Gevolgen verblijfsrecht bij beroep op algemene middelen

Laatste update: 16 december 2022

Vraagt u een uitkering aan uit de algemene middelen, zoals bijstand? Of hebt u een uitkering uit de algemene middelen? Dan kan de IND uw verblijfsrecht wijzigen. Het gevolg van een uitkering kan zijn dat de IND uw verblijfsrecht stopt. U mag dan niet meer in Nederland blijven. Lees voor welke uitkeringen dit geldt.

Aantekeningen op verblijfsdocument

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staan aantekeningen. U leest daar of een aanvraag voor een uitkering uw verblijf in Nederland kan stoppen. Het gaat om de volgende aantekeningen:

  • Een beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. 
  • Een meer dan aanvullend beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

Bent u een EU/EER-burger of Zwitser? Dan hebt u niet altijd een verblijfsdocument.

Uitkeringen met gevolgen voor verblijfsrecht

Er zijn verschillende uitkeringen uit algemene middelen die uw verblijf kunnen stoppen. Bijvoorbeeld de uitkeringen die worden betaald volgens de volgende wetten:

  • Participatiewet (was eerst de Wet werk en bijstand)
  • Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
  • Wajong 
  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 
  • Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 
  • Toeslagenwet (TW) uitgevoerd door UWV 
  • Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)

Dit overzicht is niet compleet. Uitkeringen uit algemene middelen volgens andere wetten kunnen ook uw verblijf stoppen.

Intrekken verblijfsrecht

De gemeente waar u woont, bepaalt of u een uitkering uit algemene middelen krijgt. De gemeente geeft uw aanvraag voor de uitkering door aan de IND. De IND beoordeelt of uw verblijf stopt. Trekt u de aanvraag voor de uitkering in? Dan stopt ook de melding aan de IND.

Toeslagen geen gevolgen voor het verblijfsrecht

Een aanvraag voor huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget stopt uw verblijf niet. De Belastingdienst bepaalt of u recht hebt op een toeslag. Lees over de toeslagen op de website van de Belastingdienst. Ook als u energietoeslag van uw gemeente ontvangt, stopt uw verblijfsrecht niet.

Uitkeringen EU/EER-burgers, Zwitsers en hun familieleden


U bent EU/EER-burger of Zwitser. Of u bent een familielid met een andere nationaliteit. Een aanvraag voor een uitkering uit algemene middelen kan uw verblijf stoppen. Dit hangt af van de tijd dat u geldig in Nederland woont.

Duurzaam verblijf

Woont u 5 jaar of langer geldig in Nederland? Dan hebt u meestal duurzaam verblijf. Uw aanvraag voor de uitkering stopt uw verblijf niet.

Niet-duurzaam verblijf

Hebt u geen duurzaam verblijf? Uw verblijfsrecht kan stoppen. De IND beoordeelt dan uw situatie en kijkt naar de hoogte van het inkomen. Er gelden verschillende regels voor inkomen. Het hangt af van uw situatie en of u economisch actief of economisch niet-actief bent.

Economisch actief

Verricht u nog steeds reƫle en daadwerkelijke arbeid? Dit betekent dat u minimaal 40% van een normale werkweek werkt. Of dat u minimaal 50% van de bijstandsnorm verdient. Dan stopt uw aanvraag voor de uitkering van uw verblijfrecht niet.

Economisch niet-actief

Hebt u geen betaald werk of bent u student? Dan moet u voldoende geld hebben om van te leven. Dit geldt voor u en voor uw familieleden die bij u wonen. U voldoet aan de inkomensnorm als uw inkomen gelijk is aan het Nederlandse minimumloon (met vakantiegeld).