Speciale regeling voor Aziatische kok stopt definitief per 1 juli

Last update: 28 juni 2024

Aziatische restaurants kunnen vanaf 1 juli geen gebruik meer maken van de regeling om gespecialiseerde koks van buiten Europa naar Nederland te halen. Aziatische koks kunnen hier echter nog steeds werken. Restaurants kunnen hiervoor een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen.

De speciale regeling voor Aziatische horeca, ook wel bekend als het "wokakkoord”, werd in 2014 ingevoerd om het voor Aziatische restaurants gemakkelijker te maken om gekwalificeerde koks uit landen van buiten Europa in dienst te nemen. Het kabinet stopte de regeling in 2022 na meldingen over misstanden binnen de Aziatische horecasector. Er is voor een langere overgangstermijn gekozen omdat het speciale toetsingskader al sinds 2014 gold.

Aziatische koks kunnen hier nog steeds werken

Voordat restaurants Aziatische koks naar Nederland kunnen halen, moeten ze zich inzetten om een geschikte kandidaat binnen Nederland of Europa te vinden. Dat wordt door het UWV gecontroleerd met een arbeidsmarkttoets.

Overgangsrecht

Aanvragen voor Aziatische koks die vóór 1 januari 2022 zijn ingediend, vallen onder het overgangsrecht. Dan is bij verlenging geen volledige arbeidsmarkttoets nodig. Voor verlengingsaanvragen van vergunningen die na 1 januari 2022 zijn verleend, geldt wel een volledige arbeidsmarkttoets. De Aziatische horecasector is tijdig geïnformeerd.
Het vervallen van het speciale toetsingskader voor de Aziatische horeca heeft niet veel gevolgen voor het werk van de IND, blijkt uit de uitvoeringstoets.