Disclaimer live chat

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij in deze chat zorgvuldig om met uw gegevens.

​De IND verwerkt persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden. Ook gebruikt en bewaart de IND de gegevens van deze gesprekken voor trainings- en analysedoeleinden. Daarbij houdt de IND zich aan de regels die in de privacywetgeving staan. In de Privacyverklaring leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt.

 Onze medewerkers geven alleen algemene informatie in de chat. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie die via de chat wordt gegeven.

Bent u op zoek naar informatie over uw persoonlijke situatie of  wilt u weten wat de status van uw procedure is? Of heeft u een andere specifieke vraag? Kijk op Mijn IND of neem telefonisch contact met ons op via 088 043 0430.

Het is niet mogelijk om via de chat een aanvraag/verzoek of aanvullende informatie/documenten in te dienen. Dit kan alleen online via de IND-website of per post.