Eerste Afghaanse evacués ontvangen inwilligend besluit IND

Last update: 6 september 2021

De eerste Afghaanse evacués hebben van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inwilligend besluit ontvangen op hun asielaanvraag. De betrokken hoor- en beslismedewerkers van de IND overhandigden het besluit vrijdag op noodopvanglocatie Legerplaats De Harskamp in Ede, nadat de evacués een verkorte asielprocedure waren doorlopen. 

Het gaat om twee gezinnen en een individu. In totaal mogen door dit besluit 13 mensen in Nederland blijven. Vanwege de privacy gaat de IND niet verder in op de achtergrond van deze evacués.


Korte procedure
De IND heeft de voorregistratie van de gehele groep van ruim 1900 personen inmiddels afgerond. Dat houdt in dat van iedereen de namen en verblijfslocaties zijn geregistreerd.
De komende periode wordt door de Koninklijke Marechaussee verder gewerkt aan de formele identificatie en registratie van de gehele groep. Daarbij worden onder meer biometrische gegevens afgenomen, zoals vingerafdrukken. Ook loopt de screening van de IND op openbare orde en nationale veiligheid voor een deel van de groep nog.

50 medewerkers
Na afronding van de screening en identificatie en registratie kan de IND beginnen met het horen van de individuele evacués. Daar zijn de komende periode vijftig medewerkers voor vrijgemaakt. Na een gehoor kan over het algemeen vrij snel worden besloten op een aanvraag. 

Opvang
Noodopvanglocatie de Legerplaats in Harskamp is één van de plekken waar Afghaanse evacués tijdelijk worden opgevangen. De mensen verblijven hier in afwachting van een plek op een vervolglocatie.