Brexit

Gepubliceerd: 14 mei 2018
Laatste update: 18 oktober 2018

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Deze uittreding (brexit) heeft gevolgen voor de meeste Britten en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen en wat u nu al kunt doen. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Brexit en uw verblijfsrecht

Hebt u nu verblijfsrecht als (familielid van een) Britse EU-burger in Nederland en blijft uw situatie hetzelfde? U houdt uw verblijfsrecht tot brexit. Daarna bent u geen (familielid van een) EU-burger meer. Op 19 maart 2018 hebben het VK en de EU op onderdelen een voorlopige uittredingsovereenkomst (Engels) gesloten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat u na brexit mag blijven wonen en werken in Nederland. Maar, dit is niet zeker omdat er nog geen definitieve overeenkomst is.  

EU en VK onderhandelen over Brexit

De EU en het VK onderhandelen over een uittredingsakkoord (deal). Op 13 en 14 december aanstaande vergaderen alle EU-leiders weer over brexit. U leest informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op de website van de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen akkoord komt (no deal). Zowel een deal als een no deal hebben gevolgen voor uw verblijfsrecht. Echter, brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u op 29 maart 2019 Nederlander bent. Bent u op die dag in bezit van een geldige, nationale vergunning? Dan heeft brexit ook geen invloed op uw verblijfsrecht zolang uw vergunning geldig is.

Wat u nu al kunt doen

 • Registreer u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.
 • Vraag DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig  een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Bestaande verblijfsmogelijkheden en gevolgen brexit

Het is onbekend of de onderhandelingen leiden tot een deal of no deal. Daarom kan de IND nu niet zeggen welk verblijfsrecht u hebt na brexit. De IND kan u wel informeren over de bestaande verblijfsmogelijkheden in Nederland. En de invloed die brexit daarop heeft. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden uitgelegd.

U bent (familie van een) Brits burger. U verblijft 5 jaar of langer in Nederland en u hebt geen verblijfsdocument
U bent (familie van een) Brits burger in bezit van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf U bent Brits burger in een huwelijk of duurzame relatie met een EU-burger in Nederland
U bent (familie van een) Brits burger in bezit van een geldige verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
U bent (familie van een) Brits burger en verblijft korter dan 5 jaar in Nederland
U wilt Nederlander worden

U bent (familie van een) Brits burger. U verblijft 5 jaar of langer in Nederland en u hebt geen verblijfsdocument

Duurzaam verblijf EU (kosten: € 51)

U kunt een verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de EU aanvragen. Om een verblijfsdocument duurzaam verblijf te krijgen, moet u aantonen dat u ten minste 5 jaar aaneengesloten in Nederland hebt gewoond en gewerkt (en/of voldoende geld had om van te leven). U leest alle voorwaarden op de pagina Duurzaam verblijf.

Voor een pasfoto en handtekening maakt u als Brit, in afwijking van de instructies in de (online) aanvraag, gebruik van een fotokaart. U gaat hiervoor niet naar het loket. Uw familielid dat niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit heeft, moet vingerafdrukken bij een IND-loket afstaan. Hiervoor is een online afspraak nodig.

Houd er rekening mee dat de geldigheid van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf officieel voor u vervalt op 29 maart 2019. Op die dag zijn Britse burgers namelijk geen EU-burger meer. Bent u tijdens brexit in bezit van dit document? Bij een deal wisselt de IND uw verblijfsdocument automatisch en gratis om voor een nieuw soort verblijfsdocument. In geval van een no deal is nu nog onduidelijk wat u dan kunt doen om uw verblijf te regelen. Controleer regelmatig de informatie op deze website.

Online aanvraag duurzaam verblijf

Lukt de aanvraag niet digitaal? U kunt het schriftelijke aanvraagformulier downloaden en per post versturen.

De redelijke beslistermijn voor deze aanvraag is 90 dagen voor EU/EER-burgers en Zwitsers. De wettelijke beslistermijn voor deze aanvraag is 90 dagen voor familieleden die geen EU/EER- of Zwitserse nationaliteit hebben. De kosten van de aanvraag worden zowel bij een deal als een no deal niet terugbetaald.

Nationale vergunning: verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (kosten: € 161)

U kunt ook een nationale vergunning voor permanent verblijf aanvragen. Voor deze aanvraag moet u het inburgeringdiploma hebben behaald of vrijstelling hiervoor hebben. Kijk voor alle voorwaarden op de pagina Regulier onbepaalde tijd. De online aanvraag is alleen beschikbaar in het Nederlands.

 • Deal en no deal: bent u in bezit van een nationale, reguliere vergunning voor onbepaalde tijd en voldoet u aan de voorwaarden dan houdt u verblijfsrecht na brexit.
Online aanvraag regulier onbepaalde tijd

Lukt de aanvraag niet digitaal? U kunt het schriftelijke aanvraagformulier downloaden en per post versturen. Er is alleen een Nederlands formulier beschikbaar.

De wettelijke beslistermijn voor deze aanvraag is 6 maanden. De kosten van een aanvraag worden zowel bij een deal als een no deal niet terugbetaald.

U bent (familie van een) Brits burger in bezit van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf

Een verblijfsdocument duurzaam vervalt voor (Britse of derdelands familieleden van) Britten na brexit.

