IND gebruikt lessen Taskforce bij verbeteren organisatie

Last update: 25 mei 2022

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt geleerde lessen van de Taskforce asielaanvragen mee bij de veranderopgave voor de organisatie. De evaluatie van de Taskforce is uitgevoerd door onderzoeksbureau Anderson Elffers Felix (AEF). We borduren hiermee voort op verbeteringen die in gang zijn gezet na een rapport van EY over het functioneren van de IND uit juli 2021.

In april 2020 stelde de toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een Taskforce in om de achterstanden in de behandeling van asielaanvragen weg te werken. Het ging om in totaal 15.350 zaken. Per 1 juli 2021 is de Taskforce opgeheven, waarna de resterende zaken naar de IND zijn overgeheveld. De AEF-evaluatie focust op de taakuitvoering van de Taskforce en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. De onderzoekers hebben ook de bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de inhoud van tussentijdse evaluaties van de Taskforce bij hun onderzoek betrokken.

Aanbevelingen

Aan de hand van het werk van de Taskforce komt AEF in zijn rapport met een reeks aanbevelingen, die de IND grotendeels al heeft opgepakt. AEF concludeert dat een projectmatige aanpak om achterstanden in te lopen of aanvragen van een specifieke groep sneller te behandelen, waardevol is gebleken om een groot aantal asielzoekers duidelijkheid te geven en vernieuwende keuzes te maken.  

Qua sturing wijst AEF op het belang van centrale planning. Daar werkt de IND aan in de vorm van een ‘verkeerstoren’ om beter te kunnen sturen op de instroom, de personeelscapaciteit en de werkvoorraad. Via strategische personeelsplanning streeft de IND naar meer grip op de personeelsinzet. Het werven en opleiden van nieuwe medewerkers heeft grote prioriteit, hoewel ook de IND de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt merkt. Daarnaast wordt gekeken naar de doorontwikkeling van outsourcing en van schriftelijk horen, een innovatie van de Taskforce. Hierbij wordt onder meer de advocatuur betrokken via een werkgroep.

Waardevol

DG IND Rhodia Maas is blij met de handvatten die het AEF-rapport biedt voor het verbeteren van de werkprocessen van de IND, waarbij een snelle én zorgvuldige behandeling van aanvragen vooropstaat. Rhodia Maas: “Het AEF-rapport biedt waardevolle inzichten voor onze organisatie. Zeker nu opnieuw sprake is van een verhoogde instroom van asielzoekers, waardoor zij langer moeten wachten op een besluit van de IND. We betrekken de lessen van de Taskforce bij verbeteringen die zijn ingezet voor het toekomstbestendig maken van de IND. Die weg zijn we al ingeslagen met het EY-rapport van vorig jaar.”

Meer informatie