• Home
 • Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

​Waarom heeft de IND mijn biometrische gegevens nodig?

De IND heeft uw vingerafdrukken, handtekening en pasfoto nodig voor uw verblijfsdocument. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij het IND-loket. Daar wordt ook een pasfoto gemaakt.

U valt onder één van de volgende categorieën? Dan heeft de IND geen vingerafdrukken nodig:

 • EU/EER-onderdanen en Zwitsers: De IND heeft alleen een pasfoto en handtekening nodig. U mag beiden zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.
 • Kinderen tot 6 jaar: De IND heeft alleen een pasfoto nodig. U mag deze zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

Wanneer moet ik biometrie laten afnemen?

Hebt u (of uw referent) een brief (ontvangstbevestiging) van de IND ontvangen waar in staat dat u biometrie moet laten afnemen? Maak dan hiervoor online een afspraak binnen 2 weken nadat u de brief heeft ontvangen.

Heeft u tussen1 maart 2014  en nu al biometrie laten afnemen (bijvoorbeeld bij een eerdere aanvraag)? Dan heeft de IND normaal gesproken geen nieuwe biometrische gegevens van u nodig. In de volgende situaties moet u wél opnieuw biometrie laten afnemen:

 • Tussen 1 maart 2014 en nu bent u 6, 12 of 18 jaar oud geworden, óf
 • U bent 6, 12 of 18 jaar oud geworden terwijl u in afwachting bent van de beslissing op een aanvraag.

Waar kan ik biometrie laten afnemen?

U mag zelf weten bij welk IND-loket u biometrie laat afnemen.

Bijvoorbeeld: als u in Rotterdam woont maar u kunt bij loket Den Haag eerder terecht voor afname biometrie, dan mag u een afspraak maken bij loket Den Haag.

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

Afname biometrie kan alleen op afspraak. Neem het volgende mee naar uw afspraak:

 • Uw geldige paspoort (of ander reisdocument).

Wilt u biometrie laten afnemen van een in Nederland geboren kind? Dan moet u  de volgende documenten laten zien:

 • Geldig paspoort óf geldig verblijfsdocument van u (de ouder van het kind), én

 • Geldig paspoort óf (kopie) geboorteakte/inschrijving gemeente (BRP) van het kind.

 • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mail bevestiging als u online een afspraak maakt.
 • Uw (verlopen) verblijfsdocument. Of het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal (als uw verblijfsdocument is verloren of gestolen).
                             

Afspraak maken
      
  

Ook belangrijk om te weten

Kosten

​Biometrie afnemen kost geen geld.

Kinderen

Wat heeft de IND nodig?

Kinderen jonger dan 6 jaar:

 • Een pasfoto. U mag zelf een pasfoto van uw kind opsturen met de Bijlage fotokaart. U kunt ook een pasfoto laten maken bij het IND-loket

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.
 • Een handtekening. Deze zet uw kind bij het IND-loket.

Is uw kind in afwachting van een aanvraag? Plan de afspraak dan op een datum ná de dag dat uw kind 6, 12 of 18 jaar wordt.

Mogen kinderen alleen komen?

Kinderen van 14 jaar en ouder mogen alleen komen.

Biometrie in het buitenland

 • ​Heeft uw referent vanuit Nederland een mvv-aanvraag ingediend? Dan haalt u bij een positieve beslissing de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. U neemt 1 nieuwe pasfoto in kleur mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.
 • Dient u een mvv-aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland? Dan neemt u 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

Delen

   

 Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. De routebeschrijvingen naar de IND-loketten vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.