• Home
  • Afspraak DNA-onderzoek

 Route

​De routebeschrijving naar het IND-loket in Utrecht vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen?
Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.

Afspraak DNA-onderzoek

​Waarom biedt de IND u een DNA-onderzoek aan?

Gezinsleden die naar Nederland willen komen, moeten met (officiële) documenten aantonen wie zij zijn, en wat hun relatie (gezinsband) is met u in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort of geboorteakte. Wanneer die documenten niet voldoende zijn of buiten uw schuld ontbreken, kan de IND u een DNA-onderzoek aanbieden. U ontvangt hierover dan een DNA-brief.

Wat is DNA-onderzoek?

Iedereen geeft een aantal unieke kenmerken (DNA) door aan de kinderen. Ouders en hun kinderen hebben dus voor een deel hetzelfde DNA. Bij DNA-onderzoek wordt uw DNA vergeleken met het DNA van uw gezinsleden.
Het onderzoek houdt in dat er wangslijm bij u en uw gezinsleden wordt afgenomen met een speciaal stokje. Dit doet geen pijn en is niet schadelijk voor de gezondheid.

Wanneer kan ik een afspraak maken?

Uw gezinsleden moeten op afspraak DNA laten afnemen bij de Nederlandse ambassade. Als zij bij de ambassade zijn geweest, moeten zij u direct hierover informeren. Daarna maakt u voor uzelf (en biologische gezinsleden in Nederland) een afspraak bij het IND-loket in Utrecht. U kunt alleen een afspraak maken als u een DNA-brief van de IND hebt ontvangen.
                         

Afspraak maken 
                   
                         

Ook belangrijk om te weten

Kosten

​U hoeft niet te betalen voor deze procedure.

DNA-afname in stappen

  1. Uw identiteit wordt vastgesteld.
  2. Er wordt wangslijm afgenomen van de binnenkant van uw wang. Dit gebeurt met een speciaal stokje.
  3. Het DNA-materiaal wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dit kan een paar maanden duren.
  4. Het NFI stuurt de uitslag van het DNA-onderzoek naar de IND.

Mogelijke uitkomsten van het onderzoek

  • ​Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u wel de vader of moeder van het kind bent.
  • Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u niet de vader of moeder van het kind bent.
  • Als het DNA-onderzoek bij beide ouders wordt uitgevoerd, kan blijken dat één van hen niet de biologische ouder van het kind is.

Let op! Bij pleeg- of adoptiekinderen wordt geen DNA-onderzoek gedaan.

Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?

​De IND neemt de uitslag van het DNA-onderzoek mee bij de beslissing op uw aanvraag voor gezinshereniging. Het afgenomen DNA-materiaal wordt 6 maanden na de uitslag vernietigd en wordt niet voor iets anders gebruikt.

Contra-expertise

​Bij een negatieve uitslag van het DNA-onderzoek kunt u een tegenonderzoek laten doen door een ander laboratorium. Dat heet een contra-expertise. Deze contra-expertise moet worden gedaan door een laboratorium dat is erkend door de Nederlandse Raad voor Accreditatie voor het verrichten van DNA-verwantschapsonderzoek. Of een laboratorium is erkend kunt u controleren via de zoekfunctie op de website van de Raad voor Accreditatie. De kosten van een contra-expertise moet u zelf betalen.