Volwassenen met RANOV-vergunning kunnen vanaf 1 november het Nederlanderschap aanvragen

Last update: 2 november 2021

​Er gelden vanaf maandag 1 november soepelere regels voor volwassenen met een RANOV-vergunning die Nederlander willen worden. Ruim 8000 mensen hebben een brief ontvangen waarmee zij naar het gemeenteloket kunnen voor een aanvraagprocedure van het Nederlanderschap. Eerder golden deze versoepelde regels al voor de minderjarigen. De IND geeft hiermee uitvoering aan het recent vastgestelde kabinetsbeleid voor mensen met een RANOV-vergunning. 

Ruim 8000 mensen die vallen onder de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV), komen door de nieuwe regels in aanmerking voor een aantal vrijstellingen om het Nederlanderschap aan te vragen. Zo is het niet langer noodzakelijk om een geldig buitenlands paspoort (of ander bewijs) te overleggen waaruit hun nationaliteit blijkt. Naast het feit dat deze documenteneis vervalt, is het ook niet meer verplicht om afstand te doen van de nationaliteit van herkomst. Met deze versoepelingen kunnen betrokkenen – die dat willen – alsnog een aanvraag indienen om Nederlander worden.

Naturalisatietoets

De IND toetst nog altijd of de RANOV'ers in aanmerking komen voor de Nederlandse nationaliteit. Hoewel de documenteneis vervalt, moet iedereen nog steeds voldoen aan alle andere voorwaarden om Nederlander te worden. Bij grote twijfels over iemands identiteit of nationaliteit, kan een aanvraag alsnog worden afgewezen.

Met de brief naar de gemeente

Eerder dit jaar werden (destijds) minderjarige RANOV'ers al vrijgesteld van de documenteneis en afstandsplicht. Nu kunnen dus nog zo'n 8000 volwassenen eveneens aanspraak maken op deze vrijstelling. Het is niet bekend hoeveel mensen uit deze groep zich daadwerkelijk bij de gemeenten zullen gaan melden. Voor degenen die dat wél doen, spannen beide organisaties zich samen in om aanvraagprocedures zo snel mogelijk af te wikkelen.


Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.ind.nl/ranov