• Home
 • Brexit: voorwaarden voor definitief verblijf in Nederland na de overgangsperiode

Brexit: voorwaarden voor definitief verblijf in Nederland na de overgangsperiode

​U wilt als (familielid van een) VK-onderdaan na Brexit in Nederland blijven. Hiervoor hebt u na de overgangsperiode een verblijfsdocument (deal) of een verblijfsvergunning (no-deal) nodig. Pas als het Britse en Europese parlement het Brexit-akkoord definitief goedkeuren, is Brexit met een deal zeker. U leest hier welke regels (voorwaarden) bij zowel een deal als een no-deal gelden om een verblijfsdocument of verblijfsvergunning te krijgen. Zo kunt u zich voorbereiden op de situatie na Brexit en de overgangsperiode.  

​Bij een deal gelden de regels in het (voorlopige) terugtrekkingsakkoord tussen het VK en de EU. Bij een no-deal gelden de regels van de Nederlandse terugtrekkingsregeling. De IND nodigt u in beide situaties in de overgangsperiode per brief uit om een aanvraag in te dienen. Dit gebeurt als u bent geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) in uw gemeente. 

Voorwaarden bij een verblijf korter dan 5 jaar in Nederland

Als u korter dan 5 jaar in Nederland woont dan kunt u een verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (no-deal) aanvragen. Deze aanvraag kost €58 voor volwassenen en €31 voor kinderen. De volgende, algemene voorwaarden gelden bij zowel een deal als een no-deal, behalve de eerste:

 • Deal: u woont in de overgangsperiode in Nederland met verblijfsrecht; en
  No-deal: u woont op de Brexitdatum in Nederland met verblijfsrecht; en
 • U woont op het moment van de aanvraag minder dan 5  jaar in Nederland volgens EU-regels; en
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort; en 
 • U voert reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit; of
  Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en voldoende middelen van bestaan om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden;
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde; en
 • U hebt een uitnodiging van de IND gekregen voor de indiening van de aanvraag.

Voorwaarden bij een verblijf langer dan 5 jaar in Nederland

Als u langer dan 5 jaar achter elkaar volgens de wet in Nederland woont dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf (deal) of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (no-deal) aanvragen. Deze aanvraag kost €58 voor volwassenen en €31 voor kinderen. De volgende, algemene voorwaarden gelden bij zowel een deal als een no-deal, behalve de eerste:

 • Deal: u woont in de overgangsperiode in Nederland met verblijfsrecht; en
  No-deal: u woont op de Brexitdatum in Nederland met verblijfsrecht; en
 • U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland volgens EU-regels. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord (deal) of de terugtrekkingsregeling (no-deal) telt mee bij de periode van 5 jaar; en
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort; en 
 • U bent tot minstens 5 jaar werknemer of zelfstandige geweest. De IND kijkt hierbij of u reële en daadwerkelijke arbeid hebt uitgevoerd; of
  Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en u hebt voldoende middelen van bestaan gehad om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;

 • U vormt geen gevaar voor de  openbare orde; en

 • U hebt een uitnodiging van de IND gekregen voor de indiening van de aanvraag.

U hebt een verblijfsdocument duurzaam verblijf als EU-burger

Als u een Nederlands verblijfsdocument EU duurzaam verblijf hebt dan geldt een andere aanpak. U bent dan al bekend bij de IND omdat al eerder is onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf. De IND bekijkt uit eigen beweging of u na Brexit een nieuw verblijfsdocument krijgt of niet. Dit gaat op de volgende manier:

 • De IND kijkt uw situatie na aan de hand van de volgende vragen:
  • Bent u een gevaar voor de openbare orde?
  • Hebt u verblijfsrecht door een andere EU-nationaliteit?
  • Bent u langer dan 2 jaar uit Nederland weggeweest?
 • Zijn uw gegevens in orde? Dan krijgt u een brief van de IND. Hierin staat wat u moet doen om bij een IND-loket uw verblijfsdocument van dit moment gratis te laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning (no-deal).
 • Zijn uw gegevens niet in orde? U krijgt een brief van de IND waarin staat dat u op dit moment niet aan de regels voldoet. U krijgt de gelegenheid hierop te reageren en te bewijzen dat u wel voldoet.

Gezinshereniging in de overgangsperiode is mogelijk

Bent u VK-onderdaan in Nederland en willen uw familieleden in het buitenland voor gezinshereniging met u naar Nederland komen? Gezinshereniging is zowel volgens het terugtrekkingsakkoord (deal) als de terugtrekkingsregeling (no-deal) mogelijk. Uw familieleden reizen volgens de geldende regels naar Nederland. U vraagt voor uw familieleden een verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning (no-deal) aan na hun inreis in Nederland:

 • Bij een no-deal geldt de voorwaarde dat uw familieleden in de overgangsperiode naar Nederland reizen.
 • Bij een deal mogen uw familieleden ook (kort) na de overgangsperiode naar Nederland reizen. Dan geldt de hoofdregel van artikel 18 van het (voorlopige) terugtrekkingsakkoord. Hierin staat dat zij in beginsel op het laatst binnen 6 maanden na de overgangsperiode een verblijfsdocument moeten aanvragen.

Familieleden die voor gezinshereniging naar Nederland mogen komen

Voorwaarden gezinshereniging in overgangsperiode

 • U voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
 • Uw familielid reist Nederland in de overgangsperiode in bij een no-deal.
 • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde.
Delen

   

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

financieel afhankelijk

In het land van herkomst of eerder verblijf kreeg uw familielid regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van u. Alleen met dit geld kon uw familielid zijn of haar basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.

medisch afhankelijk

Uw familielid heeft door ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig van u. U bent de enige persoon die deze verzorging kan geven.