Open azc dag: online binnenkijken in een azc

Last update: 20 september 2021

​Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), VluchtelingenWerk Nederland en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) organiseren jaarlijks een open dag op nationale Burendag. Dit jaar is dat op 25 september. Normaal opent het COA de deuren van azc´s, maar vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar een online programma. 

Tijdens de open dag willen de deelnemende organisaties omwonenden en andere belangstellenden laten zien hoe bewoners en medewerkers naast elkaar leven op een azc. Om u een inkijkje te geven in het leven op een azc, hebben we gezamenlijk een film gemaakt die op zaterdag 25 september live gaat. De film kunt u vanaf dat moment bekijken op de pagina Azc in Beeld. Daarnaast maken verschillende locaties een azc-krant met verhalen, foto's en meer informatie over het wonen en werken in een azc. Deze krant wordt in de omgeving van azc´s verspreid.

Verhalen in beeld

Ook zijn er verschillende vlogs en interviews met azc-bewoners. Lees bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal van statushouder Raouf. Hij arriveerde in 2018 als alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland. Benieuwd naar alle verhalen? Lees ze hier: www.azcinbeeld.nl.

Burendag

De Open azc dag vindt altijd plaats op nationale Burendag. Hiermee willen we benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal.

Gezamenlijk

'Azc in Beeld' is een initiatief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Op hun websites leest u wat deze organisaties doen.