De Nieuwsbrief Zakelijk van 19 mei 2020 staat nu online

Last update: 19 mei 2020

De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doeleinden.

In dit nummer leest u meer over:

Coronavirus (COVID-19)

  • Geleidelijk meer afspraken bij IND-loketten
  • Gevolgen als loon kennismigrant lager is dan looncriterium
  • Raadpleeg altijd de veelgestelde vragen
  • Voorlopig geen voorlichtings- en themabijeenkomsten in Den Haag
  • Overgangsfase afname pasfoto verlengd

Andere onderwerpen

  • Wijzig administratieadres via Portaal Zakelijk of papieren formulier
  • Meld technische problemen Portaal Zakelijk via e-mail
  • Verzoeken om controle van lijsten worden niet behandeld
  • Veelgestelde vraag: Wanneer kan de IND de erkenning van een referent intrekken?