• Home
  • Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Let op! U kunt op dit moment online geen afspraak maken. Kijk voor actuele informatie over het coronavirus en de bereikbaarheid van de IND op ind.nl/coronavirus.

Bent u een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of u bent een familielid van een VK-onderdaan en u hebt niet de nationaliteit van de EU-, EER- of Zwitserland? Maak dan een afspraak via 'Afspraak maken: afnemen biometrie na Brexit'.

Waarom moet u een afspraak maken voor biometrie?

De IND heeft uw vingerafdrukken, pasfoto en handtekening nodig om uw verblijfsdocument te maken en uw identiteit vast te stellen. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij een IND-loket van uw keuze. Hiervoor moet u online een afspraak maken.

Welke biometrische gegevens heeft de IND van u nodig?

De IND heeft bij elke aanvraag een foto en handtekening van u nodig. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij een IND-loket. Bij dit loketbezoek wordt ook gekeken of er nog vingerafdrukken nodig zijn.

Hebt u een aanvraag ingediend voor een kind jonger dan 1 jaar? Laat dan een pasfoto van uw kind maken bij een fotograaf en stuur deze naar de IND met de Bijlage fotokaart. U hoeft voor uw kind geen afspraak meer te maken bij een IND-loket.

Zijn uw biometrische gegevens al eerder afgenomen bij:

  • de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland bij het afleggen van het inburgeringsexamen of bij het ophalen/aanvragen  van de mvv sticker, of bij
  • Politie of Koninklijke Marechaussee (KMar) tijdens uw asielprocedure,

dan hoeft u geen afspraak meer te maken bij een IND-loket als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. De IND heeft uw gegevens al ontvangen.

Wanneer kunt u een afspraak maken?

Nadat u een aanvraag hebt ingediend, krijgt u (of uw referent) een brief van de IND (ontvangstbevestiging). In deze brief staat dat u biometrische gegevens moet laten afnemen. Maak daarvoor zo snel mogelijk online een afspraak. Zonder biometrische gegevens kan de IND uw verblijfsdocument niet maken.

Wat moet u meenemen naar de afspraak?

  • Uw geldige paspoort (of ander geldig reisdocument).
  • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mail bevestiging als u online een afspraak maakt.
  • Uw (verlopen) verblijfs- of W-document. Als uw document verloren of gestolen is: het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal.

Kosten

Het laten afnemen van biometrie kost geen geld.


 Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. De routebeschrijvingen naar de IND-loketten vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.