient ervoor te zorgen dat deze gegevens juist zijn.

 • Door met uitnodigingen te werken kan de IND zorgen dat elke aanvraag zorgvuldig en tijdig afgehandeld wordt. Als iedereen tegelijkertijd zelf een aanvraag in zou dienen lukt dat niet en loopt uw aanvraag mogelijk vertraging op.

Wat gebeurt er als er geen akkoord gesloten wordt (NO DEAL)?

 • Op 7 januari 2019 heeft het kabinet per Kamerbrief bekend gemaakt dat Britse burgers die op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven ook bij een no deal Brexit in Nederland kunnen blijven.
 • Bij een no deal geldt een nationale overgangsperiode van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020. U houdt in de overgangsperiode uw rechten voor verblijf, werk en studie in Nederland. Dit geldt ook als u een familielid bent van een Brits burger en zelf geen EU-nationaliteit hebt. De IND stuurt u vóór 29 maart 2019 een brief. Deze brief is uw tijdelijke verblijfsvergunning. U hoeft hiervoor niets te doen.
 • Na de overgangsperiode hebt u een nieuwe nationale verblijfsvergunning nodig. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u voldoet aan dezelfde verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers. Met deze verblijfsvergunning hebt u ook het recht om te werken en te studeren in Nederland. U ontvangt voor 1 april 2020 een uitnodigingsbrief om deze nationale verblijfsvergunning aan te vragen.

Informatiebrief no-deal

De IND heeft Britten en hun familieleden die in Nederland wonen een brief met informatie gezonden over het verblijfsrecht na Brexit bij een no-deal. De brief is gestuurd naar alle Britten (en hun familieleden) die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). In deze brief leest u wat Brexit voor u betekent.

De informatiebrief bestaat uit twee varianten. Uw situatie bepaalt welke informatiebrief u krijgt:

Informatiebrief voor (familieleden van) Britse burgers in Nederland die géén nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben. Informatiebrief voor (familieleden van) Britse burgers in Nederland met een nationale reguliere of asielvergunning voor onbepaalde tijd (verblijfsvergunning Type II of IV).

Wilt u weten hoe u kunt zien welke verblijfsvergunning u hebt? Kijk dan op de website www.vreemdelingendocumenten.nl.

Wanneer wordt de informatiebrief bezorgd?

De informatiebrief wordt bezorgd in de week van 14 januari 2019. Deze brief is nu al online beschikbaar.

No-deal Brexit Q & A 

Deze Q&A is alleen beschikbaar in het Engels.

Questions and Answers No Deal Brexit

Bestaande verblijfsmogelijkheden en gevolgen Brexit

Op de pagina bestaande verblijfsmogelijkheden en gevolgen Brexit wijzen wij u verder op de  verblijfsmogelijkheden in Nederland. De IND kan u informeren welke invloed de Brexit hierop heeft.

Wat u nu al kunt doen

 • Registreer u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.
 • Vraag DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Word abonnee van de Brexit-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Brexit-ontwikkelingen. Meld u aan als abonnee van de Brexit-nieuwsbrief voor migranten.

Vragen?

Hebt u nog vragen over uw verblijfsrecht? Bel dan de Brexitlijn van de IND: 088 04 30410. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op Rijksoverheid.nl vindt u ook Brexit-informatie over andere onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn.