Nog duizenden in Nederland wonende Britten moeten Brexit-pas aanvragen

Last update: 16 november 2020

​Nog duizenden Britten die in Nederland verblijven moeten een Brexit-verblijfspas bij de IND aanvragen. Na het aflopen van de Brexit-overgangsperiode op 31 december 2020 moeten zij kunnen aantonen dat ze op basis van het EU-terugtrekkingsakkoord in Nederland mogen verblijven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een zorgverzekering. Dat kan met een verblijfspasje van de IND. De IND heeft alle in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven Britten aangeschreven die de pas nodig hebben. Circa 6.000 Britten hebben hier nog geen gehoor aan gegeven. Bovendien zijn er sindsdien nog nieuwe Britten naar Nederland gekomen. De IND roept hen op zo snel mogelijk een verblijfspas aan te vragen.

De IND heeft 34.400 Britten aangeschreven. Ruim 28.300 van hen hebben inmiddels een aanvraag ingediend. Daarnaast hebben 1.500 Britten die niet rechtstreeks benaderd waren een aanvraag ingediend. De oproep is ook via social media en de website van de Britse overheid verspreid. Bijna 95 procent van alle ingediende aanvragen is inmiddels door de IND afgehandeld en 99 procent van deze Britten heeft een verblijfsvergunning gekregen.

De aanvraag indienen kan nog tot 1 juli 2021, maar de IND roept de Britten op dit zo snel mogelijk te doen, zodat zij de pas al vanaf 1 januari 2021 kunnen tonen. De aanvraag kan online worden ingediend via de speciale Brexit-website van de IND (ind.nl/Brexit). Ook Britse grensarbeiders, die in Nederland werken maar hier niet wonen, hebben vanaf 1 januari een document nodig. Met het document 'grensarbeider' kunnen zij dan aantonen dat zij al voor 31 december 2020 in Nederland werkten en hun werkzaamheden in Nederland mogen voortzetten.

Extra dienstverlening en corona

Vanwege de coronamaatregelen heeft de IND de openingstijden van de loketten verruimd en extra Brexit-loketten geopend voor het afgeven van een vingerafdruk en pasfoto en het ondertekenen van het document. Hierdoor is ook de drukte bij loketten beter verdeeld. Daarnaast bezorgt de IND de verblijfspasjes tijdelijk op het huisadres. Deze extra dienstverlening loopt tot het einde van dit jaar. Inmiddels zijn al 15.000 pasjes bezorgd.

Nederland koploper

Nederland was het eerste EU-land dat Britten van een verblijfspas voorzag. De IND is op de dag van het officiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gestart met het aanschrijven van Britten. Nog diezelfde maand werd de eerste Brexit-verblijfspas uitgereikt. Ook met de start van de online aanvraagprocedure voor de grensarbeiders in oktober loopt Nederland voorop.