• Home
  • Nieuws
  • Inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022

Inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022

​Vanaf 1 januari 2022 geldt een inburgeringsplicht voor Turkse (gezins)migranten en hun familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen. De IND controleert of zij het basisexamen inburgering in het buitenland hebben behaald bij de beoordeling van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning.

De inburgeringsplicht geldt sinds 1 mei 2020 al voor Turkse nieuwkomers met een asielstatus en hun gezinsleden. Vanaf 1 januari 2022 moeten ook Turkse gezinsmigranten die zich in Nederland willen vestigen en geestelijk bedienaren met de Turkse nationaliteit eerst in Turkije slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit is vanaf 1 januari 2022 een voorwaarde voor de mvv-aanvraag. Nu is deze groep nog vrijgesteld van die verplichting. Eenmaal aangekomen in Nederland starten de nieuwkomers met een persoonlijk inburgeringstraject op maat.

Nieuw inburgeringsstelsel
De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers valt samen met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf 1 januari 2022 geldt. Daarmee gaan voor nieuwkomers met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden dezelfde regels gelden als voor nieuwkomers uit andere landen. Kennismigranten, studenten of migranten die met een tijdelijk doel naar Nederland komen, hebben geen inburgeringsplicht. Ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit die nu al in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben, hoeven in principe niet (alsnog) het inburgeringstraject te doorlopen.


Nieuws

De Nieuwsbrief Zakelijk van 19 januari 2022 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

IND Jaarcijfers 2021: Ondanks corona toch druk jaar voor IND

- De IND heeft in 2021 ruim 194.000 aanvragen ontvangen. Het gaat om mensen die in Nederland willen...

Asielinstroom in december 2021

- ​In december 2021 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvra...

Meer nieuws