IND-inzet voor Afghaanse evacués uitgebreid

Last update: 25 augustus 2021

​Alle asielaanvragen van Afghaanse evacués zullen door speciale teams van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op opvanglocaties zoveel mogelijk ter plekke in behandeling worden genomen. Die inzet gold al voor de opvang in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Marnewaard (Zoutkamp), maar wordt nu tevens uitgebreid naar de andere opvanglocaties.

Op alle locaties krijgen de evacués een voorregistratie door de IND. Daarna zal de Koninklijke Marechaussee zorgen voor de formele identificatie en registratie. Parallel daaraan worden de evacués in het kader van de openbare orde en de nationale veiligheid gescreend door de IND. Zodra de quarantaineperiode is verlopen, kunnen de medewerkers van de IND zo snel mogelijk beginnen met het horen in de asielprocedure.

Een team IND-medewerkers is beschikbaar om de aanvragen in behandeling te gaan nemen. Het IND-team zal projectmatig werken. In het team zitten experts, die de afgelopen jaren de zogeheten Tolkenregeling al uitvoerden, waardoor sinds de Nederlandse missie in Uruzgan al Afghaanse tolken en hun gezinnen een asielvergunning hebben gekregen. Ook hebben alle medewerkers ervaring met het horen van kwetsbare personen.

Besluiten
Momenteel geldt een zogenoemd besluit- en vertrekmoratorium, waardoor er in beginsel geen besluiten worden genomen op lopende en nieuwe asielaanvragen. Ook worden de beslistermijnen van de procedure verlengd gelet op de onzekerheid die er bestaat over de feitelijke situatie in het land van herkomst.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dinsdag laten weten dat het besluit- en vertrekmoratorium een beslissing over een asielaanvraag niet in de weg hoeft te staan. In zaken waar dat kan zal de IND dus tot een beslissing komen, ook ten tijde van het moratorium.

Schiphol
De IND-medewerkers op het grenskantoor op Schiphol zijn ook nog altijd actief om de evacués te helpen. Daarnaast blijven de twee zogeheten International Liaison Officers in Tblisi en Islamabad aan het werk om ook daar de evacuatie te ondersteunen.  

Contact
Neem voor vragen over evacuatie uit Afghanistan contact op met het crisisteam van de Rijksoverheid via telefoonnummer +31 247 247 247 of via e-mailadres kabul@minbuza.nl. Het crisisteam staat dag en nacht, zeven dagen per week klaar en registreert alle aanmeldingen.

 Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl: Afghanistan | Rijksoverheid.nl.