Door een landelijke netwerkstoring is het op diverse locaties niet mogelijk om biometrische gegevens af te nemen. Hierover kunt u telefonisch benaderd worden om een andere afspraak in te plannen.

 • Home
 • Brexit: voorwaarden voor definitief verblijf in Nederland na de overgangsperiode

Brexit: voorwaarden voor definitief verblijf in Nederland na de overgangsperiode

​U wilt als (familielid van een) VK-onderdaan na Brexit definitief in Nederland blijven. Hiervoor hebt u na de overgangsperiode een verblijfsdocument (deal) of een verblijfsvergunning (no deal) nodig. Op dit moment is onduidelijk of het VK de EU met of zonder deal verlaat. U leest hier welke voorwaarden in beide situaties gelden om een verblijfsdocument of verblijfsvergunning te krijgen. Zo kunt u zich voorbereiden op de situatie na Brexit en de overgangsperiode.  

​Bij een deal gelden de regels in het (voorlopige) terugtrekkingsakkoord tussen het VK en de EU. Bij een no deal gelden de regels van de Nederlandse terugtrekkingsregeling. De IND nodigt u in beide situaties in de overgangsperiode per brief uit om een aanvraag in te dienen. Dit gebeurt als u bent geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) in uw gemeente. 

Voorwaarden bij een verblijf korter dan 5 jaar in Nederland

Als u korter dan 5 jaar in Nederland woont dan kunt u een verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (no deal) aanvragen. Deze aanvraag kost €57 voor volwassenen en €30 voor kinderen. De volgende, algemene voorwaarden gelden bij zowel een deal als een no deal, behalve de eerste:

 • Deal: u woont in de overgangsperiode in Nederland met verblijfsrecht en;
  No deal: u woont op de Brexitdatum in Nederland met verblijfsrecht en;
 • U woont op het moment van de aanvraag minder dan 5  jaar in Nederland op grond van het recht op vrij verkeer in de EU en;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en;
 • U voert reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit of;
  Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een ziektekostenverzekering en voldoende middelen van bestaan om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden;
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde en;
 • U hebt een uitnodiging van de IND gekregen voor de indiening van de aanvraag.

Voorwaarden bij een verblijf langer dan 5 jaar in Nederland

Als u langer dan 5 jaar onafgebroken in Nederland woont dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf (deal) of verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (no deal) aanvragen. Deze aanvraag kost €57 voor volwassenen en €30 voor kinderen. De volgende algemene voorwaarden gelden bij zowel een deal als een no deal, behalve de eerste:

 • Deal: u woont in de overgangsperiode in Nederland met verblijfsrecht en;
  No deal: u woont op de Brexitdatum in Nederland met verblijfsrecht en;
 • U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland op grond van het recht op vrij verkeer in de EU. Ook toegestaan verblijf door het terugtredingsakkoord (deal) of de terugtrekkingsregeling (no deal) telt mee bij de periode van 5 jaar en;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en;
 • U bent tot minstens 5 jaar werknemer of zelfstandige geweest. De IND kijkt hierbij of u reële en daadwerkelijke arbeid hebt uitgevoerd of;
  Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een ziektekostenverzekering en u hebt voldoende middelen van bestaan gehad om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;

 • U vormt geen gevaar voor de  openbare orde en;

 • U hebt een uitnodiging van de IND gekregen voor de indiening van de aanvraag.

U hebt een verblijfsdocument duurzaam verblijf als EU-burger

Als u in het bezit bent van een Nederlands verblijfsdocument EU duurzaam verblijf dan geldt een andere aanpak. U bent dan al bekend bij de IND omdat al eerder is onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf. De IND bekijkt uit eigen beweging of u na Brexit een nieuw verblijfsdocument krijgt of niet. Dit gaat op de volgende manier:

 • De IND kijkt uw situatie na aan de hand van de volgende vragen:
  • Bent u een gevaar voor de openbare orde?
  • Hebt u verblijfsrecht door een andere EU-nationaliteit?
  • Bent u langer dan 2 jaar uit Nederland weggeweest?
 • Zijn uw gegevens in orde? Dan krijgt u een brief van de IND. Hierin staat wat u moet doen om bij een IND-loket uw verblijfsdocument van dit moment gratis te laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning (no deal).
 • Zijn uw gegevens niet in orde? U krijgt een brief van de IND waarin staat dat u op dit moment niet aan de regels voldoet. U krijgt de gelegenheid hierop te reageren en te bewijzen dat u wel voldoet.

Gezinshereniging in de overgangsperiode is mogelijk

Bent u VK-onderdaan in Nederland en willen uw familieleden in het buitenland voor gezinshereniging met u naar Nederland komen? Gezinshereniging is zowel volgens het terugtrekkingsakkoord (deal) als de terugtrekkingsregeling (no deal) mogelijk. Uw familieleden reizen volgens de geldende regels naar Nederland. U vraagt voor uw familieleden een verblijfsdocument (deal) of verblijfsvergunning (no deal) aan na hun inreis in Nederland:

 • Bij een no deal geldt de voorwaarde dat uw familieleden in de overgangsperiode naar Nederland reizen.
 • Bij een deal mogen uw familieleden ook (kort) na de overgangsperiode naar Nederland reizen. Dan geldt de hoofdregel van artikel 18 van het (voorlopige) terugtrekkingsakkoord. Hierin staat dat zij in beginsel op het laatst binnen 6 maanden na de overgangsperiode een verblijfsdocument moeten aanvragen.

Familieleden die voor gezinshereniging naar Nederland mogen komen

 • Gehuwde of geregistreerde partner.
 • Ongehuwde partner met wie u een bestaande duurzame relatie hebt. Dit geldt als u 6 maanden achter elkaar samenwoont. Of als u samen met uw partner een kind hebt.
 • (Klein)kind jonger dan 21 jaar.
 • Ouder die financieel afhankelijk is van u.
 • (Klein)kind ouder dan 21 jaar en financieel afhankelijk van u.
 • Grootouder die financieel afhankelijk is van u.
 • Ander soort familielid dat bij u woont of financieel of medisch afhankelijk van u is.

Voorwaarden gezinshereniging in overgangsperiode

 • U voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
 • Uw familielid reist Nederland in de overgangsperiode in bij een no deal.
 • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde.
Delen

   

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.