• Home
 • Bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort

 Meer informatie

FAQ Opvragen buitenlandse documenten

Rapport Staatloosheid Ministerie JenV (bevat uitgebreide informatie over o.a. staatloosheid en geboorteregistratie in verschillende landen)

 

 

Bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort

Om Nederlander te worden via naturalisatie of optie hebt u een paspoort en een geboorteakte nodig. Op deze pagina leest u wanneer u geen paspoort en/of geboorteakte nodig hebt. U leest hoe u een paspoort en geboorteakte kunt krijgen. En wat u moet doen als het niet lukt om de documenten te krijgen.

Als u Nederlander wilt worden, hebt u een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort nodig. Hebt u deze niet? Dan verwacht de IND dat u uw best doet om deze documenten te krijgen. Lukt het u niet om documenten te krijgen? En kunt u dit aantonen? Dan kan de IND besluiten dat u de deze documenten niet meer hoeft te laten zien. Dit noemen we bewijsnood.

Wanneer heb ik geen paspoort en/of geboorteakte nodig?

Sommige personen hoeven geen paspoort en/of geboorteakte te laten zien. Dit geldt voor de volgende groepen:

U hebt een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

U hoeft geen paspoort te laten zien. U moet alleen een geboorteakte laten zien, als u in een ander land bent geboren dan het land waaruit u gevlucht bent.

U bent een minderjarig kind

Heeft uw kind een verblijfsvergunning voor asiel onbepaalde tijd? Dan is een geboorteakte en paspoort niet nodig om Nederlander te worden. Uw kind moet alleen een geboorteakte laten zien, als het in een ander land is geboren dan het land waaruit uw kind gevlucht is.

Heeft uw kind een Nederlandse geboorteakte? Dan is het niet nodig om een paspoort te laten zien. Dit geldt ook voor kinderen met een geboorteakte uit landen die horen bij het Apostilleverdrag.

U bent staatloos

U staat als staatloos in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. U hebt voor uw naturalisatie geen paspoort nodig. U hebt meestal wel een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig.

U hebt een RANOV vergunning gehad

U hebt in 2007 of 2008 een RANOV vergunning gekregen. U hoeft geen paspoort en geen geboorteakte te laten zien. Ook als u inmiddels een andere verblijfsvergunning hebt. Hebt u wel een paspoort en/of geboorteakte? Neem deze dan toch mee naar uw afspraak om Nederlander te worden bij de gemeente. 

Deze vrijstelling geldt voor aanvragen voor naturalisatie of optie ingediend na 1 november 2021. Was u in 2007 of 2007 minderjarig? Dan geldt de vrijstelling vanaf 1 juni 2021.

U hebt officiële documenten/akten uit door Nederland niet-erkende landen

De IND neemt geen officiële documenten/akten in behandeling uit landen die door Nederland niet erkend zijn (zoals bijvoorbeeld Abchazië, Zuid-Ossetië, Noord-Cyprus of Taiwan). Daarom mogen personen afkomstig uit een door Nederland niet-erkend land, het naturalisatieverzoek zonder officiële documenten/akten indienen.

Wel moet u een geldig nationaal paspoort laten zien bij het naturalisatieverzoek.

Hoe kom ik aan een geldig buitenlands paspoort?​​​​​​​

Voor elk land zijn verschillende regels. Bij de ambassade of het consulaat van uw land kunt u vragen hoe dit werkt.

Hoe kom ik aan mijn buitenlandse geboorteakte of geboortebewijs?

Zoek eerst uit hoe in uw geboorteland geboorten zijn geregistreerd. Vraag dit na bij uw overheid. Gebeurt geboorteregistratie in uw geboorteland met geboorteakten? Dan staat uw geboorteakte vaak in een register. Bij het register in uw land vraagt u om uw geboorteakte. Soms kan uw ambassade u hierbij helpen. U kunt ook aan andere mensen vragen of zij voor u een geboorteakte opvragen in uw geboorteland. Denk aan familie, vrienden, notaris of advocaat. U hoeft dan niet zelf te reizen naar uw geboorteland.

Op Rijksoverheid​ vindt u informatie over het legaliseren van een geboorteakte. Hier kiest u het land van herkomst en klikt vervolgens op documenten. Staat de informatie over uw geboorteland er niet bij? Neem dan contact op met de overheid of ambassade van uw land.​

Soms is het lastig om aan de documenten te komen. In de FAQ over het opvragen van buitenlandse documenten leest u wat u kunt doen.

