Aanmeldgehoor en eerste gehoor samengevoegd, flexibele AA ingevoerd

Last update: 25 mei 2021

​Met ingang van 25 juni zijn er enkele veranderingen in de asielprocedure. Doel hiervan is een efficiëntere behandeling van asielaanvragen door de IND.

Het gaat om wijzigingen in de aanmeldfase, het vervallen van het eerste gehoor (om de overlap met het aanmeldgehoor weg te nemen), de introductie van een flexibele algemene asielprocedure (de AA+) en het doorvoeren van enkele technische aanpassingen. Hierdoor kan de IND asielaanvragen efficiënter behandelen. De wijzigingen zijn opgenomen in het Vreemdelingenbesluit (Vb).