Asielinstroom in december 2021

Last update: 17 januari 2022

​In december 2021 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 3.751. Ten opzichte van de twee voorafgaande maanden betreft dit een daling: in november 4.578 en in oktober 5.269.

De totale asielinstroom in 2021 bedroeg 36.620. Dat is een forse toename ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Ter vergelijking: de totale asielinstroom in 2020 bedroeg 19.132 en de totale asielinstroom in 2019 bedroeg 29.435. 

De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die in 2021 een asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (14.904), Afghanistan (3.425), Turkije (3.215), Jemen (1.855) en Eritrea (1.576).

Eerste asielaanvragen 

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in december 2.417. In november was dat 3.580. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (961), Afghanistan (178), Somalië (128), Eritrea (114) en Turkije (109). 

Evacuatie Afghanistan

Van het bij herkomstland Afghanistan genoemde aantal van 178 eerste aanvragen, zijn 97 aanvragen ingediend door personen die uit Afghanistan zijn overgebracht naar Nederland.

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in december 147. In november waren dat er 164. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Irak (17), Afghanistan (12), Iran (12), Nigeria (11) en Egypte (9).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in december 1.187. In november waren dat er 834. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (774), Eritrea (85), Jemen (64), Turkije (54) en staatloos (50).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend met als doel "Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling" (AMV) bedroeg in december 281. In november waren dat er 351. De top 5 van gestelde herkomstlanden van AMV is: Syrië (136), Eritrea (49), Somalië (24), Algerije (13) en Marokko (12).