Evaluatie: regeling voor het aantrekken van start-ups is succesvol

Last update: 23 september 2022

De speciale start-up-regeling waarmee startende ondernemers sinds 2015 naar Nederland kunnen komen, is een succes. De doelstelling om per jaar enkele tientallen startende innovatieve ondernemers van buiten de EU aan te trekken is behaald. De regeling draagt bij aan het behouden en uitbreiden van kennis in Nederland. Dat blijkt uit de evaluatie ‘Succesvol Opgestart?’ die deze zomer gepresenteerd werd.

Uit de evaluatie, die werd uitgevoerd door de onderzoeksafdeling van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), blijkt dat een deel van de aanvragers van een start-up verblijfsvergunning eerder als student in Nederland verbleven. De start-up-verblijfsvergunning is één jaar geldig en kan niet worden verlengd. Na dat jaar kunnen de ondernemers verblijf aanvragen in het kader van de zelfstandigenregeling. Uit de evaluatie blijkt dat na afloop meer dan de helft van de start-ups na dit jaar in Nederland wil blijven.

Start-ups tevreden over service IND en RVO

Het merendeel van de beginnende ondernemers is tevreden over de service vanuit de IND en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De IND haalt de wettelijke beslistermijn in het grootste deel van de gevallen. De RVO en de betrokken facilitators (begeleiders van de start-ups in Nederland) zijn enthousiast over de kwaliteit van de aanvragende start-ups.

Ruimte voor verbetering

Naast de bevestiging dat de regeling bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat, zien de onderzoekers enkele verbeterpunten. Een hiervan is de duur van de start-up-vergunning te verlengen, zodat ondernemers meer tijd krijgen om te voldoen aan de eisen voor verlenging van de zelfstandigenregeling. Hierdoor is de kans groter dat de startende ondernemer in Nederland kan blijven. Daarnaast kan de dienstverlening richting start-ups verder verbeterd worden. Bijvoorbeeld door het altijd mogelijk te maken de aanvraag digitaal in te dienen en communicatie altijd in het Engels te laten verlopen. Ook adviseren de onderzoekers om de start-up-regeling gerichter te promoten in landen waar ondernemers vandaan komen.

Wie komen er?

Tussen 2015 en 2021 hebben in totaal iets minder dan duizend innovatieve startende ondernemers een aanvraag ingediend. Van deze duizend aanvragen is 65% ingewilligd. Deze personen hadden 79 verschillende nationaliteiten. Het vaakst werden aanvragen ingediend door ondernemers uit India (16%), gevolgd door Iran (10%), Rusland (8%) en Amerika (7%). Driekwart van de aanvragers was man en de gemiddelde leeftijd van de aanvragers is tussen de 30 en 40 jaar. De beginnende ondernemers werken het vaakst in de sectoren ICT, Life sciences & health en de creatieve industrie (films, games, video).