Asielinstroom in november 2021

Last update: 9 december 2021

​De totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) is hoog en bedroeg in november 4.584. Alleen in de voorgaande twee maanden van dit jaar lag dat aantal nog hoger: in september 5.085 en in oktober 5.271. 

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in november 3.589. In oktober was dat 3.873. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.440), Afghanistan (462), Jemen (190), Irak (187) en Turkije (143).

Evacuatie Afghanistan

Het bovengenoemde aantal van 462 bestaat voor het overgrote deel uit aanvragen die zijn ingediend door personen die uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Het aantal asielaanvragen dat door evacués is ingediend in de maand november is: 419.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in november 164. In oktober was dat 189. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is:
Syrië (27), Afghanistan (22), Iran (20), Irak (16) en Nigeria (12).  

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in november 831. In oktober waren dat er 1.209. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (581), Eritrea (63), Turkije (40), staatloos (32) en Jemen (28).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend met als doel "Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling" (AMV) bedroeg in november 325. In oktober waren dat er 411. De top 5 van gestelde herkomstlanden van AMV is: Syrië (164), Irak (43), Eritrea (29), Somalië (18) en Marokko (16).