Aanvragen van een paspoort en geboorteakte in Iran, Rusland, Sierra Leone en Rwanda

In Iran, Rusland, Sierra Leone en Rwanda gaat het aanvragen van een paspoort en/of geboorteakte zo:

Iran

Geboorte-/identiteitsboekje

De geboorteakte heet in Iran een shenasnameh. Een shenasnameh is een geboorte- en identiteitsboekje. Een shenasnameh wordt aangevraagd bij de Edareh-ye sabt-o-asnad-e-Iran (documenten registratiebureau/ burgerlijke stand). Een (kopie van de) shenasnameh wordt aangevraagd bij de Sazman-e Sabt-e Ahval-e Keshvar (Personal Status Registration Department). Een shenasnameh kan ook door iemand anders worden aangevraagd. U moet deze andere persoon wel machtigen. Informeer bij de Sazman-e Sabt-e Ahval-e Keshvar wie u kunt machtigen en hoe u dit moet doen.

Sinds 2003 is er een nieuwe shenasnameh. Dit is een identiteitskaart (kart-e shenasa'i-ye melli of kart-e melli). Vanaf de leeftijd van 15 jaar kan u de kart-e melli bij het registratiebureau aanvragen. Een (kopie) kart-e melli kunt u aanvragen bij de Sazman-e Sabt-e Ahval-e Keshvar (Personal Status Registration Department). Hiervoor is een pasfoto en een shenasnameh nodig. Voor een kopie kart-e melli vult u ook een speciaal formulier bewijs van verlies in. De kart-e melli kan ook door een advocaat of iemand anders met een machtiging worden aangevraagd. 

Paspoort

Een (kopie) paspoort kan u aanvragen bij het Passport Office van het General Police Department. Door heel Iran zijn deze Police +10 Offices. De Police + 10 Offices staan onder het toezicht van het NAJA (Niru-ye Entezami-ye Jomhouri-ye Eslami). 

Getrouwde vrouwen kunnen een paspoort zelfstandig aanvragen. Soms moeten zij toestemming laten zien van de echtgenoot, vader, een ander mannelijk familielid of een voogd. Minderjarige (en ongehuwde) vrouwen kunnen een paspoort krijgen als daarvoor toestemming door de vader is gegeven. Voor meerderjarige, niet-gehuwde vrouwen is toestemming nodig van vader, grootvader of guardian. 
 
U moet zelf de aanvraag voor een paspoort indienen. Hiervoor is nodig:

 • een shenasnameh
 • de identiteitskaart (kart-e melli)
 • een pasfoto
 • een betalingsbewijs

Mannen leveren ook een certificaat van militaire dienst in. Dit is een bewijs dat u uw militaire dienstplicht hebt gedaan of dat u bent vrijgesteld van de militaire dienstplicht.

Rusland

Hebt u een Nederlands vreemdelingenpaspoort? Dan kunt u bij het Russische consulaat een afspraak maken voor het aanvragen van een geboorteakte. Dit kan via de website van het consulaat. Bij de afspraak neemt u een bewijs van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) mee en bewijsstukken. Bijvoorbeeld documenten van uw ouders of een kopie geboorteakte. 

Sierra Leone

Geboorteakte

Een geboorteakte wordt in Sierra Leone aangevraagd bij één van de 13 registratiekantoren. Bij deze registratiekantoren worden aangiftes gedaan van geboortes. Het aanvragen van een geboorteakte mag ook door iemand anders worden gedaan. Het is niet mogelijk om een geboorteakte via de Sierra Leoonse Ambassade in Brussel of het Consulaat-Generaal in Den Haag aan te vragen.

Paspoort

Een paspoort wordt alleen afgegeven door het Passport Departement van het immigration Office in Freetown in Sierra Leone. Het is niet mogelijk om via de Sierra Leoonse Ambassade in Brussel of het Consulaat-Generaal in Den Haag een paspoort aan te vragen.

Bij de Sierra Leoonse ambassade in Brussel kan wel het aanvraagformulier voor een paspoort worden opgevraagd. Met dit aanvraagformulier kan u zelf bij het Passport Departement in Freetown uw paspoort aanvragen. Uw familie of vrienden kunnen dit ook voor u doen. Het aanvraagformulier kan ook bij het Passport Departement in Freetown worden opgevraagd. Bij het Passport Departement in Freetown levert u het aanvraagformulier, een nationale identiteitskaart en geboorteakte in. U betaalt daar ook voor het paspoort.

