Nederlander door geboorte of erkenning

U kunt van rechtswege Nederlander worden door geboorte of erkenning. Van rechtswege betekent dat u automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Nederlander via Nederlandse vader of moeder

Een kind krijgt de Nederlandse nationaliteit via de vader en/of moeder.​

Bent u geboren vóór 1 januari 1985?

U bent van rechtswege Nederlander als uw vader Nederlander was op het moment van uw geboorte. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren.

Als u uit een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader bent geboren dan bent u niet van rechtswege Nederlander. U kunt Nederlander worden via de optieprocedure.

Bent u geboren ná 31 december 1984?

U bent van rechtswege Nederlander als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren.

  • Op de dag van uw geboorte had uw moeder de Nederlandse nationaliteit.
  • Op de dag van uw geboorte had uw vader de Nederlandse nationaliteit én hij was, op dat moment, getrouwd met uw niet-Nederlandse moeder.
  • Op de dag van uw geboorte had uw vader de Nederlandse nationaliteit. Uw vader was, op dat moment, niet getrouwd met uw niet-Nederlandse moeder, maar hij heeft u voor uw geboorte erkend.
  • Uw vader heeft de Nederlandse nationaliteit en na 1 maart 2009 heeft hij u erkend na uw geboorte, maar voor uw 7e jaar.

Wordt u door een Nederlander erkend als u 7 jaar of ouder bent, maar jonger dan 18 jaar? Dan moet de erkenner met DNA-bewijs aantonen dat hij uw biologische vader is. Dat moet hij doen binnen 1 jaar na de erkenning.
Wil of kan de erkenner geen DNA-bewijs laten zien? Dan kan hij ervoor kiezen bij de gemeente een optieverklaring voor u af te leggen. Hij moet u dan wel eerst 3 jaar verzorgen en opvoeden. Op het moment van de optie moet u nog jonger dan 18 jaar zijn.
Voor kinderen die tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 zijn erkend bestaat een aparte regeling.  Deze regeling geldt ook voor personen die inmiddels meerderjarig zijn.
Neem voor meer informatie over de optiemogelijkheden contact op met uw gemeente of de Nederlandse vertegenwoordiging.

  • Op de dag van uw geboorte hadden u en uw vader of moeder hoofdverblijf in Nederland. Daarbij had uw opa of oma, op de dag dat uw vader of moeder werd geboren, ook hoofdverblijf in Nederland.   

Nederlander door adoptie

Minderjarige kinderen kunnen door adoptie ook van rechtswege Nederlander worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Eén van de ouders is Nederlander.
  • De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag of Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  • De familiebanden met de oorspronkelijke ouders zijn volledig verbroken.

Nederlands paspoort aanvragen

Bent u van rechtswege Nederlander? Dan kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij uw gemeente.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont.

Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart kost geld. Vraag bij uw gemeente of de Nederlandse vertegenwoordiging naar de kosten.

Verlies Nederlandse nationaliteit

Hebt u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een tweede of volgende nationaliteit aannemen? Of hebt u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? Lees dan meer informatie over automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit.