Pilots uitreiken verblijfssticker voor vluchtelingen uit Oekraïne

Last update: 17 juni 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reikt in een aantal pilots verblijfsstickers uit aan Oekraïense vluchtelingen. De verwachting is dat over een paar weken op grotere schaal gestart kan worden met het uitreiken van verblijfsstickers op verschillende locaties in het land. Momenteel worden de lessen uit de pilots meegenomen om het proces straks zo efficiënt mogelijk in te richten. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nu nog geen afspraak maken voor het ophalen van een verblijfssticker. 

Met een verblijfssticker kunnen Oekraïense vluchtelingen aantonen dat zij in Nederland mogen verblijven en werken zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is. De sticker wordt door de IND in het paspoort geplakt. De sticker is nu nog niet noodzakelijk voor een legaal verblijf in Nederland, omdat de IND coulant omgaat met de geldende vrije termijn. Dit geldt ook voor werken in Nederland. Vanaf komend najaar is wel een bewijs van rechtmatig verblijf nodig om te mogen werken.

Eerste resultaten

Uit de eerste pilot in Amersfoort kwam naar voren dat het beter is om zoveel mogelijk met vaste locaties te werken voor het uitreiken van de stickers. Deze locaties worden de komende tijd verspreid over Nederland ingericht. De IND leidt medewerkers en uitzendkrachten op om dit proces goed uit te kunnen voeren. Uit de pilot blijkt dat de inzet van Oekraïens sprekend personeel wordt gewaardeerd. Ook is het prettig voor de IND-medewerkers dat gemeenten en Vluchtelingenwerk ervoor zorgen dat veel Oekraïense aanvragers goed geïnformeerd ter plekke komen. Deze week vond nog een pilot plaats in gemeente Westland en volgende week in Utrecht.

Verblijfsstickers

De verwachting is dat de IND ongeveer 1200 Oekraïners per dag kan voorzien van een bewijs van rechtmatig verblijf. Op dit moment zijn er in totaal bijna 65.000 Oekraïners die onder de Europese richtlijn vallen en in aanmerking komen voor een sticker. Zij kunnen daar straks via een online planner een afspraak voor maken. Dit proces geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne die geregistreerd zijn bij de gemeente en dus bekend zijn bij de IND. Zodra de afsprakenplanner online is, volgt meer informatie.