Hebt u geen geldig paspoort van Sierra Leone en u wilt naar dat land reizen? Vraag dan om een laissez passer bij de ambassade van Sierra Leone in Brussel.

Rwanda

Paspoort

Om paspoort te verkrijgen of verlengen dient men zich te wenden tot de Rwandese ambassade.

Een paspoort is verkrijgbaar op basis van een Rwandese identiteitskaart.
Als Rwandezen al lang in het buitenland wonen hebben zij mogelijk geen ID, maar die is opvraagbaar met een geboorteakte.

Geboorteakte

Een geboorteakte is niet verkrijgbaar bij de ambassade maar bij de lokale overheid van de sector (sector’s office) in Rwanda. Lees op de website van de Rwandese ambassade hoe een Rwandees paspoort aangevraagd kan worden.

Landen met andere bewijsstukken

Voor deze landen mogen ook andere stukken gebruikt worden:

Afghanistan

 • Afghaans paspoort

 • Geboorteakte of Taskera

In plaats van een gelegaliseerde geboorteakte mag er ook een gelegaliseerde Taskera gebruikt worden. Een Taskera is een officiële Afghaanse identiteitskaart voor Afghaanse en is te krijgen in Afghanistan.

Informatie over legalisatie Afghanistan 

China

 • Chinees paspoort

 • Geboorteakte of hukou of medical birth certificate

In China heeft ieder gezin een huishoudregistratieboekje (hukou). In dit boekje worden de geboorte, verhuizing, huwelijk of overlijden geregistreerd. De hukou wordt ook wel het geboorteregistratiesysteem genoemd. Sinds maart 1996 kent China ook een 'Medical Birth Certificate' dat wordt afgegeven door ziekenhuizen. Met deze geboorteakte kan iemand zich inschrijven in het register van het 'Public Security Bureau' (PSB). Het Public Security Bureau is de instantie die in China verantwoordelijk is voor de bevolkingsregistratie.

Bent u na 1 maart 1996 geboren?

Dan bestaat de 'Medical Birth Certificate'. U hebt dit nodig:

 • Originele 'Medical Birth Certificate';

 • Een gelegaliseerde ‘certified true copy’ van de 'Medical Birth Certificate'.

Bent u vóór 1 maart 1996 geboren? 

U hebt dit nodig:

 • Een gelegaliseerde notariële verklaring met:

  • geslachtsnaam;

  • voornamen;

  • geboortedatum;

  • geboorteplaats;

  • naam vader en moeder.

 • Een gelegaliseerde 'certified true copy' van het document waarop de notaris zijn verklaring heeft gemaakt. De documenten die hiervoor worden geaccepteerd zijn één van de volgende:

  • Hukou van de ouders waarin uw geboorte staat.

  • Een ziekenhuisverklaring waarin staat dat deze geschikt is voor aangifte in het Hukou-register.

  • Een verklaring van het Public Security Bureau met al uw geboortegegevens.

Andere brondocumenten worden niet geaccepteerd. Zoals een verklaring van een vroedvrouw. Hebt u alleen identiteitskaart? Dan wordt dit ook niet geaccepteerd. 

De stukken moeten altijd vertaald zijn naar het Engels (ook de legalisatiestempels moeten vertaald zijn).

Informatie over legalisatie China

Eritrea

 • Eritrees paspoort of Eritrese identiteitskaart 

 • Geboorteakte

In plaats van een paspoort mag er in bepaalde situaties ook een Eritrese identiteitskaart gebruikt worden. Dit wordt per situatie beoordeeld.

Informatie over legalisatie Eritrea

Irak

Iraaks paspoort

Een paspoort kan worden aangevraagd bij de Iraakse ambassade in Den Haag. De Iraakse ambassade heeft hiervoor een aanvraagformulier. De aanvraag wordt in behandeling genomen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken in Irak. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt het Iraaks paspoort in Irak gemaakt. Het paspoort wordt per post verzonden naar de ambassade in Den Haag. Dit kan 2 tot 6 maanden duren.

