error

Tussen vrijdag 9 juni 20.00 uur en zondag 11 juni 14.00 uur zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Advocatenportaal en de online-aanvraagformulieren niet (altijd) beschikbaar. Dit komt omdat we aan onze website werken.

close

IND coulant voor migranten met coronasteun

Last update: 5 juli 2022

Voldoende inkomen is een voorwaarde voor een verblijfsvergunning in Nederland. Omdat vreemdelingen door de coronapandemie soms met verlies van inkomsten kampten, is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) soepel omgegaan met het inkomensvereiste bij het toetsen van verblijfsaanvragen. In een klein aantal gevallen is de IND niet coulant geweest, terwijl dat wel had gemoeten. Dat is recent hersteld.

Na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 kreeg de IND veel vragen van migranten die door financiële problemen vreesden hun verblijfsrecht in Nederland te verliezen. Zij maakten namelijk gebruik van financiële steunfondsen van de overheid, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Een beroep op deze bijstand kan in principe gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, maar in deze uitzonderlijke situatie zijn we in een aantal gevallen coulant geweest.

Inkomensvereiste

De IND heeft (via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) signalen ontvangen van Platform Beeldende Kunst dat een kleine groep migranten een afwijzing heeft gekregen omdat zij niet meer voldeden aan het inkomensvereiste en afhankelijk waren van noodsteun via de Tozo. Uit intern onderzoek blijkt dat het gaat om circa 20 aanvragen voor een verlenging van een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Dit had te maken de hoge tijdsdruk en de complexiteit van de noodsteunmaatregelen. Hierdoor kon het verblijfsrecht van de betrokkenen mogelijk in het geding komen. Inmiddels hebben we dit hersteld, zodat de coulance voor het inkomensvereiste geldt voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Als migranten denken dat hun aanvraag wellicht onterecht is afgewezen, kunnen zij bezwaar maken bij de IND. Als de bezwaartermijn mogelijk al verstreken is, kunnen zij eventueel een nieuwe aanvraag indienen.