Privacyverklaring Klantenpanel

Welke persoonsgegevens gebruikt de IND?

Voor het klantpanel gebruikt de IND de volgende gegevens van u:

  • voor- en achternaam
  • geboortejaar
  • e-mailadres
  • nationaliteit
  • doelgroep

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De IND gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen de klantonderzoeker en de afdelingsverantwoordelijke van de IND hebben toegang tot de database met uw persoonsgegevens. Bij onderzoeken waaraan u deelneemt, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met een extern onderzoeksbureau. U wordt daarover geïnformeerd. In onderzoeksrapporten maken we uw bijdrage anoniem. Dat betekent dat uw naam en persoonsgegevens niet in deze rapporten staan.

Wilt u gegevens bekijken of stoppen met het klantpanel?

Mail dan naar panel@ind.nl. Als u niet meer wilt meedoen aan het klantpanel, verwijderen we uw gegevens uit de database.