Eerste resultaten pilot nareis Zevenaar succesvol

Last update: 18 februari 2022

In december 2021 is de IND, samen met het COA, gestart met een pilot voor nareizigers in Zevenaar. Nareizigers die geen opvang nodig hebben en terechtkunnen bij familie met woonruimte melden zich niet meer in Ter Apel, maar bij de IND in Zevenaar. De eerste resultaten van deze pilot zijn succesvol. Nagenoeg alle nareizigers die hiervoor in aanmerking komen, circa 250, maakten in januari gebruik van deze route. Daarmee wordt de druk op zowel het aanmeldproces als de asielopvang in Ter Apel verminderd.

Ontlasting Ter Apel

Vanwege de hoge instroom van asielzoekers en nareizigers is het al geruime tijd erg druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voorheen meldde iedere nareiziger zich in Ter Apel. In 2021 waren dat ruim 10.000 mensen. Iedereen die zich aanmeldde ging standaard de opvang in, ook als zij bij familie terechtkonden. Dat heeft de IND nu opgesplitst. Alleen nareizigers die nog moeten wachten op geschikte woonruimte melden zich in Ter Apel. De rest komt naar Zevenaar.

Op het kantoor in Zevenaar komen tientallen nareizigers per week langs voor hun gesprek en beschikking. De afgelopen weken ongeveer een derde van alle nareizigers die naar Nederland kwamen. De verplaatsing van het aanmeldproces voor deze groep naar Zevenaar zorgt dus direct voor een ontlasting van Ter Apel. Op die manier kan de IND meer asielzoekers en nareizigers sneller helpen.

Alleen op afspraak

De locatie Zevenaar werkt alleen op afspraak. Dat is nieuw. In Ter Apel kunnen mensen gewoon aankloppen. In Zevenaar moeten zij online een afspraak maken, nog voordat ze op het vliegtuig naar Nederland stappen. De IND begint dan meteen met de voorbereidingen voor de afspraak, maakt het papierwerk alvast in orde en zorgt dat de afhandeling op locatie soepel verloopt. Het COA controleert of de huisvesting bij het gezinslid in Nederland passend is. Eenmaal in Zevenaar krijgt de nareiziger het besluit overhandigd van de IND, waarin staat dat hij of zij een verblijfsvergunning krijgt. Na de aanmelding moeten gezinsleden zich nog laten inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Stap voor stap

De verplaatsing van het aanmeldproces voor nareizigers van Ter Apel naar Zevenaar gebeurt stap voor stap. De pilot is begonnen met de groep die na aankomst kan verblijven bij een gezinslid in Nederland. Op basis van deze ervaringen bekijkt de IND samen met het COA en andere partners  op welke manier het aanmeldproces voor nareizigers zonder woonruimte verplaatst kan worden. Streven is dat uiteindelijk alle nareizigers zich melden in Zevenaar.

Lees hierover meer in Vreemdelingenvisie.