Speciaal IND-team naar Marnewaard voor Afghaanse aanvragen

Last update: 23 augustus 2021

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt een speciaal team naar de tijdelijke noodopvang voor Afghaanse evacués in Marnewaard (Zoutkamp). Het team zal na de quarantaineperiode ter plekke de asielaanvragen in behandeling nemen. 

De Afghanen worden door het COA opgevangen in Marnewaard in een deel van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, die door Defensie beschikbaar is gesteld. Daar worden ook kantoren ingericht, zodat de asielprocedure doorlopen kan worden. Hiervoor worden de komende dagen portocabins geplaatst.
 
Een groep van circa 20 IND-medewerkers is beschikbaar om de aanvragen in behandeling te gaan nemen. Het IND-team zal projectmatig werken. De vreemdelingen worden op locatie gehoord. In het team zitten experts, die de afgelopen jaren de zogeheten Tolkenregeling al uitvoerden, waardoor sinds de Nederlandse missie in Uruzgan al Afghaanse tolken en hun gezinnen een asielvergunning hebben gekregen. Ook hebben alle medewerkers ervaring met het horen van kwetsbare personen.

Schiphol
Naast de inzet in Marnewaard is de IND ook actief op Schiphol. Het team van het grenskantoor van de IND zorgt, samen met de Koninklijke Marechaussee, dat evacués door kunnen reizen naar Marnewaard, ook als zij niet de juiste papieren bij zich hebben. Daarnaast helpen de medewerkers vreemdelingen indien nodig, om door te reizen naar hun eindbestemming in een ander land.  

Verder zijn er twee zogeheten International Liaison Officers van de IND actief op luchthavens in de nabijheid van Afghanistan. Ook heeft de IND mensen beschikbaar gesteld voor het belteam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Evacuaties
Het kabinet besloot eerder om naar aanleiding van de hartverscheurende situatie in Afghanistan mensen te evacueren. Het gaat dan om Nederlanders, tolken die voor Nederland hebben gewerkt in het kader van een internationale militaire of politiemissie in Afghanistan, de lokale ambassadestaf en hun gezinnen, en zoveel mogelijk Afghanen die voor Nederland of in het kader van de Nederlandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies hebben gewerkt en daardoor een verhoogd risico lopen. Een deel van deze groep zal in Nederland asiel aanvragen.

Contact
Neem voor vragen over evacuatie uit Afghanistan contact op met het crisisteam van de Rijksoverheid via telefoonnummer +31 247 247 247 of via e-mailadres kabul@minbuza.nl. Het crisisteam staat dag en nacht, zeven dagen per week klaar en registreert alle aanmeldingen.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl: Afghanistan | Rijksoverheid.nl