Geboorteakte of uittreksel uit het Iraaks bevolkingsregister

Hebt u geen geboorteakte? Dan kunt u ook een uittreksel uit het bevolkingsregister van 1957 van Irak laten zien. Iemand die geboren is in een ziekenhuis in Irak heeft een geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister nodig. Bent u niet in een ziekenhuis geboren? Dan hebt u een uittreksel uit het bevolkingsregister van 1957 nodig.
De documenten Shehadat welada, Haje el-welada en Suret qid welada zijn Iraakse geboorteaktes uit het geboorteregister. Een Surit qid (copy of entry 1957) is een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Informatie over legalisatie Irak

Syrië

Vrijstelling geboorteakte en paspoort

Per 1 april 2014 is er een categoriale vrijstelling voor mensen met de Syrische nationaliteit:

 • Geboren in Syrië: geboorteakte en paspoort zijn niet nodig

 • Geboren buiten Syrië: paspoort is niet nodig.

De vrijstelling loopt tot nader order. 

Somalië

In Somalië is er geen georganiseerde burgerlijke stand. Het land kent dus geen akten van de burgerlijke stand. Daarnaast erkent Nederland de Somalische paspoorten niet. U hoeft geen geboorteakte en paspoort te laten zien als u Nederlander wilt worden.

Azerbeidzjan

Vrijstelling geboorteakte en paspoort. Dit geldt enkel voor Etnische Armeniërs geboren in Azerbeidzjan.

Bewijsnood bij naturalisatie/Nederlander worden

Vindt u dat u in bewijsnood bent? Dan moet u laten zien dat het voor u echt niet mogelijk is om aan een paspoort en/of geboorteakte te komen. ​U moet bewijzen met documenten waarom dit niet kan. De IND gaat dan voor uw situatie bepalen of er bewijsnood is.

U moet heel goed uitleggen waarom u niet aan een geboorteakte en/of paspoort kan komen. Krijgt u geen paspoort? Leg dan uit met bewijsstukken waarom uw overheid geen paspoort wil of kan geven.

Voor een geboorteakte en/of paspoort moet u misschien reizen. Soms moet u reizen naar uw land van herkomst. U moet hiervoor veel moeite doen. U moet aantonen wat u allemaal hebt gedaan en waarom het niet gelukt is.

Documenten bewijsnood

U krijgt niet snel vrijstelling van de verplichting om een geboorteakte of reisdocument te laten zien. Alleen op basis van uw persoonlijke situatie kunt u vrijstelling krijgen. U kunt bijvoorbeeld één van de volgende bewijzen laten zien:

 • Een verklaring van uw autoriteiten waarin staat dat u geen paspoort en/of geboorteakte kan laten zien. In de verklaring staat ook waarom dit niet kan. U kunt hiervoor contact opnemen met uw ambassade. U kunt ook contact opnemen met de autoriteiten in het land van herkomst.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u moeite hebt gedaan om een paspoort en/of geboorteakte te krijgen. Bijvoorbeeld reisbescheiden (tickets) van reizen die u en/of familieleden hebben gemaakt. Brieven of e-mails van informatie die u hebt opgevraagd of verzoeken die u hebt ingediend. Documenten van scholen, kerken, advocaten of andere organisaties die u hebt gevraagd om te helpen.

Voorbeelden bewijsnood

Hieronder staan twee voorbeelden van bewijsnood.

Voorbeeld 1
Tran Bao is Vietnamese. Zij wil Nederlander worden, maar heeft geen Vietnamees paspoort en geen geboorteakte. Zij vraagt bij de Vietnamese ambassade een paspoort en geboorteakte aan. Zij krijgt twee verklaringen dat deze documenten niet kunnen worden gegeven. In de verklaringen staat als reden: "after you left the locality without declaration, therefore we did not have any record". Dit betekent dat de autoriteiten geen registratie meer hebben van Tran Bao. De IND weet dat Vietnamezen die meer dan 2 jaar in het buitenland wonen, niet meer in de Ho Khau staan. Vietnamezen die niet meer in de Ho Khau staan, kunnen alleen documenten krijgen als zij opnieuw zijn geregistreerd. Dit kan alleen als zij zelf naar Vietnam gaan.

De IND geeft Tran Bao bewijsnood, omdat: 

 • Tran Bao verklaringen heeft van de Vietnamese overheid;
 • de IND weet dat Vietnamezen die lang in het buitenland wonen uit de Ho Khau verwijderd worden;
 • en er geen twijfel is over de identiteit van Tran Bao.

