Tolken voor de IND

Wilt u voor de IND tolken? Hier leest u meer informatie.

Sinds april 2023 is het plannen en verzorgen van tolkdiensten voor de IND uitbesteed aan drie intermediairs: Global Talk, AVB en Acolad. Bent u geïnteresseerd in het verrichten van tolkdiensten binnen de IND-procedures en staan uw gegevens vermeld in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)? Meldt u zich dan aan bij deze intermediairs.

Aanmelden kan via een emailbericht. 

Global Talk: Tolken voor Global Talk? - Global Talk

AVB: vendors@avb.nl

Acolad: resources@acolad.com

De intermediairs zullen na uw aanmelding contact met u opnemen. Als u voldoet aan de gestelde kwaliteits- en integriteitseisen, dan kunnen uw gegevens bij hen worden ingeschreven. Hierna kunt u contact met ons opnemen via tolkencoordinatoren@ind.nl. Voegt u dit emailbericht u volledig ingevulde intakeformulier. Daarna kunnen wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek nemen wij IND-specifieke zaken met u door en bespreken wij de gewenste match met de IND. Na een positieve afronding van dit gesprek ontvangt u van ons een Inpasbaarheidsverklaring IND. 

Nog niet ingeschreven in het Rbtv?

De IND, en dus ook de intermediairs, is wettelijk verplicht (art. 28 Wbtv) om binnen de procedures tolken in te zetten die zijn ingeschreven in het Rbtv. In enkele talen zijn echter weinig tot geen tolken in het Rbtv ingeschreven. In die gevallen kunnen ook niet-beëdigde tolken ingezet worden. 

Op dit moment is er behoefte aan tolken in de volgende talen:

•    Baloetsji
•    Dendi 
•    Djerma
•    Edo
•    Fon
•    Hausa
•    Maninka (Kankan)
•    Nuer
•    Saho
•    Shona
•    Yoruba
•    Wolof

Voor meer informatie over tolkdiensten binnen de IND kunt u met ons contact opnemen via tolkencoordinatoren@ind.nl. 

Belangrijk document

-    Intakeformulier (pdf)