Ruim 8000 brieven onderweg naar mensen met RANOV-vergunning

Last update: 22 september 2021

Zo'n 8000 volwassenen met een RANOV-vergunning komen in aanmerking om Nederlander te worden. Vanaf 1 november 2021 gelden soepelere regels voor deze groep. De IND verstuurt vanaf deze week de brieven waarmee de betrokkenen naar het gemeenteloket kunnen. 

De groep mensen die valt onder de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) komt alsnog in aanmerking voor het Nederlanderschap. In de brieven die de IND hen vanaf deze week verstuurt, is te lezen dat zij mogelijk een aantal vrijstellingen krijgen. Daardoor is het niet langer nodig een geldig buitenlands paspoort (of ander bewijs) te overleggen waaruit de nationaliteit blijkt. Ook is deze groep niet verplicht om een geboorteakte- of registratiebewijs te overleggen. Wie dat wil, kan daardoor alsnog een aanvraag indienen om Nederlander worden.

Met de brief naar de gemeente

Eerder dit jaar werden (destijds) minderjarige RANOV'ers al vrijgesteld van de documenteneis en de plicht om afstand te doen van de huidige nationaliteit. Nu komen daar dus nog zo'n 8000 volwassenen bij. Al weten de IND en gemeenten niet precies hoeveel mensen uit deze groep daadwerkelijk naar burgerzaken komen. Voor degenen die dat wél doen, zetten de beide partijen zich samen in om de doorlooptijden van de aanvraagprocedures zo kort mogelijk te houden.

Nog altijd naturalisatietoets

De IND toetst nog altijd of de RANOV'ers in aanmerking komen voor de Nederlandse nationaliteit – ook als zij met deze brief naar de gemeente komen. De documenteneis vervalt, maar verder moeten zij nog steeds voldoen aan alle andere voorwaarden om Nederlander te worden. Zo moeten zij 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen en mogen geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Bij grote twijfels over iemands identiteit of nationaliteit, kan een aanvraag alsnog worden afgewezen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.ind.nl/ranov