• Home
  • Nieuws
  • IND ziet forse toename van aanvragen studievergunningen door studenten van buiten de EU

IND ziet forse toename van aanvragen studievergunningen door studenten van buiten de EU

Het aantal aanvragen van studievergunningen door studenten van buiten de EU is in juli dit jaar al fors hoger dan in 2020, toen er door de Coronamaatregelen minder aanvragen binnen kwamen. Net als voor Corona zit de jaarlijkse groei weer op 10%. De eerste piek kwam dit jaar bovendien een maand eerder dan in andere jaren. Opgeteld zijn er eind juli van dit jaar al meer aanvragen (15.110) ontvangen dan in heel 2020 (12.310). De IND heeft de afgelopen maanden gemiddeld drie keer zoveel aanvragen behandeld als in dezelfde periode in 2020. Vrijwel alle aanvragen (98%) zijn gehonoreerd.

Nieuwkomer Groot-Brittannië
De meeste aanvragen betreffen studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Als gevolg van de Brexit moeten studenten uit Groot-Brittannië nu ook een verblijfsaanvraag doen bij de IND om in Nederland te kunnen studeren. Het gaat tot nu toe om circa 600 studenten. De meeste aanvragen zijn bedoeld voor studie aan de UvA en de TU Delft. Meest populaire studie is Economics & Business, gevolgd door Engineering, Arts & Culture, Social Sciences, en Science.


Goede samenwerking
Net als vorig jaar zijn er, naast de gebruikelijke kanalen, samen met Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en het ministerie van Buitenlandse Zaken,  spreekuren en workshops gehouden om vragen van onderwijsinstellingen te beantwoorden. Door deze nauwe contacten met het onderwijsveld weet men welke aanvragen ingediend kunnen worden en worden deze ook op de juiste manier aangeboden. Dit draagt bij aan een spoedige afhandeling.

Meer informatie
Neem voor vragen contact op met de IND.
Lees meer over het aanvragen van studievergunningen bij de IND.
Lees meer over Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs.
Bericht AD van 6 september 2021  

Nieuws

Proef met één overheidsloket voor internationale werknemers krijgt vervolg

- ​Om de dienstverlening voor internationale werknemers te verbeteren heeft de IND, samen met de ge...

Einde ‘grace period’ voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

- ​Britse burgers in Nederland die nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, hebben hie...

Eerste Afghaanse evacués ontvangen inwilligend besluit IND

- De eerste Afghaanse evacués hebben van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een inwilligen...

Meer nieuws