• Home
  • Afspraak DNA-onderzoek

 Route

​De routebeschrijving naar het IND-loket in Utrecht vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen?
Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.

Afspraak DNA-onderzoek

Let op! U kunt op dit moment geen afspraak maken. Kijk voor actuele informatie over het coronavirus en de bereikbaarheid van de IND op ind.nl/coronavirus.

​Waarom biedt de IND u een DNA-onderzoek aan?

Gezinsleden die naar Nederland willen komen, moeten met (officiële) documenten aantonen wie zij zijn, en wat hun relatie (gezinsband) is met u in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort of geboorteakte. Wanneer die documenten niet voldoende zijn of buiten uw schuld ontbreken, kan de IND u een DNA-onderzoek aanbieden. U ontvangt hierover dan een DNA-brief.

Wat is DNA-onderzoek?

Iedereen geeft een aantal unieke kenmerken (DNA) door aan de kinderen. Ouders en hun kinderen hebben dus voor een deel hetzelfde DNA. Bij DNA-onderzoek wordt uw DNA vergeleken met het DNA van uw gezinsleden.
Het onderzoek houdt in dat er wangslijm bij u en uw gezinsleden wordt afgenomen met een speciaal stokje. Dit doet geen pijn en is niet schadelijk voor de gezondheid.

Wanneer kunt u een afspraak maken?

Uw gezinsleden moeten op afspraak DNA laten afnemen bij de Nederlandse ambassade. Als zij bij de ambassade zijn geweest, moeten zij u direct hierover informeren. Daarna maakt u voor uzelf (en biologische gezinsleden in Nederland) een afspraak bij het IND-loket in Utrecht. U kunt alleen een afspraak maken als u een DNA-brief van de IND hebt ontvangen.


Ook belangrijk om te weten

Kosten

​U hoeft niet te betalen voor deze procedure.

DNA-afname in stappen

  1. Uw identiteit wordt vastgesteld.
  2. Er wordt wangslijm afgenomen van de binnenkant van uw wang. Dit gebeurt met een speciaal stokje.
  3. Het DNA-materiaal wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dit kan een paar weken duren.
  4. Het NFI stuurt de uitslag van het DNA-onderzoek naar de IND.

Mogelijke uitkomsten van het onderzoek

  • ​Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u wel de vader of moeder van het kind bent.
  • Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u niet de vader of moeder van het kind bent.
  • Als het DNA-onderzoek bij beide ouders wordt uitgevoerd, kan blijken dat één van hen niet de biologische ouder van het kind is.

Let op! Bij pleeg- of adoptiekinderen wordt geen DNA-onderzoek gedaan.

Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?

​De IND neemt de uitslag van het DNA-onderzoek mee bij de beslissing op uw aanvraag voor gezinshereniging. Het afgenomen DNA-materiaal wordt 6 maanden na de uitslag vernietigd en wordt niet voor iets anders gebruikt.

Contra-expertise

​Bij een negatieve uitslag van het DNA-onderzoek kunt u een tegenonderzoek laten doen door een ander laboratorium. Dat heet een contra-expertise. Deze contra-expertise moet worden gedaan door een laboratorium dat is erkend door de Nederlandse Raad voor Accreditatie voor het verrichten van DNA-verwantschapsonderzoek. Of een laboratorium is erkend kunt u controleren via de zoekfunctie op de website van de Raad voor Accreditatie. De kosten van een contra-expertise moet u zelf betalen.