Woo-verzoek indienen

Met een Woo-verzoek vraagt u de IND om bepaalde informatie openbaar te maken. Woo is de afkorting van Wet open overheid. Lees wat de Woo is en hoe u een Woo-verzoek indient.

Wat is de Woo?

De Woo regelt het recht op informatie over wat de overheid doet. Een belangrijk doel van de Wet open overheid (Woo) is dat de overheid zelf meer informatie openbaar maakt. Zodat u als burger gemakkelijker kunt zien wat de overheid allemaal doet. De Woo regelt dat u een Woo-verzoek kunt indienen bij de IND. In de Woo staat welke voorwaarden gelden voor een Woo-verzoek. En hoe de IND Woo-verzoeken moet behandelen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op rijksoverheid.nl leest u welke organisaties onder de Woo vallen.

Woo-verzoek

In een Woo-verzoek vraagt u om informatie in bestaande documenten bekend te maken. Voorbeelden van documenten zijn onder andere: brieven, rapporten, memo’s en e-mailberichten. De gevraagde informatie moet gaan over het werk van de IND. Denk bijvoorbeeld aan ons beleid of de voorbereiding en uitvoering ervan. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Duidelijke beschrijving van de informatie die u wilt hebben.
 • De informatie die u wilt staat in bestaande documenten.
 • De IND heeft de gevraagde informatie in bezit.

Zet ook uw contactgegevens in het Woo-verzoek, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. De IND kan dan snel contact met u opnemen als dat nodig is.

Wat is geen Woo-verzoek?

 

Niet iedere vraag om informatie onder de Woo is een Woo-verzoek. De volgende verzoeken zijn geen Woo-verzoeken:

 • Cijfers en aantallen van bijvoorbeeld procedures voor verblijf in Nederland.
 • Informatie die al openbaar is.
 • Wanneer de IND gaat beslissen op een ingediende verblijfsaanvraag.
 • Hoe u een verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Procedure Woo-verzoek

De procedure van een Woo-verzoek, bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Verzoek indienen

  open minus
 • 2. Kosten

  open minus
 • 3. Beslissing afwachten

  open minus
 • 4. Beslissing

  open minus

Openbare informatie na Woo-verzoek

Is de beslissing positief en krijgt u informatie? Dan maakt de IND die informatie openbaar. Dat betekent dat iedereen de informatie kan zien. Zo heeft de IND na een Woo-verzoek in 2021 informatieberichten en werkinstructies openbaar gemaakt. De IND kan de openbare informatie zetten op het online informatiesysteem Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC) van de overheid.

 

Zie ook