• Home
 • Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

​Waarom heeft de IND mijn biometrische gegevens nodig?

De IND heeft uw vingerafdrukken, handtekening en pasfoto nodig voor uw verblijfsdocument. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij het IND-loket. Daar wordt ook een pasfoto gemaakt.

Valt u onder één van de volgende categorieën? Dan heeft de IND geen vingerafdrukken nodig:

 • EU/EER-onderdanen en Zwitsers: De IND heeft alleen een pasfoto en handtekening nodig. U mag beiden zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

 • Kinderen tot 6 jaar: De IND heeft alleen een pasfoto nodig. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.

  Is uw kind jonger dan 1 jaar? Dan moet u een pasfoto laten maken bij een fotograaf en deze zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

Wanneer moet ik biometrie laten afnemen?

Hebt u (of uw referent) een brief (ontvangstbevestiging) van de IND ontvangen waar in staat dat u biometrie moet laten afnemen? Maak dan hiervoor online een afspraak binnen 2 weken nadat u de brief heeft ontvangen.

Hebt u al eerder biometrie laten afnemen (bijvoorbeeld bij een eerdere aanvraag)? Dan heeft de IND normaal gesproken geen nieuwe biometrie van u nodig. Bent u op het moment van uw aanvraag minderjarig? Dan moet u wél opnieuw een pasfoto laten maken bij een IND-loket. Als u sinds uw vorige aanvraag 6, 12 of 18 jaar oud bent geworden, worden er ook opnieuw vingerafdrukken afgenomen.

Let op! Als u biometrie afgeeft bij een loket dient u daarmee niet automatisch een aanvraag in voor een verblijfsvergunning.

Waar kan ik biometrie laten afnemen?

U mag zelf weten bij welk IND-loket u biometrie laat afnemen.

Bijvoorbeeld: als u in Rotterdam woont maar u kunt bij loket Den Haag eerder terecht voor afname biometrie, dan mag u een afspraak maken bij loket Den Haag.

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

Afname biometrie kan alleen op afspraak. Neem het volgende mee naar uw afspraak:

 • Uw geldige paspoort (of ander reisdocument).

Wilt u biometrie laten afnemen van een in Nederland geboren kind? Dan moet u  de volgende documenten laten zien:

 • Geldig paspoort óf geldig verblijfsdocument van u (de ouder van het kind), én

 • Geldig paspoort óf (kopie) geboorteakte/inschrijving gemeente (BRP) van het kind.

 • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mail bevestiging als u online een afspraak maakt.
 • Uw (verlopen) verblijfsdocument. Of het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal (als uw verblijfsdocument is verloren of gestolen).
                             

Afspraak maken
      
  

Ook belangrijk om te weten

Kosten

​Biometrie afnemen kost geen geld.

Kinderen

Wat heeft de IND nodig?

Kinderen jonger dan 6 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
  Is uw kind jonger dan 1 jaar? Dan moet u een pasfoto laten maken bij een fotograaf en deze zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.
 • Een handtekening. Deze zet uw kind bij het IND-loket.

Mogen kinderen alleen komen?

Kinderen van 14 jaar en ouder mogen alleen komen.

Biometrie in het buitenland

 • ​Heeft uw referent vanuit Nederland een mvv-aanvraag ingediend? Dan haalt u bij een positieve beslissing de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. U neemt 1 nieuwe pasfoto in kleur mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.
 • Dient u een mvv-aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland? Dan neemt u 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

Delen

   

 Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. De routebeschrijvingen naar de IND-loketten vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.