Samenwerking voor soepele afhandeling werkvergunningen Floriade Expo 2022

Last update: 15 maart 2022

Een multidisciplinair projectteam van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zorgt ervoor dat aanvragen van de Floriade Expo 2022 voor verblijf- en werkvergunningen snel en soepel kunnen worden afgehandeld. Veel standhouders en -bouwers komen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling van buiten de EU naar Nederland en moeten in Nederland een werkvergunning aanvragen. 

De IND maakt, samen met het UWV, voor het behandelen van de aanvragen gebruik van een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die regeling zorgt ervoor dat soepeler wordt getoetst of iemand tijdelijk in Nederland mag verblijven en werken voor werkzaamheden in het kader van de Floriade. Inmiddels zijn er ongeveer 100 aanvragen bij de IND binnengekomen.  Medewerkers uit het projectteam verrichten andere werkzaamheden wanneer zij niet aan deze aanvragen werken.

UWV of IND

Voor verblijf langer dan drie maanden in Nederland moet de aanvraag bij de IND worden ingediend. Dit wordt een GVVA-aanvraag genoemd (Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid). De IND vraagt voor het arbeidsdeel advies aan het UWV. UWV geeft een advies of iemand tijdelijk kan worden toegelaten tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Verblijft iemand korter dan drie maanden in Nederland, dan is geen verblijfvergunning nodig. Dan is vaak wel een tewerkstellingsvergunning nodig die de organisatie van de Floriade namens de werkgever aanvraagt bij UWV. 

Samenwerking

Tarja Meijs, medewerker bij de IND, legt uit: ´De speciale regeling rond verblijf- en werkvergunningen voor de Floriade heeft geleid tot een mooie samenwerking met UWV en de Floriade. De contacten verlopen soepel.´ 

Wendy de Jong, klantcommunicatieadviseur UWV: "Als UWV werken we voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening. Een goede samenwerking met IND en Floriade voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor de Floriade is hier onderdeel van. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de aanvraagprocedure voor de werkgever snel en soepel verloopt.´ 

Astrid Graat, projectmanager Visa & Werkvergunningen bij de Floriade: ´Internationale deelnemers laten bij de Expo zien wat zij in huis hebben op het gebied van onze thematiek "Growing Green Cities." Landenpaviljoens presenteren innovaties en oplossingen aan de rest van de wereld. Voor de deelnemende landen van buiten de EU is de samenwerking tussen Floriade, het UWV en IND van groot belang. We zijn verheugd met de speciale teams bij de IND en het UWV die zorgdragen voor een soepele afhandeling van de procedures. Hierdoor kunnen de buitenlandse deelnemers binnenkort starten met werkzaamheden bij deze zevende Nederlandse editie van de International Horticultural Expo.´ 

Floriade Expo 2022

Iedere 10 jaar vindt er in Nederland een Floriade plaats. De wereldtuinbouwtentoonstelling duurt een half jaar. Op 14 april 2022 start de Floriade in Almere.

Meer informatie

Werkvergunning korter dan 3 maanden: kijk op de website van UWV.
Werkvergunning langer dan 3 maanden: kijk op de 

.
Over de Floriade: floriade.com.