Waarschuwing voor telefonische oplichting

Last update: 4 november 2021

​De IND waarschuwt klanten voor 'spoofing': (poging tot) telefonische oplichting. Recent zijn voorbeelden opgedoken van personen die zich aan de telefoon voordoen als medewerker van de IND, maar in werkelijkheid uit zijn op geld van hun slachtoffers.

Fraudeurs misbruiken het nummer van het Klantinformatiecentrum (KIC) van de IND, +31 88 043 0430, om klanten te benadelen. Door zogeheten spoofing komt dit nummer in beeld bij degene die gebeld wordt. Hierdoor lijkt het alsof u een IND-medewerker aan de lijn krijgt. Maar in werkelijkheid gaat het dan om een fraudeur.

Wat kunt u doen?

Wees als klant van de IND alert op telefonische oplichting. De IND belt nooit met het nummer van het KIC zichtbaar in beeld. Ook bellen onze medewerkers nooit met het verzoek om geld over te boeken. U kunt rekeningen van de IND alleen betalen aan het loket of als u hierover een brief van ons ontvangt met het vertrouwde rekeningnummer (NL31INGB0705005356 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 601/ IND LEGES Storting Bank). Bovendien benaderen onze medewerkers u niet op een dwingende, agressieve toon via de telefoon.

Bent u slachtoffer van telefonische oplichting?

Twijfelt u over de intentie van een persoon die zich telefonisch voordoet als een IND-medewerker, neem dan contact met ons op via +31 88 043 0430. Dan registreren wij uw melding. Als u slachtoffer bent van (poging tot) telefonische oplichting, kunt u hiervan aangifte doen bij de politie. Ook overweegt de IND om zelf aangifte te doen bij spoofing.