Documenten uploaden bij uw online aanvraag

Laatste update: 30 juni 2022

Bij een online aanvraag moet u vaak documenten uploaden. Bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort. Op deze pagina leest u meer over het digitaal maken en uploaden van documenten bij uw online aanvraag.

U kunt pdf-bestanden en jpg-bestanden uploaden

De IND accepteert alleen uploads in het bestandsformaat pdf of jpg. Bij enkele aanvragen is het ook mogelijk een jpeg-bestand te uploaden. 

Maak geen pdf-portfolio van uw samengevoegde pdf-bestanden. De IND kan een pdf-portfolio niet openen. 

Een document digitaliseren en omzetten naar pdf of jpg

U kunt papieren documenten op verschillende manieren overzetten naar een computer of mobiel apparaat. Dit heet digitaliseren.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Een document digitaliseren en omzetten naar pdf of jpg

  open minus

Document uploaden bij uw online aanvraag

Hebt u alle documenten voor de aanvraag als pdf-bestand op uw computer of mobiele apparaat? Zorg dat de documenten een duidelijke naam hebben. In de online aanvraag ziet u wanneer u welk document moet uploaden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Document uploaden bij uw online aanvraag

  open minus

Documenten uploaden bij een ingediende aanvraag

Aanvullende documenten uploaden

U wilt nog een of meer aanvullende documenten uploaden. De aanvullende documenten worden dan toegevoegd aan uw aanvraag. Dit kan alleen als u nog geen beslissing op deze aanvraag hebt ontvangen.

Voor het uploaden hebt u het zaaknummer nodig. U vindt het zaaknummer op de ontvangstbevestiging die u per post krijgt.

U kunt aanvullende documenten uploaden als een van deze situaties voor u geldt:

 • U bent de vreemdeling.
 • U bent de sociaal referent, bijvoorbeeld voor uw partner.
 • U bent garantsteller voor iemand die een visum kort verblijf heeft aangevraagd en u hebt bezwaar gemaakt.

U kunt meerdere documenten uploaden tot maximaal 40 MB. Per document kunt u tot maximaal 8 MB uploaden.

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Bericht voor gemachtigden en advocaten

  open minus