Voorregistratie Afghaanse evacués afgerond

Last update: 30 augustus 2021

​De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft afgelopen weekend de voorregistratie van de Afghaanse evacués afgerond. Dat houdt in dat van iedereen de namen en verblijfslocaties zijn geregistreerd, zodat deze informatie gebruikt kan worden bij de vervolgstappen in het asielproces. Het gaat om een groep van ruim 1900 personen.

IND-medewerkers zijn de afgelopen dagen ook begonnen met het screenen van evacués op openbare orde en nationale veiligheid. Daarbij wordt onder meer gekeken naar social media gebruik en naar de beschikbare documenten. Verder zijn de eerste groepen evacués de afgelopen dagen formeel geïdentificeerd en geregistreerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Daarbij wordt onder meer biometrische gegevens afgenomen, zoals vingerafdrukken.

'De inzet van de IND-collega's was de afgelopen dagen ongekend en de samenwerking met onze ketenpartners, zoals het COA, de KMar en de ministeries verloopt voorspoedig.' aldus waarnemend hoofddirecteur IND Annelore Roelofs. 'Ook hebben veel mensen in hun vrije tijd geholpen'.

Eerste gehoren deze week
Naar verwachting kunnen de eerste mensen in de loop van deze week worden gehoord in verband met hun asielaanvraag. Daar waar mogelijk zal ook zo snel als kan, een besluit op de aanvraag volgen. Hoe lang het duurt voor de hele groep van een besluit is voorzien, is nog niet bekend. 

Speciale teams
De IND zet speciale teams in om de asielaanvragen van de evacués af te handelen. Omdat er op dit moment geen evacuatievluchten meer zijn, is het team op het grenskantoor op Schiphol weer in reguliere diensten actief. De ondersteuning van de IND van het belteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken is eveneens gestopt. De IND blijft nauw samenwerken met het departement in het geval er vragen zijn over individuele zaken.