• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

U vraagt een verblijfsvergunning aan in Nederland. Er zijn een aantal algemene voorwaarden die voor elk verblijfsdoel gelden.

Algemene voorwaarden

U moet aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders.
 • U vult een antecedentenverklaring in. De antecedentenverklaring staat in het aanvraagformulier. In deze verklaring geeft u informatie over uw strafrechtelijk verleden. U geeft bijvoorbeeld aan dat u geen misdrijven hebt begaan. U verklaart ook dat u geen verkeerde informatie hebt gegeven of illegaal bent geweest in Nederland. Kinderen onder de 12 jaar hoeven de verklaring niet in te vullen.
 • U gaat na aankomst in Nederland naar een medisch onderzoek voor tuberculose (tbc). U hoeft geen tbc-onderzoek te doen bij één van de volgende situaties:
  • U hebt de nationaliteit van één van de landen in de bijlage ‘Vrijstelling tbc-plicht’.
  • U hebt al een geldige verblijfsvergunning in Nederland en vraagt een andere verblijfsvergunning aan.
  • U bent in Nederland geboren en u hebt hier altijd gewoond.
  • U hebt minder dan 6 maanden geleden al een tbc-onderzoek in Nederland gehad.
  • U hebt een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een ander EU-land of u bent gezinslid van en verblijft bij een langdurig ingezetene in een ander EU-land.

Wat moet u doen voor het tbc-onderzoek

Als u het tbc-onderzoek moet doen, dan kruist u dit aan in het aanvraagformulier. In het aanvraagformulier staan 2 bijlagen:

 1. De bijlage 'intentieverklaring tbc-onderzoek'. Deze bijlage vult u in. U stuurt de bijlage, het aanvraagformulier en de andere documenten voor uw aanvraag op naar de IND.
 2. De bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek'. Deze bijlage bewaart u. Als u de verblijfsvergunning hebt, maak dan binnen 3 maanden een afspraak bij de Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD)  voor  het tbc-onderzoek. U neemt de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak. De GGD vult het formulier in en stuurt deze naar de IND.

Als u langer dan 3 maanden wacht met een tbc-onderzoek, dan kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken.