Brexit

​Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk aangegeven de Europese Unie te willen verlaten. Deze uittreding (Brexit) is op 29 maart 2019 een feit en heeft gevolgen voor Britten en hun familieleden die in Nederland willen blijven wonen. Op deze pagina leest u meer over deze gevolgen. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Op dit moment onderhandelen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) gefaseerd over het uittredingsakkoord. U leest informatie over het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden op de website van de Rijksoverheid.

Het VK blijft een lidstaat van de EU tot aan de Brexit. Dit betekent dat u tot die datum EU-onderdaan blijft. Wat uw verblijfsrechten in Nederland daarna worden, hangt af van de uitkomst van lopende onderhandelingen. Wel is er een voorlopige overeenkomst waarin de rechten van Britten en EU-burgers na de Brexit staan. De Europese Commissie heeft een document met veelgestelde vragen over de voorlopige overeenkomst opgesteld.

Wat kunt u doen?

De onderhandelingen tussen het VK en de EU zijn nog bezig zijn en de uittredingsovereenkomst is nog niet definitief. Daarom kan de IND niet zeggen wat u moet doen om in Nederland te kunnen blijven na de Brexit. De IND kan u wel informeren wat de voorlopige overeenkomst voor u als Brits burger in Nederland na de Brexit betekent. En welke vrijwillige mogelijkheden u op dit moment hebt als EU-onderdaan om uw verblijf te regelen.

U bent (familie van een) Brits burger en verblijft 5 jaar of langer in Nederland
U bent Brits burger in bezit van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf
U bent Brits burger in bezit van een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd
U bent (familie van een) Brits burger en verblijft korter dan 5 jaar in Nederland
U wilt Nederlander worden

U bent (familie van een) Brits burger en verblijft 5 jaar of langer in Nederland

Duurzaam verblijf EU (kosten: € 51)

U hebt verblijfsrecht tot aan de Brexit. Als u dat wilt, kunt u nu een verblijfsdocument Duurzaam verblijf voor burgers van de Unie aanvragen. Hiervoor moet u aantonen dat u 5 jaar aaneengesloten in Nederland hebt gewoond en gewerkt (en/of voldoende geld had om van te leven). U toont dit aan met uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. De IND controleert uw inschrijving, u hoeft hiervoor niets te doen. Staat u niet in de BRP ingeschreven? Dan moet u uw verblijf zelf met andere documenten aantonen. Bijvoorbeeld: arbeidscontracten bij een werkgever in Nederland, ziektekostenpolis met dekking in Nederland of bewijzen van een bankrekening op een Nederlands adres. Uw familieleden kunnen in beginsel alleen duurzaam verblijf aanvragen als u ook duurzaam verblijf hebt. Voor alle voorwaarden, zie Duurzaam verblijf (Onbepaalde tijd).

U kunt de aanvraag duurzaam verblijf digitaal indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

 • DigiD met sms-code of DigiD app. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle of de DigiD app ingesteld? Activeer deze dan via uw MijnDigiD.

 • iDEAL (internetbankieren) om te betalen voor uw aanvraag

 • Bewijsstukken dat u 5 jaar onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland hebt gehad.

 • Fotokaart. Voor een pasfoto en handtekening maakt u, in afwijking van de instructies in de (online) aanvraag, gebruik van een fotokaart. U gaat niet naar het loket. Afname van vingerafdrukken is niet nodig.

  Download en print de fotokaart nadat u de online aanvraag hebt verzonden. Vul alle gegevens in en stuur de fotokaart met handtekening en geplakte pasfoto naar:
  Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
  Postbus 5
  9560 AA Ter Apel 

Dien uw aanvraag duurzaam verblijf pas in wanneer u 5 jaar in Nederland verblijft. 

Online aanvraag duurzaam verblijf

Lukt de aanvraag niet digitaal? U kunt het schriftelijke aanvraagformulier downloaden en per post versturen.

De kosten van de aanvraag worden niet terugbetaald.

Nationale vergunning: verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (kosten: € 161)

U kunt ook een nationale vergunning voor permanent verblijf aanvragen als u dat wilt. Voor deze aanvraag moet u het inburgeringsexamen hebben behaald of vrijstelling voor dit examen hebben. Kijk voor de andere voorwaarden op de pagina Regulier onbepaalde tijd. De online aanvraag is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Online aanvraag regulier onbepaalde tijd

Lukt de aanvraag niet digitaal? U kunt het schriftelijke aanvraagformulier downloaden en per post versturen. Er is alleen een Nederlands formulier beschikbaar.

De kosten van de aanvraag worden niet terugbetaald. 

U bent Brits burger in bezit van een EU-verblijfsdocument duurzaam verblijf

U hebt verblijfsrecht als EU-burger tot aan de Brexit. Het is nu onduidelijk wat uw verblijfsrecht in Nederland is na Brexit. Dit hangt af van het resultaat van lopende onderhandelingen tussen het VK en de EU.

U bent Brits burger in bezit van een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd

U hebt nu en ook ná de Brexit verblijfsrecht in Nederland. De Brexit heeft geen invloed op uw verblijfsrecht.

U bent (familie van een) Brits burger en verblijft korter dan 5 jaar in Nederland

U hebt verblijfsrecht als EU-burger tot aan de Brexit. Als u dat wilt, kunt u nu een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd aanvragen. Een verblijfsvergunning bepaalde tijd wordt altijd afgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor verblijf bij Familie, om te Werken of te Studeren. Iedere verblijfsvergunning heeft eigen voorwaarden en kosten. Klik op de links in deze alinea voor meer informatie over de verschillende verblijfsvergunningen en kosten.

                De kosten van een aanvraag worden niet terugbetaald.

U wilt Nederlander worden

U kunt ook de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor zijn 2 procedures: naturalisatie en optie. U vraagt beide aan bij de gemeente.

Nederlander worden via naturalisatie (kosten: € 866)

Woont u 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland dan kunt u naturalisatie aanvragen. Hebt u een duurzame relatie met een Nederlandse partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonend)? Dan kunt u naturalisatie aanvragen na 3 jaar samenwoning met uw Nederlandse partner.

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • U hebt geldig verblijf in Nederland direct voorafgaand aan het naturalisatieverzoek tot en met het moment van de naturalisatieceremonie. U kunt geldig verblijf hebben volgens internationale verdragen zoals het EU-verdrag of als houder van een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.
 • U doet (nadat u Nederlander bent geworden) afstand van uw Britse nationaliteit. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met of een geregistreerd partnerschap hebt met een Nederlander.

Kijk voor de andere voorwaarden op de pagina Naturalisatie. U leest hier ook meer over de aanvraagprocedure en de mogelijkheid om minderjarige kinderen mee te laten naturaliseren. De aanvraag dient u in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

De kosten van een aanvraag worden niet terugbetaald.

Nederlander worden via optie (kosten: € 184)

De optieprocedure is sneller, goedkoper en heeft minder voorwaarden, maar is alleen mogelijk voor een kleine groep burgers. U kunt meestal uw Britse nationaliteit behouden. U hoeft het inburgeringsexamen niet behaald te hebben.

De voorwaarden en de aanvraagprocedure voor optie leest u op de pagina Optie. U dient de aanvraag voor optie in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

De kosten van een aanvraag worden niet terugbetaald.

Vragen?

Hebt u nog vragen of twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden van een bepaalde verblijfsvergunning? Neem dan contact op met de IND.