Voorbeeld 2
Joseph is geboren in Angola. Hij heeft een Angolees paspoort en een niet-gelegaliseerde geboorteakte. Hij heeft meerdere keren aan het Angolese Ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd zijn geboorteakte te legaliseren. Hij heeft iemand in Angola gevraagd hem te helpen. Hij is ook zelf naar Angola gereisd voor de legalisatie. Zijn verzoeken zijn afgewezen zonder echte weigering of reden. Joseph doet bij zijn aanvraag om Nederlander te worden een brief waarin staat wat hij allemaal heeft gedaan om de geboorteakte te legaliseren. Ook heeft hij verschillende documenten die bewijzen wat hij allemaal heeft gedaan. Zijn paspoort en identiteitskaart zijn geldig en juist.

De IND geeft Joseph bewijsnood, omdat:

 • hij heeft laten zien dat hij zoveel als mogelijk is heeft gedaan om de geboorteakte te laten legaliseren;
 • de Angolese overheid Joseph wel een geldig en juist paspoort heeft gegeven.

In deze voorbeelden is er géén bewijsnood.

Voorbeeld 3
Asiye is Libanees en geboren in Libanon. Zij heeft een Libanees paspoort maar geen geboorteakte. Asiye stuurt brieven aan de ambassade van Libanon in Nederland. Zij vraagt ook aan de ambassade in Duitsland om een verklaring. In de verklaring staat dat zij in Libanon is geboren. De ambassades geven geen verklaring af. Asiye belt meerdere keren met de ambassades. Asiye heeft geprobeerd om aan een geboorteakte te komen, maar dit is niet genoeg. Zij kan nog proberen om in Libanon zelf aan de geboorteakte te komen. Omdat zij verder niks heeft gedaan en dit ook niet kan aantonen krijgt zij geen bewijsnood.

Voorbeeld 4
Joseph is geboren in Angola. Hij heeft geen Angolees paspoort en geen geboorteakte. Om deze documenten te krijgen is hij langsgegaan bij de ambassade van Angola in Brussel. De ambassade kon niets voor hem doen. Joseph kan niet bewijzen dat hij bij de ambassade is geweest. Bijvoorbeeld met een treinkaartje of een wachtticket dat laat zien bij de ambassade is geweest. Verder zegt Joseph dat hij door een ziekte niet kan reizen naar zijn geboorteland. Hij heeft een medische verklaring hiervoor.
De IND onderzoekt de bewijsnood. Het Bureau Medische Advisering van de IND oordeelt dat Joseph wel kan reizen. Er wordt ook gezegd dat Joseph zich in Angola kan laten behandelen voor zijn ziekte. Joseph zou dus naar Angola kunnen reizen om daar zelf een geboorteakte en een paspoort te krijgen.
Joseph krijgt geen bewijsnood. Hij kan ook hulp aan familie of vrienden vragen in Angola. Het consulaat van Angola geeft namelijk volmachten af waarmee de familie van Joseph dit kan doen. Joseph hoeft zelf niet te reizen.

Voorbeeld 5
Mei Ling komt uit China en heeft de Chinese nationaliteit. Mei Ling en haar twee minderjarige kinderen willen Nederlands worden. Mei Ling heeft een Medical Birth Certificate en een Chinees paspoort. Haar kinderen hebben geen paspoort en geboorteakte. Mei Ling heeft haar kinderen nooit ingeschreven in de burgerlijke stand van China. Mei Ling heeft contact opgenomen met de ambassade. De ambassade kan haar niet helpen. Mei Ling wil niet naar China reizen, dit is duur en de kinderen moeten naar school in Nederland.
Mei Ling krijgt geen bewijsnood. Zij kan zelf naar China reizen. Ze kan ook hulp vragen aan familie of iemand anders in China. 

Voorbeeld 6
Deniz is in Turkije geboren, hij heeft de Turkse nationaliteit. Deniz heeft geen geboorteakte en zal deze moeten opvragen in Turkije. Als Deniz naar Turkije gaat om zijn geboorteakte op te vragen dan moet hij in militaire dienst. Hij wil dit niet. Deniz heeft ook geen geld om de dienstplicht af te kopen. Dit is geen reden voor bewijsnood. Maar als Deniz een oproep heeft uit Turkije voor militaire dienst, is een paspoort niet nodig. De oproep laat zien dat Deniz de Turkse nationaliteit heeft. Hij hoeft dan geen geldig Turks paspoort te laten zien. De oproep voor de dienstplicht mag niet ouder zijn dan 1 jaar.