 • Deal: bent u op de dag van brexit in bezit van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf? Dan gelden de afspraken in de uittredingsovereenkomst. De IND wisselt uw verblijfsdocument gratis om voor een nieuw soort verblijfsdocument. Een aanvraag hiervoor is niet nodig.
 • No deal: hebt u op de dag van brexit een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf? Het is nu nog onduidelijk wat u dan kunt doen om uw verblijf te regelen. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

U bent Brits burger in een huwelijk of duurzame relatie met een EU-burger in Nederland

U hebt verblijfsrecht als EU-burger tot aan brexit zolang u aan de voorwaarden voldoet.

 • Deal: na brexit houdt u verblijfsrecht vanwege het uittredingsakkoord.
 • No deal: wilt u na brexit bij uw EU-partner blijven wonen? Dan moet u als derdelander een EU-verblijfsdocument aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden.

Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit en is er geen deal? Dan hebt u na brexit een verblijfsvergunning nodig. Het EU-recht geldt namelijk in het algemeen niet voor Nederlanders, maar er zijn uitzonderingen.

U bent (familie van een) Brits burger in bezit van een geldige verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd

 • Deal en no deal: u hebt nu en ook ná brexit verblijfsrecht in Nederland. Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht.

U bent (familie van een) Brits burger en verblijft korter dan 5 jaar in Nederland

Britse burger met Britse familieleden

U en uw Britse familieleden hebben tot brexit EU-verblijfsrecht als u aan de voorwaarden voldoet. U hebt tot brexit geen verblijfsdocument nodig.

 • Deal: na brexit houdt u bij een deal verblijfsrecht vanwege het uittredingsakkoord.
 • No deal: het is nu nog onduidelijk wat u bij een no deal kunt doen om uw verblijf te regelen. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Britse burger met derdelands familieleden

Uw derdelands familieleden behoren nu in bezit te zijn van een EU-verblijfsdocument. Dit document vervalt na brexit.

 • Deal: het nu nog onduidelijk hoe uw familieleden hun verblijf na brexit kunnen regelen.
 • No deal: uw familieleden hebben geen verblijfsrechten meer.

Als (Brits of derdelands familielid van een) Brits burger kunt u nu een nationale verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd aanvragen. Een verblijfsvergunning bepaalde tijd wordt altijd afgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor verblijf bij Familie, om te Werken of te Studeren. Iedere verblijfsvergunning heeft eigen voorwaarden en kosten. Klik op de links in deze alinea voor meer informatie over de verschillende verblijfsvergunningen en kosten.

 • Deal en no deal: bent u in bezit van een nationale vergunning voor bepaalde tijd en is deze na brexit nog geldig? U houdt uw verblijfsrecht in Nederland voor de duur van de vergunning.

               Voor deze aanvraag geldt meestal een wettelijke beslistermijn van 90 dagen. Soms geldt een andere termijn. De kosten van een aanvraag worden zowel bij een deal als een no deal niet terugbetaald.

U wilt Nederlander worden

U kunt ook de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor zijn 2 procedures: naturalisatie en optie. U vraagt beide aan bij de gemeente. De procedure bij naturalisatie duurt 1 jaar en bij optie 13 weken.

 • Deal en no deal: brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht als u op dat moment de Nederlandse nationaliteit hebt.

Nederlander worden via naturalisatie (kosten: € 866)

U kunt naturalisatie aanvragen als u 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. Er zijn uitzonderingen op de periode van 5 jaar. Hebt u bijvoorbeeld een duurzame relatie met een Nederlandse partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonend)? Dan kunt u naturalisatie aanvragen na 3 jaar onafgebroken samenwoning met uw Nederlandse partner. Samenwonen in het buitenland telt alleen mee als u in die periode was gehuwd met uw Nederlandse partner.  

Op de pagina Naturalisatie staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo moet u in de meeste gevallen het inburgeringsdiploma halen. Ook moet u afstand doen van uw Britse nationaliteit. Op deze regel zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met een Nederlander. Op de pagina over naturalisatie leest u ook meer over de aanvraagprocedure en de mogelijkheid om minderjarige kinderen mee te laten naturaliseren.

Voor deze aanvraag geldt een wettelijke beslistermijn van 1 jaar. De kosten van een aanvraag worden zowel bij een deal als een no deal niet terugbetaald.

Nederlander worden via optie (kosten: € 184)

De optieprocedure is sneller, goedkoper en heeft minder voorwaarden, maar is alleen mogelijk voor een kleine groep burgers. U kunt meestal uw Britse nationaliteit behouden. U hoeft het inburgeringsdiploma niet behaald te hebben. De voorwaarden en de aanvraagprocedure voor optie leest u op de pagina Optie. U dient de aanvraag voor optie in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voor deze aanvraag geldt een wettelijke beslistermijn van 13 weken. De kosten van een aanvraag worden zowel bij een deal als een no deal niet terugbetaald.

Word abonnee van de Brexit-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van brexit-ontwikkelingen. Meld u aan als abonnee van de Brexit-nieuwsbrief voor migranten.

Vragen?

Hebt u nog vragen of twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden van een bepaalde verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de IND.