Asielprocedure hervat via telehoren

Last update: 1 mei 2020

Met behulp van telehoren wordt de asielprocedure stapsgewijs hervat. Dit gebeurt omdat het vanwege de coronamaatregelen van de rijksoverheid nu niet goed mogelijk is om vreemdelingen fysiek te horen op de IND-kantoren. Hoofddirecteur Aly van Berckel ging vrijdag 1 mei in gesprek met IND-medewerkers in Zevenaar, die betrokken zijn bij telehoren.

Het telehoren van vreemdelingen gebeurt via een beveiligde videoverbinding. Hierbij werkt de IND nauw samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De vreemdeling die gehoord wordt, zit op afstand in een COA-opvanglocatie. Via een videoverbinding kan de persoon spreken met IND-medewerkers die werken vanuit Zevenaar, Den Bosch, Schiphol of Ter Apel. Ook advocaten kunnen gebruikmaken van de voorzieningen. Op deze manier vinden nu wekelijks enkele tientallen gehoren plaats.

Opstartfase
Het telehoren zit nog in de opstartfase en wordt op beperkte schaal toegepast. Het gaat nu vooral om zaken die zich lenen voor een versnelde procedure, maar ook om aanvullende gehoren in de verlengde asielprocedure en om aanmeldgehoren van vreemdelingen die onlangs in Nederland zijn aangekomen. Het is de bedoeling om telehoren stapsgewijs breder toe te passen, zodat de asielprocedure ondanks de coronacrisis zo veel mogelijk blijft draaien. Ook wordt de dienstverlening aan de IND-loketten, die nu alleen geopend zijn voor spoedzaken, de komende tijd waar mogelijk uitgebreid. Daarnaast bekijkt de IND of kantoren aangepast kunnen worden om fysiek horen veilig mogelijk te maken. Bij alle stappen wordt zorgvuldig afgewogen wat wel en niet verantwoord is.


Flexibel zijn
Hoofddirecteur Aly van Berckel stelde zich vrijdag 1 mei, eveneens via een videoverbinding, op de hoogte van de ontwikkeling van het telehoren. Aly van Berckel: "De coronacrisis raakt de kern van het werk van de IND: het horen van vreemdelingen. Wij zijn dan ook op zoek naar manieren om ons werk zo veel mogelijk te laten doorgaan. Telehoren is een goed voorbeeld, ook al moeten we nog wennen aan deze nieuwe werkwijze. Ik vind het mooi om te zien dat onze medewerkers zich hierbij flexibel opstellen. Het is natuurlijk anders als je elkaar op afstand spreekt dan in dezelfde ruimte. Ik ben ook erg blij met de goede samenwerking met het COA, de RvR en de DJI."

Korte lijnen
Petra Woudsma, locatiemanager COA: "Het is prima dat onze bewoners weer gehoord gaan worden en dat er schot in de zaak zit. Wij werken hier graag aan mee. Er is altijd een host bij de bewoner aanwezig tijdens het gehoor. Het proces is nieuw voor alle partijen en zal in de komende weken zijn weg vinden. Tot nu gaat het inbellen prima en zijn de lijnen kort."

Blij met voortgang
Jo Alberts, manager asiel van de Raad voor Rechtsbijstand: "Telehoren is een goed communicatiemiddel. Maar persoonlijke gesprekken hebben toch onze voorkeur, gezien de achtergronden van onze klanten. Onze klanten zijn wel blij dat er voortgang komt in de procedures. De samenwerking is intens en verloopt onder hoge druk, maar we weten elkaar goed te vinden. Er wordt hard gewerkt om digitaal door te schakelen met de advocaten op kantoor."

IND.nl/coronavirus
Kijk op www.ind.nl/coronavirus voor antwoorden op veelgestelde vragen en het laatste nieuws over de dienstverlening van de IND tijdens de coronacrisis.